پنج شنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۱
Thursday, 19 May , 2022
«تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»
جستجو
حضور چشمگیر دانشگاه های ایران در حوزه‌های موضوعی مختلف
3

به گزارش روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ( ISC )، دکتر محمدجواد دهقانی رییس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ( ISC ) گفت: گروه رتبه بندی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ( ISC ) پس از قریب به […]

پ
پ


به گزارش روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ( ISC )، دکتر محمدجواد دهقانی رییس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ( ISC ) گفت: گروه رتبه بندی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ( ISC ) پس از قریب به یک دهه انجام موفق رتبه بندی ملی دانشگاه و پژوهشگاه‌های کشور و نیز رتبه بندی دانشگاه های جهان و دانشگاه های جهان اسلام، با توجه به تجارب ارزنده در این زمینه و شناخته شدن به عنوان تنها مرجع رتبه بندی در کشور، در سال ۹۹ برای اولین بار رتبه بندی دانشگاه‌های جهان را بر اساس حوزه‌های موضوعی به انجام رسانده است. اولین نسخه این رتبه‌بندی، با نام ISC World University Rankings by Subject برای دانشگاه های جهان در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است و امسال برای دومین سال پیاپی این رتبه بندی را با تغییراتی جزئی در روش شناسی انجام داده است. در ادامه روش شناسی و نتایج این رتبه بندی آورده می شود.

روش شناسی رتبه بندی موضوعی

دهقانی اظهار داشت: در رتبه بندی جهانی ISC بر اساس موضوع، از طرح تقسیم بندی سلسله مراتبی OECD استفاده شده است. در این طرح، کلیه حوزه های موضوعی در شش رده اصلی و ۴۲ زیر رده قرار می گیرند (که در نهایت ۳ زیر رده کنار گذاشته می‌شوند). شش رده اصلی در این طرح عبارت از: علوم طبیعی، مهندسی و فناوری، علوم پزشکی و بهداشت، علوم کشاورزی، علوم اجتماعی و علوم انسانی می باشد.

وی افزود: در رتبه بندی موضوعی ISC ، دانشگاه‌های هدف به منظور رتبه بندی در هر حوزه موضوعی، دانشگاه‌هایی می‌باشند که به لحاظ تعداد انتشارات در آن حوزه جز ۷۰۰ دانشگاه اول جهان باشند و در بازه زمانی سه ساله، حداقل ۱۵۰ مدرک در هر آن حوزه موضوعی منتشر کرده و در پایگاه InCite ثبت شده باشند.

رییس ISC در ادامه گفت: دانشگاه‌های اعلام شده در رتبه بندی در هر حوزه موضوعی در نهایت به صورت درهمکرد و نیز براساس قاره و کشور و… اعلام خواهند شد. رتبه بندی موضوعی ISC ، براساس سه معیار کلی پژوهش، فعالیت بین المللی و نوآوری انجام می‌گیرد که معیار پژوهش به دلیل اهمیتی که دارد، بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است. جدول زیر معیارها و شاخص‌های رتبه بندی موضوعی ISC را با ضرایب اختصاص داده نمایش می‌دهد.

وزن

شاخص

معیار

وزن

۳۰

حجم پژوهش

A1

پژوهش

۷۰

۱۰

تعداد استناد به مقالات

A2

۴

تاثیر استنادی نرمال شده

A3

۷

تأثیر استنادی نسبت به کل جهان

A4

۱۸

تعداد مقالات نشریات برتر

A5

۱

تعداد اعضای هیات علمی پراستناد

A6

۱۰

تعداد همکاری دانشگاه در انتشار مقالات بین المللی

C1

فعالیت بین المللی

۱۵

۴

تعداد کشورهای همکار در انتشارات بین المللی

C2

۱

میزان شهرت دانشگاه

C3

۱۵

تعداد هم‌انتشاری با صنعت

D

نوآوری

۱۵

           

حضور ۳۹ دانشگاه از ایران در رتبه بندی موضوعی ISC 2020

در رتبه‌­بندی موضوعی ۲۰۲۰- ISC از ایران ۳۹ دانشگاه حضور دارند که در حوزه‌های مختلف موضوعی حائز رتبه شده اند.

