تکنولوژی آموزش – کارشناسی ارشد

بهره گیری از تکنولوژی آموزشی عامل پیشرفت و دگرگونی در کمیت و کیفیت آموزش بوده است. تکنولوژی آموزشی، رویکردی سیستمی است که فرایند یاددهی ویادگیری را کنترل کرده و به یادگیری تک تک انسان ها توجه دارد. تکنولوژیست­های آموزشی با کسب دانش از حیطه­های گوناگون (علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، کاربرد رسانه ها وفناوری­ها) قادرند که با تولید محتوای روزآمد بسیاری از معضلات آموزشی را در دوره­های گوناگون حل کنند و از آنجا که معرفی هر نوع رسانه جدید باید مبتنی بر بکارگیری شیوه­های جدید آموزشی باشد و این تکنولوژیست­های آموزشی هستند که می­توانند با شناسایی ویژگیهای هر رسانه و آشنایی با مسائل گوناگون تعلیم و تربیت، روانشناسی حداکثر استفاده را از هر رسانه در آموزش ببرند. اصولا، تکنولوژیست­های آموزشی وظیفه راهنمایی طراحان آموزشی، تولید کنندگان مواد و محتوای آموزشی دوره­ها، مشاوران، مدیران مراکز کارآموزی، مدیران گروه­های آموزشی دانشکده ها، سرپرستان دوره های  کارآموزی، استادان و مربیان در سطوح آموزش عالی ودانشجویان علوم تربیتی را برعهده دارند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن