سه شنبه, ۸ اسفند , ۱۴۰۲
Tuesday, 27 February , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
پ
پ

۱-۱ تعریف و هدف رشته

این برنامه با توجه به نظام آموزشی جامعه و نحوه نگرش کلی به رشته های علوم انسانی به ویژه زبان و ادبیات انگلیسی و با تاکید بر اصل سودمندی ، ارتباط درسها با یکدیگر ، انطباق درسها با خواست دانشجویان و عدم تکرار درسها ، توالی منطق أنها و نیز با در نظر گرفتن دو هدف زیر تنظیم گردیده است:

الف – کسب مهارتهای چهارگانه ( درک مطلب – حرف زدن – خواندن و نوشتن ) زبان انگلیسی

ب – آشنایی با ادبیات انگلیسی و کمک به شکوفایی استعداد و ذوق ادبی دانشجویان

۱-۲ رسالت و توانایی فارغ التحصیلان کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

 در صورت حصول اهداف فوق، فارغ التحصیلان این دوره قادر خواهند بود که :

الف – ادب و فرهنگ ایرانی و معارف اسلامی را در حد امکان به جوامع خارجی معرفی کنند.

ب – با تحقیق در کتب انگلیسی زبانان، جامعه ایرانی را از آخرین پیشرفتهای علمی فنی جهان مطلع سازند.

ج – در زمینه هایی که در آن به زبان انگلیسی احتیاج است ( نگارش مقالات تحلیلی انتقادی به زبان انگلیسی و ترجمه مقالات و کتب علوم انسانی و نیز تدریس زبان انگلیسی ) مورد استفاده قرار گیرند.

د – برای ادامه تحصیلات بالاتر در جهت تامین کادر علمی دانشگاهها و سایر مراکز پژوهشی آمادگی لازم را داشته
باشند.

۱-۳ طول دوره و شکل نظام

دوره کارشناسی زبان انگلیسی شامل ۸ نیمسال می باشد بنابراین طول دوره برای دانشجویان تمام وقت روزانه حداقل ۴ سال است مقررات مربوط به تحصیل پاره وقت ( یا شبانه ) و حداکثر دوره برای اینگونه دانشجویان تابع آئین نامه آموزشی دوره های کارشناسی مصوب شورایعالی برنامه ریزی است.

دانشجویان این رشته پس از اتمام تحصیل در صورت موفقیت در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد، می توانند بدون وقفه تا پایان دوره کارشناسی ارشد به ادامه تحصیل بپردازند. این برنامه از تاریخ تصویب به مدت ۵ سال قابل اجرا است و پس از آن نیازمند بازنگری می باشد.

۱-۴ تعداد و نوع واحدهای درسی

 برنامه دوره کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی شامل ۱۳۵ واحد درسی به شرح زیر است:

الف – دروس عمومی و معارف اسلامی پیشنهادی شورایعالی برنامه ریزی ۱۸ واحد

ب – دروس پایه واصلی مشترک در کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی شامل ۳۰ درس مندرج در برنامه ۷۶ واحد

ج – دروس تخصصی ، شامل شعر، نمایشنامه ، تاریخ ادبیات ، نقد ادبی و مکتب های ادبی.

د- پروژه کارورزی.

نیمسال اول

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ خواندن و درک مفاهیم۱ ۴ اصلی
۲ گفت و شنود و آزمایشگاه ۱ ۴ اصلی
۳ دستور نگارش ۱ ۴ اصلی
۴ فنون یادگیری زبان ۴ اصلی
۵ اندیشه اسلامی ۱ ۲ عمومی
جمع واحدهای ترم ۱۸
نیمسال اول

نیمسال دوم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ خواندن و درک مفاهیم ۲ ۴ اصلی خواندن و درک مفاهیم۱
۲ دستور نگارش(۲) ۴ اصلی دستور نگارش ۱
۳ گفت و شنود و آزمایشگاه(۲) ۴ اصلی گفت و شنود و آزمایشگاه ۱
۴ ادبیات فارسی ۳ عمومی
۵ زبان دوم ۱ ۳ تخصصی
جمع واحدهای ترم ۱۸
نیمسال دوم

نیمسال سوم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ نگارش پیشرفته ۲ اصلی دستور نگارش(۲)
۲ آواشناسی ۲ اصلی فنون یادگیری زبان
۳ درآمدی بر ادبیات انگلیسی ۱ ۲ اصلی دستور نگارش(۲)- خواندن ۲ – گفت و شنود ۲
۴ نمونه های شعر ساده ۲ اصلی خواندن ۲
۵ اصول و روش ترجمه ۲ اصلی دستور نگارش(۲)- خواندن ۲
۶ بیان شفاهی داستان ۲ اصلی دستور نگارش(۲)- خواندن ۲ – گفت و شنود ۲
۷ تنظیم خانواده ۱ عمومی دستور نگارش(۲)- خواندن ۲ – گفت و شنود ۲
۸ زبان دوم ۲ ۳ پایه زبان دوم ۱
جمع واحدهای ترم ۱۶
نیمسال سوم