حوزه علوم طبیعی

رییس ISC گفت: در رتبه بندی موضوعی ISC – ۲۰۲۰ شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در ۶ رشته از ۷ رشته حوزه علوم طبیعی شامل: ریاضیات، علوم کامپیوتر و اطلاعات، علوم فیزیکی و نجوم، علوم شیمی، زمین و علوم محیطی مرتبط، علوم زیستی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.

در این حوزه در سال ۲۰۲۰، دانشگاه تهران (۴۵۰-۴۰۱) رتبه اول و دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، شهید بهشتی، صنعتی شریف، شیراز، تربیت مدرس، علوم پزشکی تهران و تبریز (۷۰۰-۶۰۱) مشترکا رتبه دوم را کسب کردند.

حوزه مهندسی و فناوری

در حوزه مهندسی و فناوری در ۱۱ رشته رتبه بندی صورت پذیرفته است که دانشگاه‌های ایران در هر ۱۱ رشته حضور داشته است که دانشگاه تهران با رتبه ۱۶۲ رتبه اول و دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف (۳۰۰-۲۵۱) رتبه دوم و علم و صنعت ایران (۳۵۰-۳۰۱) رتبه چهارم را کسب کردند.

حوزه علوم پزشکی و بهداشت

در حوزه علوم پزشکی و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۳۱ رتبه اول، پزشکی شهید بهشتی (۴۰۰-۳۵۱) رتبه دوم، پزشکی ایران و پزشکی مشهد (۴۵۰-۴۰۱) مشترکا رتبه سوم را کسب کردند.

حوزه علوم کشاورزی

در حوزه علوم کشاورزی دانشگاه تهران با رتبه ۸۳ در رتبه اول، تربیت مدرس ۲۲۰ در رتبه دوم و دانشگاه های صنعتی اصفهان و شیراز (۳۰۰-۲۵۱) مشترکا رتبه سوم را کسب کردند.

حوزه علوم اجتماعی

در حوزه علوم اجتماعی تنها دانشگاه تهران حضور دارد و موفق به کسب رتبه (۵۰۰-۴۵۱) شد.

حوزه علوم انسانی

در حوزه علوم انسانی فقط دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه (۶۰۰-۵۰۱) شده است و در هیچکدام از رشته های این حوزه دانشگاهی از ایران حضور ندارد.

نتایج رتبه بندی موضوعی ISC سال ۲۰۲۰

حوزه موضوعی

نام دانشگاه

رتبه جهانی در سال ۲۰۲۰

علوم طبیعی

(ریاضیات، علوم کامپیوتر و اطلاعات، علوم فیزیکی و نجوم، علوم شیمی، زمین، علوم محیطی مرتبط، علوم زیستی و سایر علوم طبیعی)

دانشگاه تهران

۴۰۱-۴۵۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شیراز، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تبریز

۶۰۱-۷۰۰

مهندسی و فناوری

(مهندسی برق، الکترونیک، عمران، مکانیک، مواد، مهندسی شیمی، مهندسی پزشکی، محیط زیست، بیوتکنولوژی محیطی، بیوتکنولوژی صنعتی، فناوری نانو و سایر علوم مهندسی و فنآوری های دیگر)

دانشگاه تهران

۱۶۲

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی شریف

۲۵۱-۳۰۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

۳۰۱-۳۵۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

۴۰۱-۴۵۰

دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تبریز

۴۵۱-۵۰۰

دانشگاه های صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی، شیراز و علوم پزشکی تهران

۵۰۱-۶۰۰

دانشگاه کاشان

۶۰۱-۷۰۰

علوم پزشکی و بهداشت

(تحقیقات پزشکی پایه، پزشکی بالینی و علوم بهداشت)

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۳۱

علوم پزشکی شهید بهشتی

۳۵۱-۴۰۰

دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد

۴۰۱-۴۵۰

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی شیراز و علوم پزشکی تبریز

۵۰۱-۶۰۰

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی کرمان و تربیت مدرس

۶۰۱-۷۰۰

علوم کشاورزی

(کشاورزی، جنگلداری و شیلات، علوم دام و لبنیات، علوم دامپزشکی و سایر علوم کشاورزی)

دانشگاه تهران

۸۳

دانشگاه تربیت مدرس

۲۲۰

دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه شیراز

۲۵۱-۳۰۰

دانشگاه های فردوسی مشهد

۳۰۱-۳۵۰

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه تبریز

۳۵۱-۴۰۰

دانشگاه ارومیه

۴۵۱-۵۰۰

دانشگاه بوعلی سینا، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، شهرکرد، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی تهران و گیلان

۵۰۱-۶۰۰

علوم اجتماعی

(روانشناسی، علوم تربیتی، جامعه شناسی، حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد و تجارت، جغرافیای اجتماعی و اقتصادی، رسانه و ارتباطات و سایر علوم اجتماعی)

دانشگاه تهران

۴۵۱-۵۰۰

علوم انسانی

(تاریخ و باستان شناسی، زبان و ادبیات، فلسفه، اخلاق و دین، هنر و سایر علوم انسانی)

دانشگاه تهران

۵۰۱-۶۰۰

حوزه علوم طبیعی

دهقانی در ادامه افزود: در رشته ریاضیات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۴۶ رتبه اول، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه تهران (۴۵۰-۴۰۱) به صورت مشترک رتبه دوم، دانشگاه علم و صنعت ایران و صنعتی شریف (۵۰۰-۴۵۱) به صورت مشترک رتبه چهارم را بدست آوردند.

در رشته علوم کامپیوتر و اطلاعات دانشگاه تهران ۲۱۰ رتبه اول و دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی شریف (۳۵۰-۳۰۱) مشترکا رتبه دوم و دانشگاه علم و صنعت ایران (۵۰۰-۴۵۱) رتبه چهارم را کسب کردند.

در رشته علوم فیزیکی و نجوم دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه تهران (۵۰۰-۴۵۱) مشترکا رتبه اول و دانشگاه صنعتی شریف (۶۰۰-۵۰۱) رتبه سوم را کسب کردند.

در رشته علوم شیمی دانشگاه تهران با رتبه ۱۷۳ رتبه اول و دانشگاه تربیت مدرس (۴۰۰-۳۵۰) رتبه دوم و دانشگاه صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف (۴۵۰-۴۰۱) به صورت مشترک رتبه چهارم را کسب نمودند.

در رشته زمین و علوم محیطی دانشگاه دانشگاه تهران ۱۸۵ رتبه اول و دانشگاه تربیت مدرس (۴۵۰-۴۰۱) رتبه دوم و دانشگاه شیراز (۵۰۰-۴۵۱) رتبه سوم را کسب کردند.

در رشته علوم زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران (۶۰۰-۵۰۱) رتبه اول کسب کردند.

حوزه مهندسی و فناوری

در رشته مهندسی عمران دانشگاه تهران با رتبه ۵۸، دانشگاه علم و صنعت ایران با رتبه ۱۳۹، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۱۴۹، دانشگاه تبریز با رتبه ۱۶۱ و دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۱۹۶ رتبه های اول تا پنجم را کسب کردند.

در رشته مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه تهران با رتبه ۲۲۰، صنعتی شریف با رتبه ۲۲۹، صنعتی امیرکبیر با رتبه ۳۰۰-۲۵۱ به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تهران (۲۷)، صنعتی امیرکبیر (۶۹)، صنعتی نوشیروانی بابل (۹۵)، علم و صنعت ایران (۱۰۷)، صنعتی شریف (۱۴۳) به ترتیب جایگاه اول تا پنجم کشور را کسب کردند.

در رشته مهندسی شیمی دانشگاه تهران (۷۳)، صنعتی امیرکبیر (۱۳۳)، صنعتی شریف (۱۵۸)، تربیت مدرس (۱۹۰) و دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۹۲) به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم کشور را کسب کرده‌اند.

در رشته مهندسی مواد دانشگاه تهران (۱۸۶) رتبه اول، صنعتی امیرکبیر (۳۰۰-۲۵۱) رتبه دوم، صنعتی شریف (۳۵۰-۳۰۱) رتبه سوم کشور را کسب کردند.

در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۳۶) رتبه اول، دانشگاه علوم پزشکی تبریز (۱۷۵) رتبه دوم، دانشگاه تهران (۱۹۹) رتبه سوم، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۲۲۴) رتبه چهارم کشور را کسب کردند.

در رشته مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران (۶۶) رتبه اول، صنعتی امیرکبیر (۲۲۹) رتبه دوم، تربیت مدرس (۲۴۲) رتبه سوم و صنعتی شریف (۲۴۴) در جایگاه چهارم قرار گرفتند.

در رشته مهندسی بیوتکنولوژی محیطی دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۷۴)، دانشگاه تهران (۱۹۰)، علوم پزشکی تبریز (۱۹۸)، تربیت مدرس (۲۲۷)، علوم پزشکی شهید بهشتی (۲۳۷) به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم قرار گرفتند.

در رشته مهندسی بیوتکنولوژی صنعتی سه دانشگاه از ایران در رتبه بندی حضور یافتند. دانشگاه علوم پزشکی تهران (۲۵) رتبه اول و علوم پزشکی تبریز (۲۹) رتبه دوم و دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۳۵) رتبه سوم در کشور را کسب کردند.

در رشته مهندسی فناوری نانو دانشگاه تهران (۳۰۰-۲۵۱) در رتبه اول و صنعتی شریف (۳۵۰-۳۰۱) در جایگاه دوم قرار گرفتند.

در سایر رشته های مهندسی و فناوری (شامل: مهندسی چند رشته ای، مهندسی صنایع، مهندسی تولید، علوم و فنون غذایی، ابزار دقیق ( INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION )، ذره بینی ( MICROSCOPY )، علوم تصویربرداری و فناوری عکاسی، طیف سنجی) دانشگاه تهران (۱۱۸) رتبه اول، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و صنعتی اصفهان (۳۵۰-۳۰۱) هر دو رتبه دوم، دانشگاه علم و صنعت ایران و صنعتی شریف (۴۰۰-۳۵۱) هر دو در رتبه چهارم قرار گرفتند.

حوزه علوم پزشکی و بهداشت

در رشته تحقیقات پزشکی پایه دانشگاه علوم پزشکی تهران (۲۱۷) رتبه اول، علوم پزشکی مشهد (۳۵۰-۳۰۱) رتبه دوم، علوم پزشکی شهید بهشتی (۴۰۰-۳۵۱) رتبه سوم، علوم پزشکی تبریز (۴۵۰-۴۰۱) رتبه چهارم را کسب کردند.

در رشته پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (۳۰۰-۲۵۱)، پزشکی شهید بهشتی (۴۰۰-۳۵۱)، علوم پزشکی ایران (۴۵۰-۴۰۱) رتبه اول تا سوم را کسب کردند.

در رشته علوم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۷۲) رتبه اول، پزشکی شهید بهشتی (۳۰۰-۲۵۱) رتبه دوم، علوم پزشکی ایران (۴۰۰-۳۵۱) رتبه سوم را کسب کردند.

حوزه علوم کشاورزی

در رشته کشاورزی، جنگلداری و شیلات دانشگاه تهران (۷۵)، تربیت مدرس (۱۷۳)، شیراز (۱۸۲)، صنعتی اصفهان (۲۳۲) به ترتیب رتبه اول تا چهارم را کسب کردند.

در رشته علوم دامپزشکی دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه ۹۸ شد که تنها دانشگاه کشور در این رشته است.

در سایر رشته های علوم کشاورزی (شامل مهندسی کشاورزی، اقتصاد و سیاست گذاری کشاورزی، علوم و فنون غذایی) دانشگاه‌های تهران (۸۸)، علوم پزشکی شهید بهشتی (۱۵۶)، صنعتی اصفهان (۱۷۸) و تربیت مدرس (۱۹۸) در رتبه بندی حضور دارند و به ترتیب رتبه اول تا چهارم کشور را کسب کردند.

حوزه علوم اجتماعی

در رشته اقتصاد و تجارت دانشگاه تهران رتبه (۳۰۰ -۲۵۱) را در این رشته بدست آورد که تنها دانشگاه کشور در این رشته است.

در رشته جغرافیای اجتماعی و اقتصادی تنها دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه (۳۰۰ -۲۵۱) شده است.

