معرفی پرسنل آموزش

مدیر امور آموزش وتحصیلات تکمیلی
آرمینا میرزاده
تلفن: 05435314310
پست الکترونیک: armina.mirzadeh@gmail.com


عارف دربین
مسئولیت‏‎ها:
• رشته های کارشناسی
– مدیریت بازرگانی
– مدیریت بانکی
• رشته های کارشناسی ارشد
– مدیریت بازرگانی
– مدیریت کسب و کار
– مدیریت مالی
– آمایش سرزمین
تلفن: 05435314310
پست الکترونیک:


ناظم باشنده
مسئولیت‏‎ها:
• رشته های کارشناسی
– آموزش ابتدایی
– علوم تربیتی
– زبان
• رشته های کارشناسی ارشد
– تکنولوژی آموزش
– فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک
تلفن: 05435314310
پست الکترونیک: nazem.bashandeh@gmail.com


مینا خواجه بهرامی
مسئولیت‏‎ها:
• رشته های کارشناسی
– حقوق
– عمران-عمران
– عمران- اجرایی
• رشته های کارشناسی ارشد
– حقوق تجارت بین الملل
– مهندسی عمران-مدیریت ساخت
– مهندسی عمران-سازه
تلفن: 05435314310
پست الکترونیک: Mina.bahrami1989@yahoo.com

دکمه بازگشت به بالا
بستن