یکشنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۳
Sunday, 16 June , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
پ
پ
۱٫ شهریه‌های تحصیلی دانشگاه بر مبنای واحد پول جمهوری اسلامی ایران (ریال) می باشد. ۲٫ میزان شهریه تحصیلی دانشجویان غیر بورسیه غیرایرانی به پیشنهاد شورای پذیرش و با تایید هیأت امنای دانشگاه برای هر ورودی تعیین می گردد. ۳٫ شهریه دانشجویان غیربورسیه غیرایرانی به دو صورت شهریه ثابت و شهریه متغیر است. ۴٫ پذیرفته شدگان غیربورسیه غیرایرانی در هنگام نام‌نویسی اولیه موظف به واریز شهریه ثابت آموزشی نیمسال اول رشته تحصیلی خود به حساب بانکی ذیل می باشد: • شماره حساب ۰۱۱۵۳۶۹۸۱۵۰۰۲ بانک صادرات به نام دانشگاه بین المللی چابهار. تبصره۱: پذیرفته شدگان بعد از نام‌نویسی قطعی و پس از ورود به دانشگاه، شهریه های آموزشی هر یک از نیمسال های تحصیلی خود را باید به شماره حساب اعلام شده از سوی امور مالی هر دانشگاه، واریز نمایند. ۵٫ شهریههای آموزشی دانشگاه در هر نیمسال تحصیلی بر حسب رشته و مقطع تحصیلی: دانشجویان غیربورسیه غیرایرانی، در هر نیمسال تحصیلی ملزم به پرداخت شهریه های آموزشی مصوب هیأت امنای دانشگاه بر حسب نوع رشته و مقطع تحصیلی پذیرفته شده طبق جداول ذیل می باشند: شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
گروه آموزشی شهریه ثابت(ريال) شهریه متغیر(ريال) پایان نامه
نظری آزمایشگاهی
علوم انسانی ۲۰,۸۵۱,۰۱۵ ۳,۶۲۴,۸۴۴ ۱۰,۴۲۵,۲۵۰ ۱۳,۰۳۱,۵۶۳
فنی مهندسی ۲۳,۴۳۱,۷۱۹ ۴,۱۹۷,۱۸۸ ۱۰,۴۲۵,۲۵۰ ۱۳,۰۳۱,۵۶۳
شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی پیوسته سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
گروه آموزشی شهریه ثابت(ريال) شهریه متغیرعمومی(ريال) شهریه متغیرپایه نظری(ريال) شهریه متغیر اصلی تخصصی نظری(ريال) شهریه دروس عملی شهریه هرواحد پروژه در صورت وجود
علوم انسانی ۱۰,۹۰۹,۷۶۵ ۵۸۷,۸۱۳ ۸۳۹,۰۹۴ ۸۸۰,۴۳۰ ۷۱۳,۲۸۱ ۲,۰۹۷,۹۴۹
فنی مهندسی ۱۳,۸۴۶,۶۸۰ ۵۸۷,۸۱۳ ۸۳۹,۰۹۴ ۱,۰۰۷,۱۸۸ ۷۱۳,۲۸۱ ۲,۰۹۷,۹۴۹
تبصره ۲: مبالغ شهریه فوق فقط برای سال تحصیلی ۱۴۰۰ معتبر می باشد (به جز شهریه ثابت که تا پایان دوره تحصیلی برای هر ورودی غیر قابل تغییر است.) و برای سال¬های بعد میزان افزایش شهریه های متغیر، پایان نامه، دروس عملی و پروژه بر اساس آخرین مصوبه هیأت امنای دانشگاه محاسبه می شود. ۶٫ در صورت انصراف و یا عدم مراجعه‏ داوطلب بعد از نام‌نویسی اولیه، وجه واریزی پذیرفته شدگان غیر بورسیه غیرایرانی قابل برگشت نیست و ضمناً قابل انتقال نیز نمی باشد. ۷٫ در صورت عدم ارائه‏ مجوز پذیرش به پذیرفته شدگان غیر بورسیه غیرایرانی از سوی وزارت علوم، کل وجه واریزی قابل استرداد است. ۸٫ شهریه ثابت آموزشی نیمسال های باقیمانده‏ دانشجویان غیربورسیه ای که بر اساس شیوه نامه های پذیرش دانشجویان غیربورسیه غیرایرانی دانشگاه در سال های قبل پذیرش شده اند، بر اساس سال ورود و شهریه های متغیر نیز بر اساس آخرین مصوبه هیأت امنای دانشگاه محاسبه می شود.