ریاست دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی: ناصر آبروش
سمت: سرپرست دانشگاه
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری جغرافيا و برنامه ريزی شهری
شماره تماس: 05435314303
پست الکترونیک: n.abravesh@iuc.ac.ir

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن