چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۱
Wednesday, 18 May , 2022
«تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»
جستجو
برنامه پنل های کنفرانس بین المللی «یافته های نوین مناسبات دین و خانواده» اعلام شد
4

کنفرانس بین المللی یافته های نوین مناسبات دین و خانواده روزهای۱۸و ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۰ در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می شود. این کنفرانس دو روزه با سخنرانی آیت الله العظمی جوادی آملی و خیر مقدم دکتر حکیمیان ریاست پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدرضا حسینی رئیس کنفرانس آغار می شود […]

پ
پ


کنفرانس بین المللی یافته های نوین مناسبات دین و خانواده روزهای۱۸و ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۰ در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می شود. این کنفرانس دو روزه با سخنرانی آیت الله العظمی جوادی آملی و خیر مقدم دکتر حکیمیان ریاست پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدرضا حسینی رئیس کنفرانس آغار می شود و سپس ارائه مقالات و سخنرانی ها در چهار پنل در دو روز ادامه می یابد.

 

کنفرانس بین المللی «یافته های نوین مناسبات دین و خانواده»

زمان برگزاری کنفرانس: ۱۸و ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۰

سایت کنفرانس: https://rfc.rihu.ac.ir/fa

آدرس مجازی: https://vc.rihu.ac.ir/ch/rfc

پنل افتتاحیه

چهار شنبه ۱۸/۱۲/۱۴۰۰        از ساعت  ۸ تا  ۸:۴۰

ردیف

برنامه/ سخنرانی

مدت زمان

(دقیقه)

ساعت

۱

تلاوت قرآن و سرود جمهوری اسلامی ایران

۵

۸:۰۰-۸:۰۵

۲

گزارش دکتر سیدرضا حسینی رئیس کنفرانس

۵

۸:۰۵- ۸:۱۰

۳

خیر مقدم دکتر حکیمیان ریاست پژوهشگاه

۵

۸:۱۰-۸:۱۵

۴

سخنرانی آیت الله جوادی آملی افتتاحیه کنفرانس

۲۵

۸:۱۵- ۸:۴۰

 

پنل اول: جامعه شناسی

روز اول:   چهار شنبه ۱۸/۱۲/۱۴۰۰        از ساعت  ۸ تا  ۱۲:۱۵

ردیف

نگارندگان مقاله و سخنرانان

عنوان مقاله/ موضوع سخنرانی

مدت زمان

(دقیقه)

ساعت

هیات رئیسه پنل آقایان دکتر(بستان، خیری و خانم دکتر خراسانی)

خیر مقدم و اعلام برنامه پنل علوم اجتماعی

۱

سخنرانی دکتر  محمد داوری

انتخاب همسر از دیدگاه جوانان امروزی و مقایسه آن با الگوی ارائه‌شده از منظر اهل‌بیت (علیهم‌السلام)

۱۵

۸:۴۰- ۸:۵۵

پرسش و پاسخ

۸:۵۵-۹:۰۰

۲

دکتر سید محمود نجاتی حسینی

امر دینی و نهاد اجتماعی خانواده

۱۵

۹:۰۰- ۹:۱۵

پرسش و پاسخ

۹:۱۵- ۹:۲۰

 

۳

دکتر حسین بستان

بازدارندگی خانواده در برابر عرفی­شدن جامعه

۱۵

۹:۲۰- ۹:۳۵

 

پرسش و پاسخ

۹:۳۵- ۹:۴۰

 

۴

دکتر مجید دهقان

از اهل به خانواده: تغییر مفهومی خانواده در نگرش اندیشمندان دینی معاصر

۱۵

۹:۴۰- ۹:۵۵

 

پرسش و پاسخ

۹:۵۵- ۱۰:۰۰

 

۵

پروفسور برایان اس. ترنر (Bryan S. Turner)

سومین گذار جمعیتی دلالتهایی برای زنان و دین

۲۵

۱۰:۰۰- ۱۰:۲۵

 

ترجمه رئوس مطالب مقاله و پرسش و پاسخ

۱۰:۲۵- ۱۰:۴۵

 

