تقویم آموزشی

سال: 98-99
شرح فعالیت سال تاریخ شروع تاریخ پایان
انتخاب واحد دانشجویان نیمسال دوم تحصیلی مقطع (کارشناسی و کارشناسی ارشد) 98-99 1398/11/10 1398/11/14
شروع کلاس ها نیمسال دوم تحصیلی 98-99 1398/11/19 1398/11/19
ترمیم (حذف و اضافه) 98-99 1398/11/29 1398/12/03
امتحانات معرفی به استاد 98-99 1398/12/10 1398/12/13
میان ترم نیمسال دوم تحصیلی 98-99 1399/02/10 1399/03/18
حذف اضطراری 98-99 1399/03/18 1399/03/21
پایان کلاس ها 98-99 1399/03/23 1399/03/23
ارزشیابی اساتید و صدور کارت ورود به جلسه امتحانات 98-99 1399/03/17 1399/03/23
شروع امتحانات نیمسال دوم تحصیلی 98-99 1399/03/31 1399/04/12
اعتراض دانشجویان به نمرات 98-99 1399/04/22 1399/04/25
ثبت نهایی نمرات (امضاء دیجیتال) 98-99 1399/04/26 1399/04/26
ثبت نمرات شرایط خاص ( پروژه ای ) 98-99 1399/05/05 1399/05/05
دکمه بازگشت به بالا
بستن