دوره های تخصصی و کاربردی مدیریت

​​​​​​​​​​​​​ثبت نام و مشاوره آموزشي : (05435314305)

آدرس ایمیل جهت ثبت نام در دوره ها: info@iuc.ac.ir

به منظور ترویج فرهنگ آموزش و بالا بردن سطح دانش و مهارت نیروی انسانی  جامعه ،فرهنگ سازی و توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال سالم و مولد نسل جوان در جنوب شرقی کشور  و در راستای آماده سازی یک بستر مناسب و مبادله تجربیات ومعرفی کارگاه ،دوره ،سمینار و وبینار آموزشی با برخورداری از افراد متخصص و با تجربه در این امر ،آمادگی لازم را دارد .

برگزاری دورهایی در حوزه آموزش:  فنی و حرفه ای _لجستیک بندری_ دوره های آموزشی اصول کاربردی مناطق ویژه _ استارت آپ _ایمنی بهداشت و محیط زیست _مالی و حسابداری و همچنین آموزش های  با محتوای ( انیمیشن  ، نرم افزار های کاربردی ،بورس، مدیریت بازار، فن بیان و سخنوری،روش تحقیق، عکاسی مبتدی تا حرفه ای، گزارش نویسی و…

عنوانمدرس دوره محل برگزاری دورهمدت (ساعت)شهریه (ریال)وضعیتزمان برگزاری
آموزش تخصصی ارزیابی،بارشماری_ارزش گذاری و سندخوانیجناب آقای اسدالله ایرائیدانشگاه بین المللی چابهار12ساعتبرگزارشده98/11/26
آسیب های اجتماعیجناب آقای مهدی حاج اسماعیلیدانشگاه بین المللی چابهار6ساعتبرگزارشده98/11/29
کلاس توجیهی مربیگری و استعداد یابی فوتبال ساحلیجناب آقای محمد جدگالدانشگاه بین المللی چابهار4ساعتبرگزارشده98/12/07
عنوانمدرس دوره محل برگزاری دورهمدت (ساعت)شهریه (ریال)وضعیتزمان برگزاری
آموزش تخصصی ارزیابی،بارشماری_ارزش گذاری و سندخوانیجناب آقای اسدالله ایرائیدانشگاه بین المللی چابهار12ساعتبرگزارشده98/11/26
آسیب های اجتماعیجناب آقای مهدی حاج اسماعیلیدانشگاه بین المللی چابهار6ساعتبرگزارشده98/11/29
کلاس توجیهی مربیگری و استعداد یابی فوتبال ساحلیجناب آقای محمد جدگالدانشگاه بین المللی چابهار4ساعتبرگزارشده98/12/07
عنوانمدرس دوره محل برگزاری دورهمدت (ساعت)شهریه (ریال)وضعیتزمان برگزاری
انبار داری الکترونیک درحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
راه اندازی استارت آپ (صفر تا صد)درحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
مدیریت پیشرفته درحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
اینترنت پیشرفته درحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
راه اندازی کسب وکار درحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
عنوانمدرس دوره محل برگزاری دورهمدت (ساعت)شهریه (ریال)وضعیتزمان برگزاری
اسناد ،قوانین و سازمان هادرحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
مبانی لجستیک و زنجیره تامین درحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
اصول کاربردی در مناطق ویژه درحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
فن آوری اطلاعات و ارتباطات مقدماتیدرحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
فن آوری اطلاعات و ارتباطات تکمیلیدرحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
ایمنی،بهداشت و محیط زیست درحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
عنوانمدرس دوره محل برگزاری دورهمدت (ساعت)شهریه (ریال)وضعیتزمان برگزاری
مدیریت خرید سفارشات خارجیدرحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی درحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
کلاس توجیهی مربیگری و استعداد یابی فوتبال ساحلیدرحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
نگارش رای داوریدرحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
اینکوترمزدرحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
مدیریت عمومی هتلداری درحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
مکاتبات انگلیسی گردشگری درحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
کمک های اولیه در گردشگری درحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
گردشگری الکترونیک درحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
زبان تخصصی گردشگری درحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
زبان انگلیسی بازرگانی درحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
بازرگانی و تجارت بین الملل درحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
تهیه و تنظیم قرارداد های بازرگانی بین المللدرحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
آسیب شناسی قرارداد ها درحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
خانه صنایع با ممیزی داخلیدرحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
بازار کار مهندسی صنایع در زمینه مدیریت پروژهدرحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
بازار کار مهندسی صنایع در زمینه تضمین کیفیت درحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
بازار کار مهندسی صنایع در زمینه ارتباط با مشتری درحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
بازار کار مهندسی صنایع در زمینه منابع انسانی و اداری درحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
آموزش نحو تنظیم قرارداد های تجاری بین المللدرحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
پویش صادراتدرحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
مقررات صادرات و وارداتدرحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
ثبت سفارش واردات کالادرحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
مدیریت بازاریابی بین المللدرحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
حقوق مالکیت فردیدرحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
عنوانمدرس دوره محل برگزاری دورهمدت (ساعت)شهریه (ریال)وضعیتزمان برگزاری
وبینار فرصت هاي كارآفريني در پسا كرونادکتر ابوالفضل صلواتی زادهدانشگاه بین المللی چابهار(مجازی)2 ساعترایگاندرحال ثبت نام99/03/20
وبینارآشنایی با بورس فرصتهای کسب درآمدآقای مهندس فتحیدانشگاه بین المللی چابهار(مجازی)2 ساعترایگاندرحال ثبت نام99/03/17
آشنایی با بورس فرصت های کسب درآمد درحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
مدیریت بازارهادرحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
انیمیشن درحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
تولید محتوایدرحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
استفاده از نرم افزار های SPSS درجه 1درحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
فن بیان و سخنوریدرحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
آموزش عکاسیدرحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
گزارش نویسیدرحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
روش تحقیقدرحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
ایمنی بهداشت و محیط زیست درحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
اکسل مقدماتی و پیشرفته درحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
کارگاه مهارتهای ارتباطی در خانواده و کاهش استرسدرحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...
آیین نگارش و مکاتبات اداریدرحال بارگذاری...دانشگاه بین المللی چابهاردرحال بارگذاری...درحال بارگذاری...آماده پذیرشدرحال بارگذاری...

آئین نامه ها و مقررات

اخبار و اطلاعیه ها

دکمه بازگشت به بالا
بستن