یکشنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۱
Sunday, 27 November , 2022
«تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی»
جستجو

برچسب » طرح درس

کارگاه آنلاین طرح درس نویسی ( از تئوری تا عمل)
1 سال قبل

کارگاه آنلاین طرح درس نویسی ( از تئوری تا عمل)

لزوم استفاده از طرح درس، به عنوان ابزار کارآمدی در زمینه تکنولوژی آموزشی، در خدمت افزایش کیفیت نظام آموزشی کشورمان قرار گرفته است. و طرح درس به عنوان برنامه ریزی و سازمان دادن به مجموعه فعالیتهایی که معلم در ارتباط با هدفهای آموزشی، محتوای درس و توانائیهای دانش آموزان برای مدت زمان مشخص تدوین می […]