شنبه, ۱۲ اسفند , ۱۴۰۲
Saturday, 2 March , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
پ
پ

۱-۱ تعریف و هدف رشته

دوره ی کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دوره های تحصیلات عالی است که هدف آن تربیت و پرورش متخصصینی در حوزه مهندسی کامپیوتر است که آموخته های ایشان هم تراز مراکز پیشرفتهای علمی و دانشگاهی دنیا باشد.

با توجه به گسترش روزافزون مهندسی کامپیوتر در صنایع گوناگون، دانش آموختگان این دوره باید به نحوی پرورش یابند که بتواند پاسخگوی نیازهای کشور در این حوزه در تراز مراکز پیشرفته‌ی صنعتی دنیا باشد.

پس از سپری کردن این دوره دانش آموخته ی رشته مهندسی کامپیوتر آماده خواهد بود در پروژه های صنعتی مربوطه مطابق با اسلوب علمی مشارکت جسته و آن ها را با موفقیت به اتمام رساند.

۱-۲ طول دوره و شکل نظام

طول دورمی کارشناسی مهندسی کامپیوتر چهار نیمسالطرح ریزی شده است و طول آن حداکثر ۳ سال می باشد.و شکل نظام آن مطابق آیین نامه های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

دورهای کارشناسی مهندسی کامپیوتر دارای گرایش نیست و طول هر ترم ۱۶ هفته آموزشی کامل، مدت هر واحد درس نظری ۱۶ ساعت و برای دروس عملی و آزمایشگاهی و کارگاهی ۴۸ ساعت می باشد.

۱-۳ تعداد و نوع واحدهای درسی

تعداد واحدهای درسی در طی این دوره ۲۲ واحد می باشند:
دروس عمومی: ۲۵ واحد

دروس پایه: ۶۱ واحد

دروس اصلی: ۲۱ واحد

دروس تخصصی: ۱۱ واحد

نیمسال اول

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ ریاضیات پیش دانشگاهی ۲ جبرانی
۲ ریاضی ۱ ۳ پایه
۳ فیزیک ۱ ۳ پایه
۴ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ۳ اصلی
۵ کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ۱ اصلی مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
۶ کارگاه عمومی ۱ پایه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
۷ فارسی عمومی ۳ عمومی
۸ اندیشه اسلامی ۱(مبدا و معاد) ۲ عمومی
جمع واحدهای ترم ۱۸
نیمسال اول

نیمسال دوم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ ریاضی ۲ ۳ پایه ریاضی ۱
۲ فیزیک ۲ ۳ پایه فیزیک ۱
۳ آزمایشگاه فیزیک ۲ ۱ پایه فیزیک ۲
۴ ریاضیات گسسته ۳ اصلی ریاضی عمومی ۱- مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
۵ برنامه نویسی پیشرفته ۳ اصلی مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
۶ کارگاه برنامه نویسی پیشرفته ۱ پایه برنامه نویسی پیشرفته
۷ اخلاق و تربیت اسلامی ۲ عمومی
۸ زبان عمومی ۳ عمومی
جمع واحدهای ترم ۱۹
نیمسال دوم

نیمسال سوم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ معادلات دیفرانسیل ۳ پایه ریاضی عمومی ۱
۲ مدار الکتریکی و الکترونیکی ۳ اصلی فیزیک ۱-معادلات دیفرانسیل
۳ آزمایشگاه مدار الکتریکی و الکترونیکی ۱ پایه مدار الکتریکی و الکترونیکی
۴ مدارهای منطقی ۳ اصلی ریاضیات گسسته-آزمایشگاه مدارهای منطقی
۵ آزمایشگاه مدارهای منطقی ۱ اصلی مدارهای منطقی
۶ ساختمان های داده و الگوریتم ها ۳ پایه ریاضیات گسسته – برنامه نویسی پیشرفته
۷ زبان تخصصی ۲ اصلی زبان عمومی
۸ تفسیر موضوعی قرآن ۲ عمومی
جمع واحدهای ترم ۱۸
نیمسال سوم

نیمسال چهارم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ معماری کامپیوتر ۳ اصلی مدارهای منطقی
۲ آزمایشگاه معماری کامپیوتر ۱ اصلی مدارهای منطقی-معماری کامپیوتر
۳ آمار و احتمال مهندسی ۳ پایه ریاضی عمومی ۲
۴ نظریه زبانها و ماشینها ۳ اصلی ساختمان های داده ها و الگوریتم
۵ جبر خطی کاربردی ۳ اصلی ریاضی عمومی ۲
۶ طراحی الگوریتم ها ۳ اصلی ساختمان های داده
۷ اندیشه اسلامی ۲ (نبوت و امامت) ۲ عمومی
جمع واحدهای ترم ۱۸
نیمسال چهارم

نیمسال پنجم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ ریزپردازنده و زبان اسمبلی ۳ اصلی معماری کامپیوتر
۲ آزمایشگاه ریزپردازنده ها و زبان اسمبلی ۱ اصلی ریزپردازنده و زبان اسمبلی
۳ سیستم های عامل ۳ اصلی معماری کامپیوتر
۴ آزمایشگاه سیستم های عامل ۱ اصلی سیستم های عامل
۵ مهندسی نرم افزار ۱ ۳ اصلی برنامه سازی پیشرفته
۶ سیگنال ها و سیستم ها ۳ تخصصی معادلات دیفرانسیل
۷ اصول طراحی پایگاه داده ۳ تخصصی ساختمان داده ها و الگوریتم ها
۷ تربیت بدنی ۱ عمومی
جمع واحدهای ترم ۱۸
نیمسال پنجم

نیمسال ششم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ شبکه های کامپیوتری ۳ اصلی آمار و احتمال مهندسی – معماری کامپیوتر
۲ آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری ۱ اصلی
۳ مهندسی نرم افزار ۲ ۳ تخصصی مهندسی نرم افزار ۱
۴ درس اختیاری ۱ ۳ اختیاری
۵ درس اختیاری ۲ ۳ اختیاری
۶ روش پژوهش و ارائه ۲ اصلی زبان تخصصی
۷ انقلاب اسلامی و ریشه های آن ۲ عمومی
جمع واحدهای ترم ۱۷
نیمسال ششم

نیمسال هفتم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ سیستم های چند رسانه ای ۳ تخصصی آمار و احتمال مهندسی – سیگنال ها و سیستم ها
۲ زبانهای برنامه نویسی ۳ تخصصی نظریه زبانها و ماشینها
۳ برنامه نویسی وب ۳ تخصصی شبکه های کامپیوتری
۴ مبانی امنیت اطلاعات ۳ تخصصی شبکه های کامپیوتری
۵ درس اختیاری ۳ ۳ اختیاری
۶ تاریخ اسلام ۲ عمومی
۷ ورزش ۱ ۱ عمومی
جمع واحدهای ترم ۱۸
نیمسال هفتم

ترم تابستان

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ کارورزی ۱ تخصصی بعد از ۸۰ واحد
جمع واحدهای ترم ۱
ترم تابستان

نیمسال هشتم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ انتقال داده ها ۳ تخصصی شبکه های کامپیوتری– سیگنال ها و سیستم ها
۲ مبانی اینترنت اشیاء ۳ تخصصی ریزپردازنده و زبان اسمبلی – شبکه های کامپیوتری
۳ درس اختیاری ۴ ۳ اختیاری
۴ درس اختیاری ۵ ۳ اختیاری
۵ پروژه پایانی ۳ تخصصی
۶ دانش خانواده و جمعیت ۲ عمومی
جمع واحدهای ترم ۱۶
نیمسال هشتم

شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه بین المللی چابهار سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

گروه آموزشی شهریه ثابت(ریال) شهریه متغیر عمومی(ریال) شهریه متغیر پایه نظری(ریال) شهریه متغیر اصلی تخصصی نظری(ریال) شهریه دروس عملی (ریال) شهریه هر واحد پروژه (ریال)
فنی مهندسی ۱۱٫۰۷۷٫۳۴۴ ۴۷۰٫۲۵۰ ۶۷۱٫۲۷۵ ۸۰۵٫۷۵۰ ۵۷۰٫۶۲۵ ۱٫۶۷۸٫۳۵۹