آموزش ابتدایی – کارشناسی ناپیوسته

شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه بین المللی چابهار سال تحصیلی 1400-1399

 

ورودی 1400-1399
گروه آموزشی شهریه ثابت(ريال) شهریه متغیرعمومی(ريال) شهریه متغیرپایه نظری(ريال) شهریه متغیر اصلی تخصصی نظری(ريال) شهریه دروس عملی شهریه هرواحد پروژه در صورت وجود
علوم انسانی 8,727,812 470,250 671,275 704,344 570,625 1,678,359
دکمه بازگشت به بالا
بستن