حمایت ها

آموزش ها

فرم نیازسنجی آموزشی

در دنیای در حال تغییر کنونی ضرورت آموزش در شرکت‌ها و نهادها به دلایل فراوان پذیرفته شده است . تغییرات سریع و عمیق علمی سبب شده است که هر از چند گاهی مطالب و نظریه های جدیدی وارد میدان زندگی شود که برای ارائه حیات به ناچار باید علوم و معارف جدید را آموخت و برخی از نظریه های قدیمی را که کارآیی ندارند ، کنار گذاشت .

تغییرات فن آوری سبب دگرگونی در شبکه ها وروش های شرکت‌ها می شود و هر تغییری کسب دانش و مهارت های جدید را ضروری می سازد . میزان کمّی و کیفی این تغییرات آنقدر زیاد است که گاهی اوقات مدیران و کارکنان را دچار وحشت می کند و ممکن است احساس کنند که فرصت و توان سازگاری با این تغییرات را ندارند . با همه سختی ها و مشکلات باید پذیرفت که ادامه حیات شرکت تا حدود زیادی به دانش ،آگاهی و مهارت های گوناگون و جدید بستگی دارد .

هرچه دانش و مهارت های کارکنان با نیازهای جامعه و پیشرفت های علمی ، تغییرات فن آوری هماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد درجه اطمینان از موفقیت فرد و شرکت بالاتر می رود . گاهی اوقات ، رشد فردی ، داشتن انگیزه ، تخصص و پرهیز از ایستایی و رکود فرد عامل اساسی نوجویی و کسب دانش می شود . اساس بهسازی سازمانی که به   نام های دیگری چون توسعه و بالندگی سازمانی نیز خوانده شده بهسازی نیروی انسانی است که به صورت های مختلف ( آموزش قبل از خدمت و ضمن خدمت ) در سازمان ها انجام می شود .

تقویم آموزشی

در حال برگزاری

برگزار شده

دوره‌ها

تقویم 

رویدادها

مشاوره

مشاوره به معنی دریافت کمک حرفه ای و کسب اطلاعات لازم از افرادی است که صاحب تخصص و دانش در زمینه ی خاص هستند. دریافت اطلاعات و کسب مشاوره در همه‌ی زمینه‌ها می تواند کارساز و کارگشا باشد؛ مسائل پزشکی، درمانی، تحصیلی، علمی، خانوادگی، حقوقی، کسب و کار و غیره مواردی است که دریافت خدمات مشاوره ای می تواند در حل مشکلات آن‌ها مفید باشد. مشاوره کسب و کار یکی از انواع مشاوره، راهنمایی و دریافت اطلاعات محسوب می شود. اگر نیاز دارید کسب و کار یا استارت آپی راه اندازی کنید، به شما پیشنهاد می دهیم قبل از شروع، از افراد ذی صلاح و صاحبت تخصص، مشاوره و راهنمایی بگیرید.

ازینرو مرکز رشد و نوآوری دانشکاه بین المللی چابهار در برای سوق دادن هسته‌ها و واحدهای نوآور به سوی بهترین نتایج اقدام به ارائه خدمات مشاوره‌ای به این عزیزان به شرح ذیل کرده است:

  • مشـــاوره‌های حقوقـــی و مدیریتی
  • مشاوره‌های تجاریسازی
  • مشــــاوره بـــــرای اخذ مجـوز دانـــــشبنیان و اسـتفــاده از تسهیلات آن