نیمسال چهارم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ ترجمه متون ساده ۲ اصلی اصول و روش ترجمه
۲ درآمدی بر ادبیات انگلیسی ۲ ۲ اصلی درآمدی بر ادبیات انگلیسی۱
۳ کاربرد اصطلاحات و تعبیرات در ترجمه ۲ اصلی اصول و روش ترجمه
۴ فنون و صنعات ادبی ۲ اصلی خواندن۲، دستور۲، گفت و ش ۲
۵ مقاله نویسی ۲ اصلی نگارش پیشرفته
۶ نمونه های نثر ساده ۲ اصلی خواندن و درک مفاهیم ۲
۷ اندیشه اسلامی ۲ ۲ عمومی اندیشه اسلامی ۱
۸ داستان کوتاه ۲ تخصصی دستور نگارش(۲)- خواندن ۲-گفت و شنود ۲
۹ تربیت بدنی ۲ اصلی
جمع واحدهای ترم ۱۸
نیمسال چهارم

نیمسال پنجم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ کلیات زبان شناسی۱ ۲ تخصصی دستور ۲ – خواندن ۲ – آواشناسی
۲ اصول و روش تحقیق ۲ تخصصی فنون یادگیری
۳ ترجمه متون ادبی۱ ۲ تخصصی کاربرد اصطلاحات ترجمه متون ساده
۴ سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی ۱ ۴ تخصصی درآمد۱ و۲ فنون و صناعات ادبی
۵ خواندن متون مطبوعاتی ۲ تخصصی خواندن ۲
۶ بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۱ ۲ اصلی اصول و روش ترجمه
۷ تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲ عمومی
جمع واحدهای ترم ۱۶
نیمسال پنجم

نیمسال ششم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۲ ۲ تخصصی بررسی اثار ترجمه شده اسلامی ۱
۲ سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی ۲ ۴ تخصصی سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی ۱
۳ اساطیر یونان و روم ۲ تخصصی درآمدی بر ادبیات انگلیسی ۱ و ۲
۴ ترجمه متون ادبی۲ ۲ تخصصی ترجمه متون ادبی۱
۵ متون برگزیده نثر ادبی ۲ تخصصی درآمدی بر ادبیات انگلیسی ۲
۶ ادبیات آمریکا ۲ اصلی درآمد۱ و۲ فنون و صناعات ادبی
۷ انقلاب اسلامی و ریشه های آن ۲ عمومی
۸ کلیات زبان شناسی ۲ ۲ اصلی دستور نگارش(۲)- خواندن ۲ – آواشناسی
جمع واحدهای ترم ۱۸
نیمسال ششم

نیمسال هفتم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ رمان قرن ۱۸ و ۱۹ ۲ تخصصی درآمد ۱ و ۲، اصول و روش تحقیق
۲ شعر انگلیسی ۲ تخصصی شعر ساده، درامد۱و ۲، اصول و روش تحقیق
۳ رویکرد های نقد ادبی ۲ تخصصی سیر در تاریخ ادبیات۲، فنون و صناعات ادبی
۴ مکتب های ادبی ۲ تخصصی درآمد۲، سیر در تاریخ ادبیات ۲
۵ نمایشنامه کلاسیک و رنسانس ۲ تخصصی درآمد ۱ و ۲، اصول و روش تحقیق
۶ روش تدریس زبان خارجه ۴ تخصصی کلیات زبانشناسی ۲
۷ تفسیر موضوعی قرآن کریم ۲ عمومی
جمع واحدهای ترم ۱۶
نیمسال هفتم

نیمسال هشتم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ رمان قرن ۲۰ ۲ تخصصی درآمد ۱ و ۲، اصول و روش تحقیق
۲ ادبیات جهان ۲ تخصصی تاریخ ادبیات ۲
۳ تاریخ نقد ادبی ۲ تخصصی تاریخ ادبیات۲، فنون و صناعات ادبی
۴ آزمون سازی زبان ۲ تخصصی روش تدریس زبان خارجه
۵ ادبیات معاصر ۲ اصلی سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی ۲
۶ نمایشنامه قرون ۱۷ تا ۲۰ ۲ اصلی درآمد ۱ و ۲، فنون و صناعات ادبی
۷ آشنایی با اندیشه سیاسی، اجتماعی امام خمینی(ره) ۲ عمومی
۷ پروژه کارورزی ۲ اختیاری اصول و روش تحقیق
جمع واحدهای ترم ۱۶
نیمسال هشتم

شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه بین المللی چابهار سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

گروه آموزشی شهریه ثابت(ریال) شهریه متغیر عمومی(ریال) شهریه متغیر پایه نظری(ریال) شهریه متغیر اصلی تخصصی نظری(ریال) شهریه دروس عملی (ریال) شهریه هر واحد پروژه (ریال)
علوم انسانی ۸٫۷۲۷٫۸۱۲ ۴۷۰۲۵۰ ۶۷۱٫۲۷۵ ۷۰۴٫۳۴۴ ۵۷۰٫۶۲۵ ۱٫۶۷۸٫۳۵۹