نتایج رتبه بندی موضوعی ISC سال ۲۰۲۰ در رشته های مختلف

رشته

نام دانشگاه

رتبه جهانی در سال ۲۰۲۰

ریاضیات

(۱۹ دانشگاه)

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۴۶

دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه تهران

۴۰۱-۴۵۰

دانشگاه علم و صنعت ایران و صنعتی شریف

۴۵۱-۵۰۰

دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تبریز

۵۰۱-۶۰۰

دانشگاه صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه رازی، دانشگاه سمنان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه شیراز، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه گیلان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه مازندران و دانشگاه یزد

۶۰۱-۷۰۰

علوم کامپیوتر و اطلاعات

(۶ دانشگاه)

دانشگاه تهران

۲۱۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف

۳۰۱-۳۵۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

۴۵۱-۵۰۰

دانشگاه فردوسی مشهد و شهید بهشتی

۶۰۱-۷۰۰

علوم فیزیکی و نجوم

(۸ دانشگاه)

دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه تهران

۴۵۱-۵۰۰

دانشگاه صنعتی شریف

۵۰۱-۶۰۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، شهید بهشتی، کاشان و تبریز

۶۰۱-۷۰۰

علوم شیمی

(۱۴ دانشگاه)

 

دانشگاه تهران

۱۷۳

دانشگاه تربیت مدرس

۳۵۱-۴۰۰

دانشگاه صنعتی امیر کبیر و صنعتی شریف

۴۰۱-۴۵۰

دانشگاه صنعتی اصفهان و علوم پزشکی تهران

۴۵۱-۵۰۰

دانشگاه فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، دانشگاه شیراز و تبریز

۵۰۱-۶۰۰

دانشگاه بوعلی سینا، شهید بهشتی، علوم پزشکی تبریز و کاشان

۶۰۱-۷۰۰

زمین و علوم محیطی

(۱۲ دانشگاه)

دانشگاه تهران

۱۸۵

دانشگاه تربیت مدرس

۴۰۱-۴۵۰

دانشگاه شیراز

۴۵۱-۵۰۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، تبریز

۵۰۱-۶۰۰

دانشگاه علم و صنعت ایران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی، صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران

۶۰۱-۷۰۰

علوم زیستی

(۷ دانشگاه)

دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران

۵۰۱-۶۰۰

دانشگاه علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی تبریز و دانشگاه تربیت مدرس

۶۰۱-۷۰۰

مهندسی عمران

(۹ دانشگاه)

دانشگاه تهران

۵۸

دانشگاه علم و صنعت ایران

۱۳۹

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۴۹

دانشگاه تبریز

۱۶۱

دانشگاه صنعتی شریف

۱۹۶

دانشگاه تربیت مدرس

۲۲۲

دانشگاه صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و گیلان

۲۵۱-۳۰۰

مهندسی برق و الکترونیک

(۱۱ دانشگاه)

دانشگاه تهران

۲۲۰

دانشگاه صنعتی شریف

۲۲۹

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۵۱-۳۰۰

دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه تبریز

۴۰۱-۴۵۰

دانشگاه صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه شهید بهشتی

۴۵۱-۵۰۰

دانشگاه شیراز و دانشگاه تربیت مدرس

۵۰۱-۶۰۰

دانشگاه فردوسی مشهد

۶۰۱-۷۰۰

مهندسی مکانیک

(۲۰ دانشگاه)

دانشگاه تهران

۲۷

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۶۹

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۹۵

دانشگاه علم و صنعت ایران

۱۰۷

دانشگاه صنعتی شریف

۱۴۳

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۶۹

دانشگاه تبریز

۱۸۶

دانشگاه تربیت مدرس

۲۱۱

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۲۳۲

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۳۷

دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز، کاشان و گیلان

۳۰۱-۳۵۰

دانشگاه سمنان

۳۵۱-۴۰۰

دانشگاه بین المللی امام خمینی

۴۰۱-۴۵۰

دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاه ارومیه

۴۵۱-۵۰۰

دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه اصفهان

۵۰۱-۶۰۰

مهندسی شیمی

(۱۱ دانشگاه)

دانشگاه تهران

۷۳

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۳۳

دانشگاه صنعتی شریف

۱۵۸

دانشگاه تربیت مدرس

۱۹۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

۱۹۲

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۱۴

دانشگاه شیراز

۲۲۱

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۳۷

دانشگاه تبریز

۲۴۵

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۲۴۶

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۵۱-۳۰۰

مهندسی مواد

(۱۴ دانشگاه)

دانشگاه تهران

۱۸۶

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۵۱-۳۰۰

دانشگاه صنعتی شریف

۳۰۱-۳۵۰

دانشگاه علم و صنعت ایران و صنعتی اصفهان

۳۵۱-۴۰۰

دانشگاه تربیت مدرس

۴۵۱-۵۰۰

دانشگاه کاشان و تبریز

۵۰۱-۶۰۰

دانشگاه فردوسی مشهد، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی سهند، دانشگاه سمنان، دانشگاه شیراز و دانشگاه گیلان

۶۰۱-۷۰۰

مهندسی پزشکی

(۷ دانشگاه)

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۳۶

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۱۷۵

دانشگاه تهران

۱۹۹

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۲۴

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲۳۰

دانشگاه صنعتی شریف

۲۳۶

دانشگاه تربیت مدرس

۲۳۸

مهندسی محیط زیست

(۱۵ دانشگاه)

دانشگاه تهران

۶۶

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۲۹

دانشگاه تربیت مدرس

۲۴۲

دانشگاه صنعتی شریف

۲۴۴

دانشگاه علم و صنعت ایران

۲۵۱-۳۰۰

دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه تبریز

۳۰۱-۳۵۰

دانشگاه فردوسی مشهد

۳۵۱-۴۰۰

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه شیراز

۴۰۱-۴۵۰

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشگاه شهید بهشتی

۴۵۱-۵۰۰

دانشگاه کاشان

۵۰۱-۶۰۰

دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاه اصفهان

۶۰۱-۷۰۰

مهندسی بیوتکنولوژی صنعتی

(۳ دانشگاه)

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۵

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۲۹

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۵

مهندسی فناوری نانو

(۲ دانشگاه)

دانشگاه تهران

۲۵۱-۳۰۰

دانشگاه صنعتی شریف

۳۰۱-۳۵۰

مهندسی بیوتکنولوژی محیطی

(۵ دانشگاه)

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۷۴

دانشگاه تهران

۱۹۰

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۱۹۸

دانشگاه تربیت مدرس

۲۲۷

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲۳۷

سایر رشته های مهندسی و فناوری

(۱۲ دانشگاه)

دانشگاه تهران

۱۱۸

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و صنعتی اصفهان

۳۰۱-۳۵۰

دانشگاه علم و صنعت ایران و صنعتی شریف

۳۵۱-۴۰۰

دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تبریز

۴۰۱-۴۵۰

دانشگاه فردوسی مشهد، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه شیراز

۵۰۱-۶۰۰

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشگاه شهید بهشتی

۶۰۱-۷۰۰

تحقیقات پزشکی پایه

(۱۳ دانشگاه)

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۱۷

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۳۰۱-۳۵۰

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۳۵۱-۴۰۰

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۴۰۱-۴۵۰

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۴۵۱-۵۰۰

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه تهران

۵۰۱-۶۰۰

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی شیراز، تربیت مدرس

۶۰۱-۷۰۰

پزشکی بالینی

(۸ دانشگاه)

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۵۱-۳۰۰

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۳۵۱-۴۰۰

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۴۰۱-۴۵۰

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۴۵۱-۵۰۰

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و علوم پزشکی شیراز

۵۰۱-۶۰۰

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی تبریز

۶۰۱-۷۰۰

علوم بهداشت

(۱۴ دانشگاه)

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۷۲

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲۵۱-۳۰۰

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۳۵۱-۴۰۰

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی کرمانشاه و علوم پزشکی مشهد

۴۵۱-۵۰۰

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی شیراز و علوم پزشکی تبریز

۵۰۱-۶۰۰

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران

۶۰۱-۷۰۰

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

(۵ دانشگاه)

