مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی – کارشناسی ارشد

دوره کارشناسی ارشد یکی از دوره­های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کسب و کارهای تولیدی و خدماتی و تجاری، موسسات و شرکت­های دولتی و خصوصی است در این دوره آشنایی دانشجویان با وظایف اساسی سازمان­های بازرگانی، افزایش مهارت وتوانایی دانشجویان در شناخت مسائل بازار، جمع­آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از عوامل آمیخته بازاریابی و ارکان بازار، ارزیابی راه­حل­های مختلف در مورد هر مسئله و تصمیم­گیری و اجرای تصمیمات متخذه با استفاده تحقیقات بازار از جمله اهداف اصلی می­باشد.

ضرورت و اهمیت این دوره در اشناسازی دانشجویان با نقش مدیریت بازرگانی در بهبود کارایی واحدهای تجاری و بازرگانی است. همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص با توانایی تحقیق در عرصه بازرگانی و بازاریابی بر اهمیت دوره می­افزاید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن