حقوق تجارت بین الملل – کارشناسی ارشد

دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل یکی از برنامه های علمی و تخصصی حقوقی است که به منظور آموزش مسائل حقوقی مطرح در بازرگانی و داد وستدهای بین المللی تشکیل می گردد. در این دوره موضوعات مختلف حقوقی داخلی و بین المللی در ارتباط با صادرات کالا به کشورهای دیگر و واردات کالا به داخل کشور تدریس خواهد شد و قواعد مختلف حقوقی و بین المللی مورد بررسی تطبیقی قرار خواهد گرفت.

برنامه این دوره اهداف زیر را تعقیب می نماید:

  • اگاهی دانشجویان از قواعد و مقررات داخلی مربوط به بازرگانی بین المللی ایران
  • اگاهی دانشجویان از قواعد و مقررات بین المللی و جهانی مربوط به بازرگانی خارجی کشورها
  • آشنایی دانشجویان با عهدنامه ها و اسناد بین المللی مربوط به بازرگانی بین المللی
  • آشنایی دانشجویان با سازمان ها و موسسات خارجی و بین المللی دست اندرکار بازرگانی بین المللی
  • افزایش اگاهی و معلومات دانشجویان در جهت توسعه و پیشرفت علوم و فنون حقوقی – اقتصادی و رقابت در سطح بین المللی و جهانی
  • تربیت نیروهای متخصص برای رفع نیازهای حقوقی قطب بازرگانی کشور و همچنین آماده نمودن نیروهای توانمند برای حضور در صحنه بین الملل در ارتباط با مسائل مختلف حقوقی بازرگانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن