جمعه, ۴ اسفند , ۱۴۰۲
Friday, 23 February , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
پ
پ

۱-۱ تعریف و هدف رشته

دوره کارشناسی ناپیوسته رشته ی آموزش و پرورش ابتدایی در ادامه تورهای کاردانی رشته مزبور به منظور ارتقای سطح دانش، مهارت و نگرشی آموزگاران شاغل به تدریس در دوره ی ابتدایی طراحی شده است به طوری که ضمن شناخت نقش خود در فرایند یاددهی-یادگیری و آشنایی با شیوه های نویسن آموزشی و پرورشی و درک ضرورت همراه شدن با تحولات علمی و آموزشی روز، نسل نوپای جامعه را در جهت رشد همه جانبه به ویژه توسعه ی مهارت های اساسی مورد نیاز رهنمود گردد.

– آشنایی با اصول، رویکرد، اهداف، محتوا، روش تدریس و شیوه ارزشیابی برنامه های درسی دوره ابتدایی.
– کسب مهارت در نقد و بررسی و تحلیل برنامه های درسی دوره ی ابتدایی و ایفای تشتی مؤثر در اجرای آنها.
– کسب نگرشی های لازم جهت همراه شدن یا دانش جدید در حوزه آموزش ابتدایی.

۱-۲ رسالت و توانایی فارغ التحصیلان

انتظار می رود پس از پایان دوره، دانشجو معلمان صلاحیت ها و توانایی های کاربر را کسب نمایند.

۱- آشنایی با نحوهی کسب دانش جهت توسعه دانش آموزی در موضوعات درسی.

۲- آشنایی با نقش تربیتی جامعه نهادهای اجتماعی، فرهنگی و …) و خانواده و مدرسه.

۳- شناخت نقش خود به عنوان معلم نهیل کننده در فرایند یادگیری.

۴- شناخت بهار است های اساسی فرایند تفکر.

۵ – آشنایی با نظرات و اصول یاد گیری در دوره ی ابتدایی.

۶- آشنایی با اصول طراحی آموزشی به منظور ایجاد انعطاف در اجرای برنامه های درسی متناسب با شرایط یادگیرنده.

۷- آشنایی با منابع یادگیری و نحوه بهره گیری از آن در توسعه‌ی توانمندی های حرفه ای.

۸- آشنایی با فرایند برنامه ریزی درسی.

۹- آشنایی با منابع یادگیری، نحوه تدارک و به کار گیری آن در طراحی آموزشی.

۱۰- شناخت ویژگی های رشد دانش آموزان در دوره ابتدایی به منظور تسهیل رشد همه جانبه‌ی آنها.

۱۱- آشنایی با روش های مطالعه و تحقیق.

۱۲- شناخت اصول آموزش و پرورش دورهای ابتدایی به منظور بهره گیری از آنها در امر یادگیری دانش آموزان.

۱۳ – آشنایی با شیوه های مختلف تدریس و ارزشیابی از عملکرد دانش آموزان در حوزه های مختلف یادگیری.

۱-۳ طول دوره و شکل نظام

طول دوره کارشناسی ناپیوسته، ۲ سال می باشد و کلیه ی دروس در نظام آموزش واحد و در چهار نیم سال ارائه می گردد. هر نیم سال تحصیلی ۱۶ هفته بوده و زمان تدریس هر واحد نظری در یک نیم سال ۱۶ساعت، هر واحد عملی ۳۲ ساعت و هر واحد کارگاهی ۴۸ ساعت می باشد.

۱-۴ تعداد و نوع واحدهای درسی

 تعداد کل واحدهای درسی ۷۰ واحد به شرح زیر است:
دروس عمومی: ۴ واحد
دروس تربیتی: ۹ واحد
دروس اصلی و تخصصی: ۴۳ واحد
دروس انتخابی: ۱۰ واحد

نیمسال اول

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ روانشناسی رشد ۲ اصلی و تخصصی
۲ روانشناسی زبان (با تأکید بر آموزش زبان فارسی) ۳ اصلی و تخصصی
۳ روش تدریس تربیت‌بدنی ۲ اصلی و تخصصی
۴ روش‌های نوین یاددهی _ یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی ۳ اصلی و تخصصی
۵ فعالیت‌های پرورشی _ اجتماعی ۲ اصلی و تخصصی
۶ مشاوره کودک ۲ انتخابی
۷ اصول و فلسفه آموزش‌وپرورش ۳ تربیتی
۸ زبان خارجی ۳ عمومی
جمع واحدهای ترم ۲۰
نیمسال اول

