یکشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۳
Sunday, 23 June , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
پ
پ

۱-۱ تعریف و هدف رشته

درباره تربیت تعاریف فراوانی ارائه کرده اند برخی آن را شکوفا کردن استعدادهای آدمی دانسته اند.

اما درباره علوم تربیتی می توان گفت که مجموعه ای از علوم است که از طریق شناخت و استفاده دقیق از آن ها می توان به رموز شناخت استعدادها و هدایت استعداد ها پی برده و مسیر تعالی و سعادت انسان را هموار نمود.

۱-۲ رسالت و توانایی فارغ التحصیلان

به نحوی که اگر مربی آزادانه و با اراده خویش در این مسیر گام نهد، و به دعوت مربی لبیک گوید، به سعادت دنیوی و اخروی و به تعبیر قرآن به حیات طیبه دست یابد.

یادگیری و کسب مهارت در قلمرو علوم تربیتی و « زمینه های چهارگانه» آن است (که البته هر دانشجو می تواند به فراخور انگیزه و علاقه خود، یکی از «چهار زمینه » مطرح شده را انتخاب نماید که دانشگاه محل تحصیل وی امکان ارائه آن را داشته باشد)

به نحوی که به توانمندی دانشجو در حیطه های دانشی، یشی، و توانشی و کاربرد آن ها در زندگی فردی و اجتماعی منجر شود.

۱- فراگیری مفاهیم و مبانی اساسی علوم تربیتی در این رشته و یکی از زمینه های چهارگانه آن

۲- آشنائی با پارادایم ها، مکاتب، نظریه ها، رویکردها و دیدگاه های مختلف در حوزه علوم تربیتی و مقایسه آن ها با یک دیگر و فراگیری امکان و نحوه نقد آن ها در حد توان.

۳- آشنائی با رشته ها، زمینه های مختلف علوم تربیتی و حرفه های مربوط

۴- آشنائی با علوم تربیتی

۵- آشنائی با فلسفه علوم تربیتی همراه با رشد نگاه و تفکر انتقادی

۶- تعمیق بینش و اعتقادات دینی و پرورش تفکر و مهارت های اندیشیدن بر اساس فرهنگ اسلامی و استفاده از آن ها در سراسر زندگی

۷- ارتقای شناخت و پرورش ارزش ها و اخلاقیات اسلامی

۸- ارتقا و تعمیق خودشناسی دانشجویان بر اساس میانی و صنایع و متون دینی و علوم تربیتی

۹- آشنائی دانشجویان با آموزه های اسلامی و فرهنگ بومی در حوزه آموزش و پرورش

۱۰- پرورش توانایی های لازم برای فرضیه پردازی و پژوهش در حوزه آموزش و پرورش بر اساس آموزه های اسلامی و فرهنگ بومی

۱۱- افزایش توانمندی و رشد تفکر انتقادی و تطبیقی و عقایه ای در مباحث علوم تربیتی بر اساس آموزه های مندرج در صنایع اسلام

۱۲- آشنائی با تاریخچه و اندیشه های مربوط به آموزش و پرورش در فرهنگ اسلامی

۱۳- آشنائی و کسب مهارت در روش های مطالعه و پژوهش و نحوه استفاده از کتابخانه و فضای مجازی ۱۴- آشنائی و کسب مهارت در استفاده از روش های پژوهش کمی و کیفی
۱۴- آشنائی و کسب مهارت در استفاده از نرم افزارها و ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

۱۵- آشنائی و کسب مهارت برای طراحی، انجام، تدوین گزارش و ارائه پروژه تحقیقی انفرادی حرفه ای

۱۶- آشنائی و کسب مهارت در سنجش و اندازه گیری به منظور تهیه آزمون های لازم برای امتحانات دانش آموزان و ارزشیابی دقیق آن ها و نیز آشنائی با آزمون های روانی در حد لازم

۱۷- آشنائی و کسب مهارت برای به کار بشن روش های تربیتی و روش های اصلاح رفتارهای آسیب زا

۱۸- آشنائی و کسب مهارت در درک و تبیین مائل بومی بر اساس علوم تربیتی

۱۹- توانائی بهره برداری از متون و منابع مربوط به علوم تربیتی به زبان اصلی.

۱-۳ تعداد و نوع واحدهای درسی

طول دوره کارشناسی علوم تربیتی چهار سال است نظام آموزشی واحدی بوده و کلیه دروس نظری و عملی در طی مدت حداکثر هشت نیمسال تحصیلی ارائه می گردد.

طول هر نیمسال تحصیلی ۱۶ هفته بوده و حداقل زمان لازم برای هر واحد درسی یک ساعت در هفته می باشد.

شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه بین المللی چابهار سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