سه شنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۱
Tuesday, 6 December , 2022
«تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی»
جستجو
پ
پ
slidersite

موسس دانشگاه بین المللی چابهار

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار
  • آقای عبدالرحیم کردی : ریاست محترم هیات امناء و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار
  • حضرت آیت الله علی سلیمانی (دامت برکاته) : عضو محترم هیأت امنای دانشگاه بین المللی چابهار
  • آقای دکتر سالاری راد : نماینده محترم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در هیات امنای دانشگاه بین المللی چابهار
  • آقای احمدعلی موهبتی : عضو محترم هیأت امنای دانشگاه بین المللی چابهار و استاندار سیستان و بلوچستان
  • آقای فروزش : عضو محترم هیأت امنای دانشگاه بین المللی چابهار
  • آقای دکترشه بخش : عضو محترم هیأت امنای دانشگاه بین المللی چابهار
  • آقای دکتر طاهری : عضو محترم هیأت امنای دانشگاه بینالمللی چابهار
  • آقای ناصر آبروش : سرپرست دانشگاه و دبیر هیات امنای دانشگاه بین المللی چابهار