سه شنبه, ۲۸ فروردین , ۱۴۰۳
Tuesday, 16 April , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
پ
پ

۱-۱ تعریف و هدف رشته

دوره کارشناسی ارشد یکی از دوره های آموزش عالی است. این دوره شامل تعدادی دروس نظری، کاربردی، آزمایشگاهی و برنامه تحقیقاتی جهت افزایش اطلاعات متخصصان مهندسی عمران می باشد که زمینه کافی جهت درک و توسعه آنچه در مرزهای فن و اجرا در این رشته در زمان حال می گذرد را فراهم می اورد. هدف آن تربیت افرادی است که توانایی لازم جهت طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های تخصصی در زمینه گرایش مربوطه را داشته باشند. ضمناً دانش آموختگان این دوره توان تحقیقاتی کافی جهت حل مسائلی را که در زمینه حرفه ای خود با آن مواجه می شوند را دارا هستند.

۱-۲ رسالت و توانایی فارغ التحصیلان 

از فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد عمران انتظار میرود در طرح های عمرانی مهم کشور نقش بسیار موثر داشته و ضمن اشراف بر کلیه روشهای علمی و فنی طرح و اجرای پروژه ها، بتوانند بهترین گزینه موجود طراحی و اجرا را انتخاب و پروژه های عمرانی را در بهترین کیفیت طراحی و اجرا نمایند.

۱-۳ طول دوره و شکل نظام

طول دوره و شکل نظام ۴ نیمسال تحصیلی می باشد.

۱-۴ تعداد و نوع واحدهای درسی

تعداد واحدهای درسی و پژوهشی این دوره ۳۲ واحد به شرح زیر می باشد:
دروس تخصصی اجباری: ۱۲ واحد
دروس اختیاری: ۱۲ واحد
دروس جبرانی غیر مرتبط: ۹ واحد
سمینار و روش تحقیق: ۲ واحد
پایان نامه: ۶ واحد

نیمسال اول

ردیفنام درستعداد واحدنوع درسپیش‌نیاز
۱مدیریت و مقررات پیمان۳اجباری
۲اقتصاد مهندسی پیشرفته۳اختیاری
۳تعمیر و تقویت سازه ها۳اختیاری
 جمع واحدهای ترم۹  
نیمسال اول

نیمسال دوم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ روشهای ساخت ۳ اجباری
۲ مدیریت پروژه ۳ اختیاری-اجباری
۳ مدیریت نگهداری پروژه های عمرانی ۳ اختیاری
جمع واحدهای ترم ۹
نیمسال دوم

نیمسال سوم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ برنامه ریزی و کنترل پروژه ۳ اجباری
۲ مصالح ساخت پیشرفته ۳ اختیاری
۳ سمینار و روش تحقیق ۲ اصلی
جمع واحدهای ترم ۸
نیمسال سوم

نیمسال چهارم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ پایان نامه ۶ الزامی
جمع واحدهای ترم ۶
نیمسال چهارم

شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی چابهار سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

گروه آموزشی شهریه ثابت(ریال) شهریه متغیر(ریال) پایان نامه (نظری) آزمایشگاهی
فنی مهندسی ۱۸,۷۴۵,۳۷۵ ۳,۳۵۷,۷۵۰ ۸,۳۴۰,۲۰۰ ۱۰,۴۲۵,۲۵۰