۶

سرکار خانم دکتر خراسانی

خانواده اسلامی و چالش مردانگی فرهنگی

۱۵

۱۰:۴۵- ۱۱:۰۰

 

پرسش و پاسخ

۱۱:۰۰- ۱۱:۰۵

 

۷

مجید صالحیان

نقش خانواده دین مدار در گسترش امنیت و سرمایه اجتماعی

۱۵

۱۱:۰۵ ۱۱:۲۰

 

پرسش و پاسخ

۱۱:۲۰- ۱۱:۲۵

 

۸

دکتر طاهر اولوچ

اهمیت و کارکردهای خانواده در فرهنگ اسلامی سنتی

۲۵

۱۱:۳۰- ۱۱:۵۵

 

ترجمه رئوس مطالب مقاله و پرسش و پاسخ

۱۱:۵۵- ۱۲:۱۵

 

نماز و استراحت

               

پنل دوم:  روانشناسی

روز اول:   چهارشنبه ۱۸/۱۲/۱۴۰۰         از ساعت ۱۴:۰۰ تا  ۱۹:۴۰

ردیف

نگارندگان مقاله و سخنرانان

عنوان مقاله/ موضوع سخنرانی

مدت زمان

(دقیقه)

ساعت

هیات رئیسه پنل آقایان دکتر(سالاری فر، احمدی، آذربایجانی)

خیر مقدم و اعلام برنامه پنل روانشناسی

۵

۱۴:۰۰- ۱۴:۰۵

۱

حجت الاسلام آقای دکتر آذربایجانی، دکتر مسعود جان بزرگی و دکتر پسندیده 

چهارچوب نظری مهر والفت در خانواده درمانگری معنوی

۴۵

۱۴:۰۵- ۱۴:۵۰

پرسش و پاسخ

۱۴:۵۰- ۱۵:۰۵

۲

دکتر خدابخش احمدی

ازدواج بموقع: رویکرد دینی برای پیشگیری از روابط پیش از ازدواج

۱۵

۱۵:۰۵- ۱۵:۲۰

پرسش و پاسخ

۱۵:۲۰- ۱۵:۲۵

۳

دکتر داریوسز کراک

ارزش های مذهبی و تاثیر آن بر کیفیت زندگی خانوادگی در بستر روان شناسی سلامت

۲۵

۱۵:۳۰- ۱۵:۵۵

ترجمه رئوس مطالب مقاله و پرسش و پاسخ

۱۵:۵۵- ۱۶:۱۵

 

۴

دکتر محمدصادق شجاعی

نقش فرزند در بهبود روابط عاطفی همسران و استحکام خانواده با تاکید بر منابع اسلامی

۱۰

۱۶:۱۵- ۱۶:۲۵

 

پرسش و پاسخ

۱۶:۲۵- ۱۶:۳۰

 

۵

مجتبی حافظی

مؤلفه‌های سلامت معنوی در روابط زوجین بر اساس متون اسلامی و اعتباریابی آن

۱۵

۱۶:۳۰- ۱۶:۴۵

 

پرسش و پاسخ

۱۶:۴۵- ۱۶:۵۰

 

۶

حجت الاسلام و المسلمین علی احمد پناهی

عناصر مهم و اساسی مصونیت بخشی به خانواده از چشم انداز دین و دانش روان شناسی

۱۰

۱۶:۵۰- ۱۷:۰۰

 

پرسش و پاسخ

۱۷:۰۰- ۱۷:۰۵

 

۷

حجت الاسلام علی بیات

الگوی روابط عاطفی جنسی  همسران مبتنی بر آیات و روایات: یک مدل کیفی

۱۵

۱۷:۰۵- ۱۷:۲۰

 

ترجمه رئوس مطالب مقاله و پرسش و پاسخ

 

۸

پرفسور گئورگ هولدن

تاثیردین بر رفتار والدین و روابط خانواده

۲۵

۱۷:۳۰- ۱۷:۵۵

 

ترجمه رئوس مطالب مقاله و پرسش و پاسخ

۱۷:۵۵- ۱۸:۱۵

 

