آیین نامه ها پژوهش

توجه!برای دریافت فایل هر فرم روی عنوان مربوطه کلیک کنید.

 

37-آیین نامه اجرایی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه_2
آیین نامه ارتقا
تعیین امتیاز فعالیت هاي پژوهشی اعضاي هیات علمی جهت ارتقاء پایه
فهرست_نشریات_معتبر_داخلی_مردادماه 96_2
نحوه تاسیس واحدهای پژوهشی-1397
نشریات-1398
011
آخرین ضریب تاثیر (if) نشریات isc (مبنای تشویقی مقالات) (3)
تقویم پایان نامه
لیست کتب چاپ دانشگاه

دکمه بازگشت به بالا
بستن