یکشنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۳
Sunday, 14 April , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
پ
پ

۱-۱ تعریف و هدف رشته

این مجموعه یکی از مجموعه های آموزش عالی است و هدف آن تربیت افراد مستعدی است که بتوانند با آگاهی فنی و اجرایی کافی از عهده انجام وظایف نظارت و اجرای پروژه های عمرانی در زمینه های مرتبط بر آیند و نیازهای عمرانی جامعه را در این زمینه ها برآورده سازند.

۱-۲ اهمیت و ضرورت

اهمیت این مجموعه با توجه به موارد زیر روشن می شود:
 – سیاستهای عمرانی دولت و توجه به سرمایه گذاری دولتی برای ایجاد و ساختن ساختمان های مسکونی، بزرگ راه ها، راه آهن، راه های اصلی و فرعی، شبکه های آبرسانی.
 – اولویت رفع نیازهای عمرانی در زمینه های مسکن، راه و تامین آب آشامیدنی روستاها و شهرهای کوچک.

اخذ دروس اصلی و تخصصی و همینطور دروس اختیاری باید بصورت زیر انجام گیرد:
اخذ ۴۳ واحد دروس اصلی به صورت الزامی.
اخذ ۱۵ واحد از دروس اختیاری که حداقل ۸ واحد آن یکی از جداول ۵ تا ۷ باشد.
دانشجویان موظفند از بین دروس جبررانی(مطابق جدول شماره ۳) حداقل ۶ واحد را اخذ نموده و نمرات قبولی دانشجویان در معدل کل محسوب نمی شود.

۱-۳ رسالت و توانایی فارغ التحصیلان

فارغ التحصیلان این مجموعه دارای قابلیت و توانایی های زیر خواهند بود:

– مهندس کارگاه به منظور پیاده کردن و اجرای طرح های ساختمانی و راهسازی و تاسیسات آبی در ملیه کارگاههای ساختمانی و راهسازی به عنوان همکار در شرکتهای پیمانکاری
 – مهندس ناظر کارگاه به منظور نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی در زمینه های فوق.

۱-۴ طول دوره و شکل نظام

طول این مجموعه ۲ سال است، طول هر نیمسال تحصیلی ۱۶ هفته آموزش کامل می باشد.
هر واحد درسی نظری به مدت ۱۶ ساعت و عملی به مدت ۳۲ ساعت و کارگاهی به مدت ۴۸ ساعت در طول هر نیمسال تحصیلی می باشد. (به ازاء هر ۸ تا ۱۲ واحد درسی جبرانی یک نیمسال به طول دوره اضافه می شود)

۱-۵ تعداد و نوع واحدهای درسی

تعداد کل واحدهای درسی این مجموعه ۷۲ واحد به شرح زیر می باشد:
– دروس عمومی: ۹ واحد
– دروس پایه : ۵ واحد
– دروس اصلی و تخصصی الزامی: ۴۳ واحد
– دروس جبرانی غیرمرتبط: ۱۲ واحد
– دروس اختیاری: ۱۵ واحد

نیمسال اول

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ ایستایی ۳ جبرانی غیرمرتبط
۲ ریاضی عمومی۱ ۳ جبرانی غیرمرتبط
۳ مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن ۲ جبرانی غیرمرتبط
۴ رسم فنی و نقشه کشی ساختمان ۲ جبرانی غیرمرتبط
۵ زمین شناسی مهندسی ۲ جبرانی غیرمرتبط
۶ مقاومت مصالح۱ ۳ اصلی ایستایی
۷ نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان ۲ اصلی
۸ نحوه اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان ۲ اصلی
۹ تربیت بدنی۲ ۱ عمومی
جمع واحدهای ترم ۲۰
نیمسال اول

نیمسال دوم

 

ردیفنام درستعداد واحدنوع درسپیش‌نیاز
۱ریاضی عمومی۲۳پایهریاضی عمومی۱
۲طراحی معماری و شهرسازی۲اصلیرسم فنی و نقشه کشی ساختمان
۳مکانیک سیالات و هیدرولیک۳اصلیایستایی
۴مقررات ملی ساختمان۲اصلی
۵مکانیک ساختمان۳اصلیمقاومت مصالح۱
۶اجرای ساختمان با مصالح بنایی۲اختیاریمقررات ملی ساختمان
۷مکانیک خاک و مهندس پی۳اصلیزمین شناسی مهندسی
۸اخلاق مهندسی۲عمومی
 جمع واحدهای ترم۲۰  
نیمسال دوم

ترم تابستان اول

 

ردیفنام درستعداد واحدنوع درسپیش‌نیاز
۱کارآموزی۱۱اصلیبعد از گذراندن حداقل ۳۰ واحد
۲اندیشه اسلامی۲۲عمومی
۳انقلاب اسلامی ایران۲عمومی
 جمع واحدهای ترم۵  
ترم تابستان اول

نیمسال سوم

 

ردیفنام درستعداد واحدنوع درسپیش‌نیاز
۱هیدرولوژی۲اختیاریمکانیک سیالات و هیدرولیک و آمار و احتمالات مهندسی
۲اصول مدیریت ساخت۲اصلیآمار و احتمالات مهندسی
۳محاسبات عددی۲پایهبرنامه نویسی کامپیوتر، آمار و احتمالات مهندسی
۴ساختمان های بتن آرمه۳اصلیمصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن، مکانیک ساختمان
۵ساختمان های فولادی۳اصلیمکانیک ساختمان
۶روش های مرمت ابنیه۲اصلیمقاومت مصالح۱، مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن
۷رهسازی و روسازی۳اصلیمکانیک خاک، مهندسی پی و مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن
۸تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی۲عمومی
 جمع واحدهای ترم۱۹  
نیمسال سوم

نیمسال چهارم

 

ردیفنام درستعداد واحدنوع درسپیش‌نیاز
۱اجرای سازه های بتنی۲اصلیساختمان های بتن آرمه
۲اجزا ساختمان۲اصلیطراحی معماری و شهرسازی
۳روش های تعمیر و نگهداری ساختمان۲اصلیمقررات ملی ساختمان
۴ایمنی کارگاه۲اصلیاصول مدیریت ساخت
۵قالب و قالب بندی۲اختیاریساختمان های بتن آرمه
۶خرابی ها و دوام بتن۲اختیاریساختمان های بتن آرمه
۷آشنایی با زلزله و اثر آن بر سازه ها۲اختیاریساختمان های بتن آرمه و ساختمان های فولادی
۸آزمایش های مخرب و غیرمخرب۱اختیاریمقاومت مصالح۱
۹تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه۲اختیاریساختمان های فولادی
۱۰اجرای سازه های آبی۲اختیاریمکانیک سیالات و هیرولیک
 جمع واحدهای ترم۱۹  
نیمسال چهارم

ترم تابستان دوم

 

ردیفنام درستعداد واحدنوع درسپیش‌نیاز
۱کارآموزی۲۱اصلیکارآموزی۱
 جمع واحدهای ترم۱  
ترم تابستان دوم

شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه بین المللی چابهار سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

گروه آموزشی شهریه ثابت(ریال) شهریه متغیر عمومی(ریال) شهریه متغیر پایه نظری(ریال) شهریه متغیر اصلی تخصصی نظری(ریال) شهریه دروس عملی (ریال) شهریه هر واحد پروژه (ریال)
فنی مهندسی ۱۱٫۰۷۷٫۳۴۴ ۴۷۰٫۲۵۰ ۶۷۱٫۲۷۵ ۸۰۵٫۷۵۰ ۵۷۰٫۶۲۵ ۱٫۶۷۸٫۳۵۹