لوگو چابهار
دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ , ۰۸:۵۵:۳۶

فراخوان عمومی یک مرحله ای انتخاب سرمایه گذار (تجدید نوبت دوم)

در مسیر دانشگاه نسل چهارم

بهترین فرصت سرمایه گذاری این بار در دانشگاه بین المللی چابهار
پروژه بهسازی و تبدیل مجموعه اقامتی به هتل
واگذاری به صورت: بهسازی، بهره برداری، اجاره و انتقال (R.O.L.T) برای مدت ۱۳ سال مطابق شیوه نامه اجرایی دانشگاه بین المللی چابهار.

مهلت فروش اسناد:

تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۵ لغایت ۱۴۰۰/۲/۲۲ (۱۴۰۰/۰۳/۲۲ لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۳۰)

آخرین مهلت تحویل اسناد:

۱۴۰۰/۰۳/۰۱ (۱۴۰۰/۰۴/۱۰)

تاریخ بازگشایی پاکات:

روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ راس ساعت ۱۰ صبح (روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ راس ساعت ۱۰ صبح)

فایلهای مرتبط جهت دانلود :

طرح بهسازی و تبدیل مجموعه خوابگاه الزهرا به هتل و مجموعه اقامتی

طرح بهسازی و تبدیل مجموعه خوابگاه الزهرا به هتل و مجموعه اقامتی (تجدید نوبت دوم)

اسناد ارزیابی کیفی

نقشه های معماری پروژه بهسازی و تبدیل مجموعه اقامتی به هتل

می توانید در خبرنامه دانشگاه عضو شوید

اطلاع از تمامی اخبار و اطلاعیه های آموزشی

اخبار مرتبط

دانشگاه بین المللی چابهار

در مسیر دانشگاه نسل چهارم

دانشگاه بین المللی چابهار