سه شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۳
Tuesday, 25 June , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
پ
پ

۱-۱ تعریف و هدف رشته

این برنامه با توجه به نظام آموزشی جامعه و نحوه نگرش کلی به رشته های علوم انسانی به ویژه زبان و ادبیات انگلیسی و با تاکید بر اصل سودمندی ، ارتباط درسها با یکدیگر ، انطباق درسها با خواست دانشجویان و عدم تکرار درسها ، توالی منطق أنها و نیز با در نظر گرفتن دو هدف زیر تنظیم گردیده است:

الف – کسب مهارتهای چهارگانه ( درک مطلب – حرف زدن – خواندن و نوشتن ) زبان انگلیسی

ب – آشنایی با ادبیات انگلیسی و کمک به شکوفایی استعداد و ذوق ادبی دانشجویان

۱-۲ رسالت و توانایی فارغ التحصیلان کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

 در صورت حصول اهداف فوق، فارغ التحصیلان این دوره قادر خواهند بود که :

الف – ادب و فرهنگ ایرانی و معارف اسلامی را در حد امکان به جوامع خارجی معرفی کنند.

ب – با تحقیق در کتب انگلیسی زبانان، جامعه ایرانی را از آخرین پیشرفتهای علمی فنی جهان مطلع سازند.

ج – در زمینه هایی که در آن به زبان انگلیسی احتیاج است ( نگارش مقالات تحلیلی انتقادی به زبان انگلیسی و ترجمه مقالات و کتب علوم انسانی و نیز تدریس زبان انگلیسی ) مورد استفاده قرار گیرند.

د – برای ادامه تحصیلات بالاتر در جهت تامین کادر علمی دانشگاهها و سایر مراکز پژوهشی آمادگی لازم را داشته
باشند.

۱-۳ طول دوره و شکل نظام

دوره کارشناسی زبان انگلیسی شامل ۸ نیمسال می باشد بنابراین طول دوره برای دانشجویان تمام وقت روزانه حداقل ۴ سال است مقررات مربوط به تحصیل پاره وقت ( یا شبانه ) و حداکثر دوره برای اینگونه دانشجویان تابع آئین نامه آموزشی دوره های کارشناسی مصوب شورایعالی برنامه ریزی است.

دانشجویان این رشته پس از اتمام تحصیل در صورت موفقیت در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد، می توانند بدون وقفه تا پایان دوره کارشناسی ارشد به ادامه تحصیل بپردازند. این برنامه از تاریخ تصویب به مدت ۵ سال قابل اجرا است و پس از آن نیازمند بازنگری می باشد.

۱-۴ تعداد و نوع واحدهای درسی

 برنامه دوره کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی شامل ۱۳۵ واحد درسی به شرح زیر است:

الف – دروس عمومی و معارف اسلامی پیشنهادی شورایعالی برنامه ریزی ۱۸ واحد

ب – دروس پایه واصلی مشترک در کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی شامل ۳۰ درس مندرج در برنامه ۷۶ واحد

ج – دروس تخصصی ، شامل شعر، نمایشنامه ، تاریخ ادبیات ، نقد ادبی و مکتب های ادبی.

د- پروژه کارورزی.

شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه بین المللی چابهار سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