فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی – کارشناسی ارشد

دوره کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه فنی-مهندسی است و در این گرایش، هدف تربیت متخصصانی با قابلیت بکارگیری تکنولوژیهای پیشرفته، تدوین استراتژی و طراحی و مدیریت سیستم های تجارت الکترونیکی و رفع موانع موجود جهت استفاده از پتانسیل موجود در تجارت الکترونیکی می باشد.

دانش آموختگان این رشته قادر خواهند بود بعنوان کارشناس ارشد راه حل هایی کاربردی در زمینه تهیه، بهینه سازی، بهبود وبسترسازی سیستم های تجارت الکترونیک ارائه دهند. آنها قادرند با توجه به آموخته های خود با رعایت تمامی جوانب علمی، فنی و با توجه به نیازهای جامعه راه حل های بهینه را انتخاب کرده، آنها را به نتیجه برسانند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن