دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۳
Monday, 27 May , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
پ
پ
کارشناس مالی

محمد علی صادقی نیا

شماره تماس:
ایمیل:

کارشناسی ناپیوسته (حسابداری)

شرح وظایف کارشناس مسئول امور مالی

خلاصه و ظايفي كه کارشناس مسئول امور مالی با هماهنگي مدير محترم امور مالی انجام ميدهد بشرح زير مي باشد:

۱-پرداخت حقوق اعضاء هیئت علمی رسمی و پیمانی و کارکنان رسمی و پیمانی و ارسال درخواست وجه حقوق به خزانه

۲- پرداخت حق التدریس – ماموریت و حق داوری اعضاء هیئت علمی دانشگاه و مدعو

۳-پرداخت پاداش – عیدی – رفاهی -آزمون های مختلف – اضافه کاری

۴-ارسال لیست اینترنتی و چک به سازمان بازنشستگی – خدمات درمانی – اداره دارایی و تامین اجتماعی