رشته های کارشناسی ارشد

شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی چابهار سال تحصیلی 1400-1399

ورودی 1400-1399

گروه آموزشی شهریه ثابت(ريال) شهریه متغیر(ريال) پایان نامه
    نظری آزمایشگاهی
علوم انسانی 16,680,812 2,899,875 8,340,200 10,425,250
فنی مهندسی 18,745,375 3,357,750 8,340,200 10,425,250

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن