پنج شنبه, ۷ اسفند , ۱۳۹۹
Thursday, 25 February , 2021
سال 1399 سال جهش تولید
جستجو
حقوق تجارت بین الملل – کارشناسی ارشد

 

دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل یکی از برنامه های علمی و تخصصی حقوقی است که به منظور آموزش مسائل حقوقی مطرح در بازرگانی و داد وستدهای بین المللی تشکیل می گردد. در این دوره موضوعات مختلف حقوقی داخلی و بین المللی در ارتباط با صادرات کالا به کشورهای دیگر و واردات کالا به داخل کشور تدریس خواهد شد و قواعد مختلف حقوقی و بین المللی مورد بررسی تطبیقی قرار خواهد گرفت.

برنامه این دوره اهداف زیر را تعقیب می نماید:

  • اگاهی دانشجویان از قواعد و مقررات داخلی مربوط به بازرگانی بین المللی ایران
  • اگاهی دانشجویان از قواعد و مقررات بین المللی و جهانی مربوط به بازرگانی خارجی کشورها
  • آشنایی دانشجویان با عهدنامه ها و اسناد بین المللی مربوط به بازرگانی بین المللی
  • آشنایی دانشجویان با سازمان ها و موسسات خارجی و بین المللی دست اندرکار بازرگانی بین المللی
  • افزایش اگاهی و معلومات دانشجویان در جهت توسعه و پیشرفت علوم و فنون حقوقی – اقتصادی و رقابت در سطح بین المللی و جهانی
  • تربیت نیروهای متخصص برای رفع نیازهای حقوقی قطب بازرگانی کشور و همچنین آماده نمودن نیروهای توانمند برای حضور در صحنه بین الملل در ارتباط با مسائل مختلف حقوقی بازرگانی

 

شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی چابهار سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ورودی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
گروه آموزشی شهریه ثابت(ريال) شهریه متغیر(ريال) پایان نامه
    نظری آزمایشگاهی
علوم انسانی ۱۶,۶۸۰,۸۱۲ ۲,۸۹۹,۸۷۵ ۸,۳۴۰,۲۰۰ ۱۰,۴۲۵,۲۵۰