شنبه, ۱۲ اسفند , ۱۴۰۲
Saturday, 2 March , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
پ
پ

۱-۱ تعریف و هدف رشته

اداره اقتصاد یک کشور از طریق کنترل مالی و پولی آن امکان پذیر است و باید طبق برنامه ریزی های مشخص و هدف دار جلو رفته، با کنترل و نظارت بسیار دقیق خاتمه یابد.برنامه ریزی های مالی و پولی باعث می شود که منابع مختلف و نیروی انسانی موجود بطوره ماهنگ به طریقه سالم در جامعه به کار افتد و ضمن ارائه حداکثر کارائی، نتایج ازپیش تعیین شده نیز حاصل شود.

بانکداری در هر کشور یکی از ابزارهای مهم در اجرای سیاست های پولی بوده و در عین حال بهترین منبع آمار و اطلاعات جهت سیاستگذاری های مذکور است.

تجزیه و تحلیل دقیق عملکرد بانک ها، چگونگی اجرای سیاست های پولی را نشانداده، علل عدم کاربرد بعضی از خط مشی ها را بخوبی کشف می کند و در اختیار قرار می دهد.

رشته مدیریت امور بانکی بر حسب مشاغل بسیار متنوعی که فارغ التحصیلان آن در بانک ها عهده دار می شوند به حوزه های وسیع بانکداری داخلی (سازماندهی مدیریت شعب، اعتبارات، اطلاعات، سرمایه گذاری، روابط عمومی، خدمات و …) و بانکداری بین المللی (واردات،صادرات، اعتبار، اسناد و …) تقسیم می شود که برای هر یک از این حوزه ها اطلاعات ومعلومات مشترک و اختصاصی مورد نیاز است.

۱-۲ رسالت و توانایی فارغ التحصیلان

بانکداری در هر کشور یکی از ابزارهای مهم در اجرای سیاست های پولی بوده و در عین حال بهترین منبع آمار و اطلاعات جهت سیاستگذاری های مذکور است. تجزیه و تحلیل دقیق عملکرد بانک ها، چگونگی اجرای سیاست های پولی را نشان داده، علل عدم کاربرد بعضی از خط مشی ها را بخوبی کشف می کند و در اختیار قرار میدهد.

رشته مدیریت امور بانکی بر حسب مشاغل بسیار متنوعی که فارغ التحصیلان آن در بانک ها عهده دار می شوند به حوزه های وسیع بانکداری داخلی (سازماندهی مدیریت شعب، اعتبارات، اطلاعات، سرمایه گذاری، روابط عمومی، خدمات و …) و بانکداری بین المللی (واردات،صادرات، اعتبار، اسناد و …) تقسیم می شود که برای هر یک از این حوزه ها اطلاعات ومعلومات مشترک و اختصاصی مورد نیاز است.

۱-۳ تعداد و نوع واحدهای درسی

طول دوره کارشناسی مدیریت امور بانکی ۴ سال است و تمامی درس های آن در مدت ۸ نیمسال ارائه و برگزار می شود . طول هر نیمسال تحصیلی ۱۶ هفته می باشد .

کارآموز صرفا در قسمت های مختلف بانکها با نظر گروه آموزش در تمام طول تحصیل صبحت های انجام پذیرفته و دانشجویان عصرها به تحصیل انجام خواهد شد.

تعداد کل واحد های درسی در دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی ۱۳۳ واحد بشرح ذیل است
دروس عمومی: ۲۰ واحد
دروس پایه: ۷۹ واحد
دروس تخصصی: ۳۴ واحد
دروس پیش نیاز: ۷ واحد (بدون احتساب در واحد)

نیمسال اول

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ روانشناسی عمومی ۳ پایه و اصلی
۲ اقتصاد خرد ۴ پایه و اصلی
۳ ریاضی پیش‌دانشگاهی ۲
۴ فارسی پیش‌دانشگاهی ۲
۵ زبان پیش‌دانشگاهی ۲
۶ اصول حسابداری (۱) ۲ پایه و اصلی
۷ جغرافیای اقتصادی ایران ۲ پایه و اصلی
۸ اخلاق و تربیت اسلامی ۲ عمومی
جمع واحدهای ترم ۲۰
نیمسال اول

نیمسال دوم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۱) ۳ پایه و اصلی
۲ اقتصاد کلان ۴ پایه و اصلی اقتصاد خرد
۳ حقوق اساسی ۲ پایه و اصلی
۴ فارسی عمومی ۳ عمومی فارسی پیش‌دانشگاهی
۵ مبانی سازمان و مدیریت ۳ پایه و اصلی
۶ زبان خارجی عمومی ۳ عمومی زبان پیش‌دانشگاهی
۷ تاریخ اسلام ۲ عمومی
جمع واحدهای ترم ۲۰
نیمسال دوم

نیمسال سوم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ اصول حسابداری (۲) ۳ پایه و اصلی اصول حسابداری (۱)
۲ ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۲) ۳ پایه و اصلی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۱)
۳ حقوق و مقررات مدنی ۲ پایه و اصلی حقوق اساسی
۴ مالیه عمومی و خط‌مشی مالی دولت‌ها ۳ پایه و اصلی اقتصاد کلان
۵ اصول بانکداری ۳ تخصصی اقتصاد کلان
۶ آشنایی با قرآن ۱
۷ تربیت‌بدنی (۱) ۱ عمومی
۸ انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن ۲ عمومی
جمع واحدهای ترم ۱۸
نیمسال سوم

نیمسال چهارم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ فراگرد تنظیم کنترل بودجه دولتی ۳ پایه و اصلی مالیه عمومی و خط‌مشی مالی دولت‌ها
۲ آمار و کاربرد آن در مدیریت ۴ پایه و اصلی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۲)
۳ حقوق تجارت ۳ پایه و اصلی حقوق و مقررات مدنی
۴ حسابداری صنعتی (۱) ۳ پایه و اصلی اصول حسابداری (۲)
۵ پول و بانک ۲ تخصصی اقتصاد کلان
۶ معارف اسلامی (۱) ۲ عمومی
۷ تربیت‌بدنی (۲) ۱ عمومی تربیت‌بدنی (۱)
جمع واحدهای ترم ۱۸
نیمسال چهارم

نیمسال پنجم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ حسابداری صنعتی (۲) ۳ پایه و اصلی حسابداری صنعتی (۱)
۲ حسابرسی (۱) ۳ پایه و اصلی اصول حسابداری (۲)
۳ روش‌های تحقیق و مأخذ شناسی ۳ پایه و اصلی آمار و کاربرد آن در مدیریت
۴ مدیریت رفتار سازمانی ۳ پایه و اصلی مبانی سازمان و مدیریت
۵ حسابداری مالیاتی ۲ پایه و اصلی حقوق تجارت و اصول حسابداری (۲)
۶ بانکداری داخلی (۱) ۳ تخصصی اصول بانکداری
جمع واحدهای ترم ۱۷
نیمسال پنجم

نیمسال ششم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ مدیریت مالی (۱) ۳ پایه و اصلی حسابداری صنعتی (۲)
۲ پژوهش عملیاتی (۱) ۳ پایه و اصلی آمار و کاربرد آن در مدیریت
۳ مدیریت منابع انسانی ۳ پایه و اصلی مدیریت رفتار سازمانی
۴ بانکداری داخلی (۲) ۳ تخصصی بانکداری داخلی (۱)
۵ توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی ۳ تخصصی اقتصاد کلان
۶ زبان تخصصی بانکداری (۱) ۲ تخصصی زبان خارجی عمومی
۷ معارف اسلامی (۲) ۲ عمومی معارف اسلامی (۱)
جمع واحدهای ترم ۱۹
نیمسال ششم

نیمسال هفتم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ مدیریت مالی (۲) ۲ پایه و اصلی مدیریت مالی (۱)
۲ بانکداری خارجی (۱) ۲ تخصصی بانکداری داخلی (۲)
۳ زبان تخصصی بانکداری (۲) ۲ تخصصی زبان تخصصی بانکداری (۱)
۴ نظریه‌های پول ۲ تخصصی پول و بانک
۵ پژوهش عملیاتی (۲) ۳ پایه و اصلی پژوهش عملیاتی (۱)
۶ تفسیر موضوعی قرآن ۲ عمومی
۷ مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت ۳ پایه و اصلی
جمع واحدهای ترم ۱۶
نیمسال هفتم

نیمسال هشتم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ بانکداری خارجی (۲) ۳ تخصصی بانکداری خارجی (۱)
۲ امور مالی بین‌المللی ۳ تخصصی مدیریت مالی (۱) و پول و بانک
۳ سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی ۲ تخصصی پول و بانک
۴ ارزیابی طرح‌های اقتصادی ۲ تخصصی اقتصاد خرد و حسابداری صنعتی (۲)
۵ حسابرسی داخلی بانک‌ها ۲ تخصصی حسابرسی (۱)
جمع واحدهای ترم ۱۲
نیمسال هشتم

شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه بین المللی چابهار سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

گروه آموزشی شهریه ثابت(ریال) شهریه متغیر عمومی(ریال) شهریه متغیر پایه نظری(ریال) شهریه متغیر اصلی تخصصی نظری(ریال) شهریه دروس عملی (ریال) شهریه هر واحد پروژه (ریال)
علوم انسانی ۸٫۷۲۷٫۸۱۲ ۴۷۰۲۵۰ ۶۷۱٫۲۷۵ ۷۰۴٫۳۴۴ ۵۷۰٫۶۲۵ ۱٫۶۷۸٫۳۵۹