شنبه, ۵ اسفند , ۱۴۰۲
Saturday, 24 February , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
پ
پ

شماره های تماس دانشگاه

ردیف نام واحد شماره های تماس
۱ بین المللی چابهار ۰۵۴۳۵۳۱۴۳۰۳ - ۰۵۴۳۴۲۸۸۰۱۴
۲ مشاورآموزشی و پژوهشی ۰۵۴۳۴۲۸۸۰۱۸
۳ امور آموزش و تحصیلات تکمیلی ۰۵۴۳۴۲۸۸۰۰۵
۴ کارشناسان امور آموزشی ۰۵۴۳۵۳۱۴۳۳۰ - ۰۵۴۳۵۳۱۴۳۱۰
۵ پارک و فناوری مکران ۰۵۴۳۴۲۸۸۰۱۷
۶ کارشناسان پارک علم و فناوری مکران ۰۵۴۳۵۳۱۴۷۳۳
۷ اداره حقوقی و امور قراردادها ۰۵۴۳۵۳۱۴۳۰۴
۸ امور پژوهشی و فناوری ۰۵۴۳۵۳۴۴۳۴۹
۹ پشتیبانی ۰۵۴۳۴۲۸۸۰۱۵
۱۰ کارشناسان پشتیبانی (مخابرات و تاسیسات) (فنی) ۰۵۴۳۵۳۱۴۳۴۳
۱۱ اداره ارتباط با صنعت و مرکز آموزشهای آزاد ۰۵۴۳۴۲۸۸۰۰۶
۱۲ دانشگاه جامع علمی و کاربردی ۰۵۴۳۴۲۸۸۰۱۰
۱۳ کارشناسان دانشگاه جامع علمی و کاربردی ۰۵۴۳۴۲۸۸۰۱۱
۱۴ مالی و حسابداری ۰۵۴۳۴۲۸۸۰۰۷
۱۵ امور دانشجویی و فرهنگی ۰۵۴۳۴۲۸۸۰۰۹
۱۶ امور کلاسها ۰۵۴۳۵۳۱۴۴۰۵
۱۷ مرکز زبان تلتا ۰۵۴۳۵۳۱۴۳۵۳
۱۸ کارشناسان مرکز زبان تلتا ۰۵۴۳۴۲۸۸۰۱۳
۱۹ کتابخانه ۰۵۴۳۴۲۸۸۰۰۸
۲۰ فناوری اطلاعات ۰۵۴۳۵۳۱۴۳۳۶
۲۱ دبیرستان دانا و توانا ۰۵۴۳۵۳۱۴۴۰۱ - ۰۵۴۳۵۳۱۴۴۰۲
۲۲ مجتمع اقامتی امام علی (ع) ۰۵۴۳۵۳۱۴۳۳۴
۲۳ دبیرخانه ۰۵۴۳۵۳۱۴۳۰۰
۲۴ روابط عمومی ۰۵۴۳۵۳۱۴۳۵۵

فرم پیشنهادات و انتقادات

  • اطلاعات شخصی

    اطلاعات شخصی خود را وارد کنید
  • پیام

    پیام ، سوال ، پیشنهاد یا انتقاد خود را وارد کنید

دانشگاه بر روی نقشه