نیمسال دوم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ روش‌های آماری در علوم تربیتی ۲ اصلی و تخصصی
۲ طراحی آموزشی ۲ اصلی و تخصصی روش‌های نوین یاددهی _ یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی
۳ طراحی مطالعه مسائل یادگیری و آموزش ۳ اصلی و تخصصی
۴ زبان تخصصی (متون تخصصی در آموزش‌وپرورش ابتدایی) ۲ اصلی و تخصصی
۵ آموزش‌وپرورش تطبیقی ۲ انتخابی
۶ روانشناسی یادگیری ۲ اصلی-تخصصی روانشناسی رشد
۷ مبانی برنامه‌ریزی درسی ۲ تربیتی اصول و فلسفه آموزش‌وپرورش
۸ سازمان و مدیریت در آموزش‌وپرورش ۲ تربیتی
۹ روش تحقیق با تأکید بر علوم تربیتی ۲ تربیتی
۱۰ تربیت‌بدنی (۲) ۱ عمومی
جمع واحدهای ترم ۲۰
نیمسال دوم

ترم تابستان اول

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ روانشناسی بازی ۲ انتخابی
۲ جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش ۲ انتخابی
۳ شیوه‌های مطالعه و کتاب‌خوانی ۲ انتخابی
جمع واحدهای ترم ۶
ترم تابستان اول

نیمسال سوم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ آموزش هنر در دوره‌ی ابتدایی ۲ اصلی و تخصصی روش‌های نوین یاددهی _ یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی
۲ آموزش ریاضی دوره‌ی ابتدایی ۲ اصلی و تخصصی روش‌های نوین یاددهی _ یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی
۳ آموزش علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی ۲ اصلی و تخصصی روش‌های نوین یاددهی _ یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی
۴ آموزش مطالعات اجتماعی دوره‌ی ابتدایی ۲ اصلی و تخصصی روش‌های نوین یاددهی _ یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی
۵ روش تدریس تعلیمات دینی ۲ اصلی و تخصصی
۶ تحلیل برنامه‌های درسی دوره ابتدایی ۲ اصلی-تخصصی مبانی برنامه‌ریزی درسی
۷ تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی (۱) ۲ اصلی و تخصصی تحلیل برنامه‌های درسی دوره ابتدایی
۸ تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی (۲) ۲ تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی (۱) اصلی و تخصصی
۹ کاربرد نرم‌افزارهای رایانه‌ای در آموزش ابتدایی ۲ اصلی و تخصصی طراحی آموزشی
۱۰ ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ۲ اصلی و تخصصی طراحی آموزشی
۱۱ تاریخ اسلام ۲ عمومی
۱۲ متون اسلامی ۲ عمومی
جمع واحدهای ترم ۲۴
نیمسال سوم

ترم تابستان دوم یا ارائه به استاد در پایان ‌ترم سوم (مخصوص دانشجویان غیر مرتبط)

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ کلیات روش‌ها و فنون تدریس ۳ جبرانی
۲ روانشناسی تربیتی ۳ جبرانی
جمع واحدهای ترم ۶
ترم تابستان دوم یا ارائه به استاد در پایان ‌ترم سوم (مخصوص دانشجویان غیر مرتبط)

شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه بین المللی چابهار سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

گروه آموزشی شهریه ثابت(ریال) شهریه متغیر عمومی(ریال) شهریه متغیر پایه نظری(ریال) شهریه متغیر اصلی تخصصی نظری(ریال) شهریه دروس عملی (ریال) شهریه هر واحد پروژه (ریال)
علوم انسانی ۸٫۷۲۷٫۸۱۲ ۴۷۰۲۵۰ ۶۷۱٫۲۷۵ ۷۰۴٫۳۴۴ ۵۷۰٫۶۲۵ ۱٫۶۷۸٫۳۵۹