                                                                                                                                                        نماز و استراحت                                                                                

 

۹

پرفسور دیوید دولاهیته

نقاط قوت رابطه­ای در خانواده­های مذهبی آمریکایی

۲۵

۱۸:۴۰- ۱۹:۰۵

 

ترجمه رئوس مطالب مقاله و پرسش و پاسخ

۱۹:۰۵- ۱۹:۲۵

 

۱۰

دکتر محمد زارعی توپخانه

طراحی و ساخت مقیاس زمینه‌یابی پیمان شکنی زناشویی بر اساس اندیشه اسلامی (مقیاس اولیه)

۱۰

۱۹:۲۵- ۱۹:۳۵

 

پرسش و پاسخ

۱۹:۳۵- ۱۹:۴۰

                   

پنل سوم:  علوم تربیتی

روز دوم:   پنج شنبه ۱۹/۱۲/۱۴۰۰        از ۸  تا ۱۲:۲۰

تلاوت قرآن

۵

۸:۰۰- ۸:۰۵

هیات رئیسه پنل آقایان دکتر(داودی، نوذری و حسینی زاده و خانم دکتر زهرا شعبانی )

خیر مقدم و اعلام برنامه پنل علوم تربیتی 

۵

۸:۰۵- ۸:۱۰

۱

دکتر جلال وهابی مهابادی

چالشهای تربیت دینی خانواده در مواجهه با نهادهای جامعه پذیزی

۱۵

۸:۱۰- ۸:۲۵

پرسش و پاسخ

۸:۲۵- ۸:۳۰

 

۲

سرکار خانم مرضیه شاملی

تحولات چند دهه اخیر نقش پدری با تمرکز بر مقایسه دیدگاه پاپ فرانسیس و آیت الله خامنه ای پیرامون نقش پدر

۱۵

۸:۳۰- ۸:۴۵

 

پرسش و پاسخ

۸:۴۵- ۸:۵۰

 

۳

سخنرانی دکتر  محمدجواد زارعان 

شاخص­های تربیتی تعامل خانواده و نظام تربیت رسمی در ایران اسلامی معاصر

۱۵

۸:۵۰- ۹:۰۵

 

پرسش و پاسخ

۹:۰۵- ۹:۱۰

 

۴

سرکار خانم ندا ملکی

بررسی نقش والدین به ویژه مادر در معنویت فرزندان در خانواده­های تراز ایرانی- اسلامی

۱۵

۹:۱۰- ۹:۲۵

 

پرسش و پاسخ

۹:۲۵- ۹:۳۰

 

۵

دکتر محمد داودی 

جهانی‌شدن و تربیت جنسی فرزندان: چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکارها

۱۵

۹:۳۰- ۹:۴۵

 

پرسش و پاسخ

۹:۴۵- ۹:۵۰

 

۶

سرکار خانم بی بی فخری رسولی  

نقش تربیت دینی خانواده در مدیریت استفاده از فضای مجازی

۱۵

۹:۵۰- ۱۰:۱۰

 

پرسش و پاسخ

۱۰:۱۰- ۱۰:۱۵

 

۷

حجت الاسلام و المسلمین تقی ستایش سرور

آثار تربیت دینی در خانواده در حوزه رفتاری از منظر قرآن

۱۵

۱۰:۱۵- ۱۰:۳۰

 

پرسش و پاسخ

۱۰:۳۰- ۱۰:۳۵

 

۸

دکتر سید علی حسینی زاده و دکتر سید محمود طیب حسینی

تأملی در مفهوم خانواده (اهل) از دیدگاه قرآن

۱۵

۱۰:۳۵- ۱۰:۵۰

 

پرسش و پاسخ

۱۰:۵۰- ۱۰:۵۵

 

۹

دکتر محمدباقر کوجوک 

مواجهة الدین للتغییرات البنیویة فی الأسرة

۲۵

۱۰:۵۵- ۱۱:۲۰

 

ترجمه رئوس مطالب مقاله و پرسش و پاسخ

۱۱:۲۰- ۱۱:۴۰

 

