سه شنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۱
Tuesday, 6 December , 2022
«تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی»
جستجو
پ
پ

ارتباط علمی دانشگاه و جامعه

ارتباط علمی دانشگاه و جامعه تشکیلاتى است که از طریق آن زمینه‏ هاى ارتباط منطقى و اصولى بین توان علمى دانشگاه و امکانات و قابلیت هاى بالقوه و بالفعل بخش هاى مختلف جامعه در قالب ارائه طرح هاى کاربردی-مشارکتی برقرار مى‏ گردد. در نگرش جدید دنیا، دانشگاه نسل جدید نقش قابل ملاحظه‌ای در جامعه دارد؛ اگر بخواهیم جامعه در حال تحول داشته باشیم و دگرگونی جامعه به سمت تحقق آرمان‌های بشری باشد نیازمند وارد کردن اثرات علمی و دانشگاه در جامعه هستیم.