سه شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۳
Tuesday, 25 June , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
پ
پ

۱-۱ هدف و تعریف رشته 

برنامه ریزی آمایش سرزمین در واقع کاربرد مطالعات جغرافیایی در راستای توسعه و سازماندهی منطق جغرافیایی به منظور به منظور بهبود زندگی انسانهاست.

این رشته مجموعه ای از دیدگاه ها، اصول، روش ها و تکنیک ها برای شناخت فضا و تحلیل و برنامه ریزی آمایش سرزمین در سطوح مختلف می باشد.

آموزش و تامین انسانی متخصص در زمینه برنامه ریزی و آمایش سرزمین در کشور و کشورهای هم جوار فراهم کردن زمینه دانش افزایی شاغلان موجود در دستگاهها و نهادهای مرتبط با برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین در کشورها فراهم کردن دانش و تخصص لازم در کشور و در بین برنامه ریزان و تعمیم گیران برای نگرش جامع به شهر و روستا در راستای توسعه یکپارچه شهری و روستایی در قالب برنامه ریزی آمایش سرزمین رفع خلأ موجود در زمینه مطالعات برنامه ریزی آمایش سرزمین در رشته جغرافيا و تقویت نگرش آمایشی در برنامه های توسعه ای.

۱-۲ رسالت و توانایی فارغ التحصیلان

فارغ التحصیلان رشته برنامه ریزی آمایش سرزمین می توانند در تهیه و اجرای طرح ها و برنامه توسعه منطقه ای و آمایش سرزمین در سطح نواحی و مناطق کشور نقش موثری داشته باشند.

طرحهای توسعه منطقه ای، طرحهای ساماندهی فضایی-کالبدی نواحی روستایی، طرحهای توسعه اقتصادی-اجتماعی نواحی روستایی، طرحهای کالبدی ملی و منطقه ای، طرح های توسعه اقتصادی-اجتماعی استانها و بالاخره تهیه و اجرای طرح آمایش سرزمین کشور و استانها و هر یک از بخشهای برنامه ریزی از جمله طرحهایی هستند که در حال حاضر فارغ التحصیلان این رشته در آنها نقش آفرینی داشته باشند.

همچنین سازمانها و مراکز دولتی مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی، استانداریها، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و بخش خصوصی مانند شرکت های مهندسین مشاور در زمینه های فوق می تواند زمینه اشتغال برای فارغ التحصیلان این رشته را فراهم نمایند.

۱-۳ طول دوره و شکل نظام

طول دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی و آمایش سرزمین دو سال و یا چهار نیمسال تحصیلی است. دانشجویان در طول حداکثر سه نیمسال دوره آموزشی و در نیمسال چهارم دوره پژوهشی و تهیه و ارائه پایان نامه را طی می نمایند.

شكل نظام دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی و آمایش سرزمین به دوره شكل آموزشی و پژوهشی است. در دوره آموزشی که حداکثر به مدت سه نیمسال تحصیلی به طول می انجامد دانشجویان دروس نظری و عملی را می گذرانند.

پس از موفقیت در این دوره دانشجویان وارد دوره پژوهشی که همان تهیه و ارائه پایان در زمینه مربوط است می شوند. نهایتا دانشجویان پس از موفقیت در این دوره و دفاع از پایان نامه خود فارغ التحصیل خواهند شد.

۱-۴ طول دوره و شکل نظام

مجموع واحدهای درسی این دوره ۳۲ واحد خواهد بود که ۲۶ واحد آن درسی و آموزشی و ۶ واحد آن پژوهشی و پایان نامه است. علاوه بر واحدهای فوق، گروه اجرای برنامه می تواند برای دانشجویانی که رشته تحصیلی کارشناسی آنها مرتبط با آمایش سرزمین نمی باشد حداکثر ۶ واحد را از دروس کارشناسی جغرافیا را به عنوان دروس جبرانی ارائه نماید. تر کیب دروس به صورت زیر خواهد بود
دروس پایه الزامی: ۱۲ واحد
دروس تخصصی: ۱۲ واحد
پایان نامه: ۶ واحد

شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی چابهار سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