یکشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۳
Sunday, 23 June , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
پ
پ

۱-۱ تعریف و هدف رشته

دوره کارشناسی ناپیوسته رشته ی آموزش و پرورش ابتدایی در ادامه تورهای کاردانی رشته مزبور به منظور ارتقای سطح دانش، مهارت و نگرشی آموزگاران شاغل به تدریس در دوره ی ابتدایی طراحی شده است به طوری که ضمن شناخت نقش خود در فرایند یاددهی-یادگیری و آشنایی با شیوه های نویسن آموزشی و پرورشی و درک ضرورت همراه شدن با تحولات علمی و آموزشی روز، نسل نوپای جامعه را در جهت رشد همه جانبه به ویژه توسعه ی مهارت های اساسی مورد نیاز رهنمود گردد.

– آشنایی با اصول، رویکرد، اهداف، محتوا، روش تدریس و شیوه ارزشیابی برنامه های درسی دوره ابتدایی.
– کسب مهارت در نقد و بررسی و تحلیل برنامه های درسی دوره ی ابتدایی و ایفای تشتی مؤثر در اجرای آنها.
– کسب نگرشی های لازم جهت همراه شدن یا دانش جدید در حوزه آموزش ابتدایی.

۱-۲ رسالت و توانایی فارغ التحصیلان

انتظار می رود پس از پایان دوره، دانشجو معلمان صلاحیت ها و توانایی های کاربر را کسب نمایند.

۱- آشنایی با نحوهی کسب دانش جهت توسعه دانش آموزی در موضوعات درسی.

۲- آشنایی با نقش تربیتی جامعه نهادهای اجتماعی، فرهنگی و …) و خانواده و مدرسه.

۳- شناخت نقش خود به عنوان معلم نهیل کننده در فرایند یادگیری.

۴- شناخت بهار است های اساسی فرایند تفکر.

۵ – آشنایی با نظرات و اصول یاد گیری در دوره ی ابتدایی.

۶- آشنایی با اصول طراحی آموزشی به منظور ایجاد انعطاف در اجرای برنامه های درسی متناسب با شرایط یادگیرنده.

۷- آشنایی با منابع یادگیری و نحوه بهره گیری از آن در توسعه‌ی توانمندی های حرفه ای.

۸- آشنایی با فرایند برنامه ریزی درسی.

۹- آشنایی با منابع یادگیری، نحوه تدارک و به کار گیری آن در طراحی آموزشی.

۱۰- شناخت ویژگی های رشد دانش آموزان در دوره ابتدایی به منظور تسهیل رشد همه جانبه‌ی آنها.

۱۱- آشنایی با روش های مطالعه و تحقیق.

۱۲- شناخت اصول آموزش و پرورش دورهای ابتدایی به منظور بهره گیری از آنها در امر یادگیری دانش آموزان.

۱۳ – آشنایی با شیوه های مختلف تدریس و ارزشیابی از عملکرد دانش آموزان در حوزه های مختلف یادگیری.

۱-۳ طول دوره و شکل نظام

طول دوره کارشناسی ناپیوسته، ۲ سال می باشد و کلیه ی دروس در نظام آموزش واحد و در چهار نیم سال ارائه می گردد. هر نیم سال تحصیلی ۱۶ هفته بوده و زمان تدریس هر واحد نظری در یک نیم سال ۱۶ساعت، هر واحد عملی ۳۲ ساعت و هر واحد کارگاهی ۴۸ ساعت می باشد.

۱-۴ تعداد و نوع واحدهای درسی

 تعداد کل واحدهای درسی ۷۰ واحد به شرح زیر است:
دروس عمومی: ۴ واحد
دروس تربیتی: ۹ واحد
دروس اصلی و تخصصی: ۴۳ واحد
دروس انتخابی: ۱۰ واحد

شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه بین المللی چابهار سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