مهندسی عمران گرایش سازه – کارشناسی ارشد

دوره کارشناسی ارشد یکی از دوره­ های آموزشی و پژوهشی آموزش عالی است. این دوره، شامل تعدادی دروس نظری، کاربردی، آزمایشگاهی و برنامه تحقیقاتی جهت افزایش اطلاعات متخصصان مهندسی عمران می­باشد. که زمینه کافی جهت درک و توسعه آنچه در مرزهای فن و اجرا در این رشته در زمان حال می­گذرد را فراهم می­آورد. هدف آن تربیت افرادی است که توانایی لازم جهت طراحی و نظارت بر اجرای پروژه­های تخصصی در زمینه گرایش مربوطه را داشته باشند. ضمناً دانش­آموختگان این دوره توان تحقیقاتی کافی جهت حل مسائلی را که در زمینه حرفه خود با آن مواجه می­شوند را دارا هستند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن