شنبه, ۱۱ تیر , ۱۴۰۱
Saturday, 2 July , 2022
«تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی»
جستجو
پ
پ

تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۱- ۱۴۰۰

ردیف فعالیت های آموزشی زمانبندی اجرا
۱ انتخاب واحد دانشجویان نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مقطع (کارشناسی و کارشناسی ارشد) ۱۴۰۰/۰۶/۲۴لغایت ۱۴۰۰/۰۶/۲۶
۲ مهلت درخواست مرخصی دانشجویان در نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸لغایت ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
۳ شروع کلاس ها نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۴ ترمیم (حذف و اضافه) ۱۴۰۰/۰۷/۱۴لغایت ۱۴۰۰/۰۷/۱۶
۵ معرفی به استاد برای دانشجویان درحال فارغ التحصیل ۱۴۰۰/۰۷/۲۲
۶ میان ترم نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶لغایت ۱۴۰۰/۰۹/۱۲
۷ حذف اضطراری ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ لغایت ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۸ پایان کلاس ها ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۹ ارزشیابی اساتید، تسویه حساب و صدور کارت ورود به جلسه امتحانات ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ لغایت ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۰ شروع امتحانات نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ لغایت ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۱۱ مهلت ثبت نمرات اساتید ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۱۲ درخواست حذف پزشکی از روز غیبت در جلسه امتحان تا حداکثر یک هفته پس از آن
۱۳ اعتراض دانشجویان به نمرات تا سه روز بعد از ثبت نمرات بصورت خام
۱۴ مهلت ثبت درخواست کمیسیون موارد خاص (دانشجویان اخراجی و سنواتی) ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ لغایت ۱۴۰۰/۱۱/۲۸
  • تذکر: انتخاب واحد دانشجویان مجاز به ادامه تحصیل، در تمامی مقاطع بر اساس مقررات وآیین نامه های آموزشی و مجوزهای مربوط الزامی است ودانشجویان مجاز به حضور در کلاس درس، بدون انجام انتخاب واحد رسمی نیستند. در صورت عدم انتخاب واحد درسی، دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می شود.