۱۰

سرکار خانم رعنا وحدانی 

بررسی نقش تربیت دینی در استحکام بنیان خانواده از نگاه آیات و روایات

۱۵

۱۱:۴۰- ۱۱:۵۵

 

پرسش و پاسخ

۱۱:۵۵- ۱۲:۰۰

 

۱۱

سر کار خانم زینب آقائی

بررسی نقش تربیت دینی خانواده در مدیریت استفاده از رسانه

۱۵

۱۲:۰۰- ۱۲:۱۵

 

پرسش و پاسخ

۱۲:۱۵- ۱۲:۲۰

               

پنل چهارم:  حقوق

روز دوم:   پنج شنبه ۱۹/۱۲/۱۴۰۰     از  ۱۴  تا  ۱۸

هیات رئیسه پنل آقایان دکتر(هدایت نیا، دکتر ورعی و میرمحمدی)

خیر مقدم و اعلام برنامه پنل فقه و حقوق

۱۴:۰۰- ۱۴:۰۵

۱

آقای دکتر غلامرضا پیوندی

اصل حفظ اسرار در اخلاق حرفه‌ای مراکز مشاوره دادگاه‌های خانواده

۱۵

۱۴:۰۵- ۱۴:۲۰

پرسش و پاسخ

۱۴:۲۰- ۱۴:۲۵

۲

پرفسور دلفیناسرانو روآنو

تفسیر قرآنی اندلسی از فرزندآوری و مادری

۲۵

۱۴:۳۰- ۱۴:۵۵

ترجمه رئوس مطالب مقاله و پرسش و پاسخ

۱۴:۵۵- ۱۵:۱۵

۳

دکتر مهدی سجادی امین

تطبیق قاعده نفی عسر و حرج بر مسئله قوامیت شوهر بر زن

۱۵

۱۵:۱۵- ۱۵:۳۰

پرسش و پاسخ

۱۵:۳۰- ۱۵:۳۵

۴

دکتر حمیدرضا محمدی

بایسته های فقهی حمایت از حقوق خانواده در تشهیر متهمان از رسانه

۱۵

۱۵:۳۵- ۱۵:۵۵

پرسش و پاسخ

۱۵:۵۵- ۱۶:۰۰

۵

سید امین ورعی

واکاوی اصل معاشرت به معروف؛ ماهیّت و الزامات

۱۵

۱۶:۰۰- ۱۶:۱۵

پرسش و پاسخ

۱۶:۱۵- ۱۶:۲۰

۶

سرکار خانم الهه طاهر بخت

شبیه­سازی انسانی در آینه فقه اسلامی و حقوق خانواده

۱۵

۱۶:۲۰- ۱۶:۳۵

پرسش و پاسخ

۱۶:۳۵- ۱۶:۴۰

۷

دکتر فرج الله هدایت نیا

مبانی و معیارهای مصلحت‌سنجی در مهندسی حقوقی خانواده

۱۵

۱۶:۴۰- ۱۶:۵۵

پرسش و پاسخ

۱۶:۵۵- ۱۷:۰۰

۸

پرفسور بائودین دوپرت

حقوق قوانین موضوعه خانواده در جامعه اسلامی

۲۵

۱۷:۰۰- ۱۷:۲۵

ترجمه رئوس مطالب مقاله و پرسش و پاسخ

۱۷:۲۵- ۱۷:۴۵

             

علاقه مندان می توانند از طریق لینک:  http://vc.rihu.ac.ir/ch/rfc  در پنل های کنفرانس به عنوان میهمان وارد شده و از سخنرانی ها استفاده کنند.

همچنین از طریق اینستاگرام پژوهشگاه به آدرس @rihu.ac.ir   پخش زنده این رویداد قابل استفاده می باشد.

در صورت نیاز به راهنمایی یا بروز مشکل با تلفن ۰۲۵۳۲۱۱۱۲۰۴ یا ۰۲۵۳۲۱۱۱۲۳۲۹ تماس بگیرید.

Source link

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.