دانشگاه تهران

۷۵

دانشگاه تربیت مدرس

۱۷۳

دانشگاه شیراز

۱۸۲

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۳۲

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۵۱-۳۰۰

علوم دامپزشکی

دانشگاه تهران

۹۸

سایر رشته های علوم کشاورزی

(شامل مهندسی کشاورزی، اقتصاد و سیاست گذاری کشاورزی، علوم و فنون غذایی)

(۶ دانشگاه)

دانشگاه تهران

۸۸

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۱۵۶

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۷۸

دانشگاه تربیت مدرس

۱۹۸

دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شیراز

۲۲۸

اقتصاد و تجارت

دانشگاه تهران

۲۵۱-۳۰۰

جغرافیای اجتماعی و اقتصادی

دانشگاه تهران

۲۵۱-۳۰۰

حضور کشورهای اسلامی در رتبه بندی موضوعی ISC

۲۰۲۰ دهقانی گفت: در رتبه بندی حوزه موضوعی ISC-2020 سایر کشورهای اسلامی نیز به خوبی ظاهر شدند.

در حوزه علوم طبیعی تعداد ۳۸ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ایران با ۱۱ دانشگاه است. کشورهای مالزی با ۶ دانشگاه و ترکیه با ۵ دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. بهترین رتبه کسب شده در این حوزه متعلق به کشور عربستان سعودی با رتبه ۷۳ بوده است.

در حوزه مهندسی و فناوری تعداد ۵۶ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ایران با ۱۴ دانشگاه است. کشورهای مالزی با ۱۲ دانشگاه و ترکیه با ۶ دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. بهترین رتبه کسب شده در این حوزه متعلق به کشور عربستان سعودی با رتبه ۳۶ بوده است.

در حوزه علوم پزشکی و بهداشت تعداد ۵۲ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ترکیه با ۱۸ دانشگاه است. کشورهای ایران با ۱۲ دانشگاه و مصر با ۷ دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. ضمناً بهترین رتبه کسب شده در این حوزه برابر با ۲۳۱ و کشور ایران بوده است.

در حوزه علوم کشاورزی تعداد ۷۵ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ترکیه با ۲۳ دانشگاه است. کشورهای ایران با ۱۴ دانشگاه و پاکستان و مصر هر کدام با ۸ دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. ضمناً بهترین رتبه کسب شده در این حوزه برابر با ۶۲ مربوط به کشور مالزی بوده است.

در حوزه علوم اجتماعی تعداد ۲۰ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور مالزی با ۸ دانشگاه است. کشورهای اندونزی با ۵ دانشگاه و ترکیه با ۴ دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. ضمناً بهترین رتبه کسب شده در این حوزه برابر با ۳۵۰-۳۰۱ و کشور مالزی بوده است.

در حوزه علوم انسانی تعداد ۹ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور مالزی با چهار دانشگاه است. کشورهای ترکیه با سه دانشگاه و ایران و اندونزی با ۱ دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. بهترین رتبه کسب شده در این حوزه متعلق به کشور مالزی با رتبه ۴۰۰-۳۵۱ بوده است.

تعداد دانشگاه های کشورهای اسلامی در رتبه بندی موضوعی ۲۰۲۰-ISC در هر کدام از حوزه های موضوعی

حوزه علوم طبیعی

مهندسی و فناوری

علوم پزشکی و

بهداشت

علوم کشاورزی

علوم اجتماعی

علوم انسانی

ایران

۱۱

۱۴

۱۲

۱۴

۱

۱

مالزی

۶

۱۲

۴

۶

۸

۴

ترکیه

۵

۶

۱۸

۲۳

۴

۳

عربستان

۴

۴

۳

۲

۱

تونس

۳

۵

۱

۳

مصر

۳

۳

۷

۸

پاکستان

۳

۳

۱

۸

اندونزی

۲

۴

۱

۶

۵

۱

مراکش

۱

۱

۱

قطر

۱

۱

۱

الجزایر

۱

بنگلادش

۱

۱

امارات متحده عربی

۱

لبنان

۱

نیجریه

۱

۲

اوگاندا

۱

۱

عراق

۱

تعداد کل

۳۸

۵۶

۵۲

۷۵

۲۰

۹Source link

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.