شنبه, ۵ اسفند , ۱۴۰۲
Saturday, 24 February , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
پ
پ

*انتخاب واحد دانشجویان مجاز به ادامه تحصیل، در تمامی مقاطع بر اساس مقررات وآیین نامه های آموزشی و مجوزهای مربوط الزامی است ودانشجویان مجاز به حضور در کلاس درس، بدون انجام انتخاب واحد رسمی نیستند. در صورت عدم انتخاب واحد درسی، دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می شود.

 

سال: ۹۸-۹۹
شرح فعالیتسالتاریخ شروعتاریخ پایان
انتخاب واحد دانشجویان نیمسال دوم تحصیلی مقطع (کارشناسی و کارشناسی ارشد)۹۸-۹۹۱۳۹۸/۱۱/۱۰۱۳۹۸/۱۱/۱۴
شروع کلاس ها نیمسال دوم تحصیلی۹۸-۹۹۱۳۹۸/۱۱/۱۹۱۳۹۸/۱۱/۱۹
ترمیم (حذف و اضافه)۹۸-۹۹۱۳۹۸/۱۱/۲۹۱۳۹۸/۱۲/۰۳
امتحانات معرفی به استاد۹۸-۹۹۱۳۹۸/۱۲/۱۰۱۳۹۸/۱۲/۱۳
میان ترم نیمسال دوم تحصیلی۹۸-۹۹۱۳۹۹/۰۲/۱۰۱۳۹۹/۰۳/۱۸
حذف اضطراری۹۸-۹۹۱۳۹۹/۰۳/۱۸۱۳۹۹/۰۳/۲۱
پایان کلاس ها۹۸-۹۹۱۳۹۹/۰۳/۲۳۱۳۹۹/۰۳/۲۳
ارزشیابی اساتید و صدور کارت ورود به جلسه امتحانات۹۸-۹۹۱۳۹۹/۰۳/۱۷۱۳۹۹/۰۳/۲۳
شروع امتحانات نیمسال دوم تحصیلی۹۸-۹۹۱۳۹۹/۰۳/۳۱۱۳۹۹/۰۴/۱۲
اعتراض دانشجویان به نمرات۹۸-۹۹۱۳۹۹/۰۴/۲۲۱۳۹۹/۰۴/۲۵
ثبت نهایی نمرات (امضاء دیجیتال)۹۸-۹۹۱۳۹۹/۰۴/۲۶۱۳۹۹/۰۴/۲۶
ثبت نمرات شرایط خاص ( پروژه ای )۹۸-۹۹۱۳۹۹/۰۵/۰۵۱۳۹۹/۰۵/۰۵