پنج شنبه, ۱۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰
Thursday, 6 May , 2021
«تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»
جستجو
پ
پ
روابط عمومی

دانشگاه بین المللی چابهار در شهر بندری چابهار قرار دارد. قرار گرفتن این دانشگاه در منطقه استراتژیک بندر چابهار، تنها بندر ایران که به اقیانوس راه دارد، به اهداف، رسالت و برنامه‌های ملی و بین المللی این دانشگاه سمت و سوی خاصی می بخشد. ضرورت اطلاع‌رسانی در خصوص تغییر و تحولات علمی و پژوهشی و نیز برنامه های ملی و بین المللی دانشگاه ، از همان ابتدا دانشگاه را بر آن داشت تا گامی برای ایجاد روابط عمومی بردارد. ازآنجایی که روابط عمومی یک دانشگاه، به مثابه پُلی میان دانشگاه و مخاطبان آن وظیفه انتقال و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظرات مدیریت و سایر ارکان دانشگاه به مخاطبان آن و نیز بالعکس انتقال تجزیه و تحلیل اطلاعات مخاطبان به مجموعه دانشگاه را برعهده دارد، از این رو، در راستای این وظایف، روابط عمومی و بین الملل دانشگاه بین المللی چابهار نیز، سکاندار برقراری ارتباط مؤثر، مداوم و کارآمد دانشگاه با مخاطبان خود در داخل و خارج از کشور بوده است و در راستای نیل به این اهداف، فعالیتهای گسترده ای داشته است. در واقع، روابط عمومی دانشگاه، با کارکرد ارتباطی خود دستیابی به اهداف ملی و بین المللی را برای این دانشگاه میسر می کند و از این رو از ارکان مهم دانشگاه بین المللی چابهار به شمار می رود. کاربست اهداف و برنامه ی دانشگاه با اتکاء به اصول اخلاقی و رسالت حرفه ای در راستای تحقق و حفظ منافع دانشگاه و مخاطبانش از وظایف این رکن از دانشگاه است.