شنبه, ۲۵ فروردین , ۱۴۰۳
Saturday, 13 April , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
پ
پ

۱-۱ تعریف و هدف رشته

دوره کارشناسی رشته حقوق یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است و هدف آن ضمن ارتقاء دانش حقوق، آموزش رشته حقوق مبتنی بر فقه اسلامی، فرهنگ و عرف اسلامی-ایرانی و مسائل حقوقی جدید می باشد و برای رفع نیازمندی های قضایی، وکالت دعاوی، مشاوره و کارشناسی حقوقی در قوه قضاییه، وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی در جهت کمک به احقاق حقوق اشخاص در سطح داخلی و بین المللی افرادی را تربیت می کند.

ضرورت و اهمیت تشکیل این دوره، نیاز کشور به داشتن قضات، وکلا و کارشناسان حقوقی در سطح داخلی و بین-المللی است. از این رو ایجاد و اجرای درست این رشته می تواند نیازهای کشور را در این زمینه تأمین کند. البته در سطح تخصصی این رشته و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش های مختلف حقوق خصوصی و اسلامی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق عمومی و حقوق بین الملل و غیره وجود دارد که ابعاد گسترده نظری و عملی و گرایش های حقوقی را مورد بررسی قرار می دهد.

۱-۲ رسالت و توانایی فارغ التحصیلان 

فارغ التحصیلان این رشته با دارا بودن شرایط مقتضی می تواند در موارد ذیل نقش فعال داشته باشند:

۱- منصب قضاوت و مستشاری دادگاه
۲- مشاغل قضایی دادسرا از جمله بازپرسی
۳- کارشناسان قضایی و اداری دادگستری
۴- ادارات تصفیه ورشکستگی و سرپرستی محجورین
۵- ادارات اجرای احکام(مدنی و کیفری)
۶- ادارات ثبت سناد و املاک
۷- دفاتر اسناد رسمی
۸- وکالت دعاوی
۹- مشاوران حقوقی (کارشناسان حقوقی) در وزارتخانه¬ها و موسسات دیگر دولتی و خصوصی
۱۰- در آموزش و پرورش برای تدریس دروس مربوط
۱۱- در جنبه های حقوقی امور بانکی، بورس و بیمه

۱-۳ طول دوره و شکل نظام

حداقل و حداکثر تحصیل در این دوره مطابق ضوابط و آیین نامه های آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و اصولا کلیه دروس در ۸ نیمسال تحصیلی ارائه می گردد. طول هر نیمسال ۱۷ هفته است و ساعت دروس اصولا برمبنای هر واحد یک ساعت در هفته می باشد.

۱-۴ تعداد و نوع واحدهای درسی

تعداد کل واحدهای دوره در حال حاضر ۱۴۰ واحد می باشد که با در نظر گرفتن ۲۱ واحد دروس پایه، ۸۷ واحد دروس تخصصی، ۲۲ واحد دروس عمومی و ۳۰ واحد دروس اختیاری تعریف شده است.

نیمسال اول

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ فلسفه و منطق پیش دانشگاهی ۲ پیش نیاز
۲ مقدمه علم حقوق ۲ پایه
۳ کلیات حقوق جزا ۱ پایه
۴ حقوق اساسی ۱ ۲ پایه
۵ حقوق مدنی ۱ (اشخاص و حمایت از محجورین) ۲ پایه
۶ حقوق تجارت ۱ (تجار و اعمال تجاری) ۲ پایه
۷ حقوق بین الملل عمومی ۱ ۲ پایه
۸ زبان خارجه عمومی ۳ عمومی
۹ فارسی عمومی ۳ عمومی
جمع واحدهای ترم ۱۹
نیمسال اول

نیمسال دوم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ حقوق مدنی ۲ (اموال و مالکیت) ۲ پایه حقوق مدنی ۱
۲ حقوق اساسی ۲ ۲ تخصصی حقوق اساسی ۱
۳ اصول فقه ۱ ۲ پایه
۴ حقوق اداری ۱ ۲ پایه مقدمه علم حقوق حقوق اساسی ۱
۵ حقوق جزا عمومی ۱ ۲ تخصصی کلیات حقوق جزا
۶ حقوق تجارت۲ شرکتها ۲ تخصصی حقوق تجارت ۱
۷ مالیه عمومی ۲ پایه مقدمه علم حقوق
۸ حقوق بین الملل عمومی ۲ ۲ تخصصی حقوق بین الملل عمومی ۱
۹ اندیشه اسلامی ۱ ۲ عمومی
۱۰ تربیت بدنی ۱ ۱ عمومی
جمع واحدهای ترم ۱۹
نیمسال دوم

نیمسال سوم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ حقوق بشر در اسلام ۲ تخصصی مقدمه علم حقوق
۲ حقوق جزای عمومی ۲ ۲ تخصصی حقوق جزای عمومی ۱
۳ حقوق مدنی۳ کلیات قراردادها ۳ تخصصی حقوق مدنی ۲
۴ حقوق اداری ۲ ۲ تخصصی حقوق اداری ۱
۵ حقوق اساسی ۳ ۲ تخصصی حقوق اساسی ۲
۶ حقوق بین الملل عمومی۳روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ۲ تخصصی حقوق بین الملل عمومی ۲
۷ آیین دادرسی مدنی ۱ ۲ تخصصی مقدمه علم حقوق
۸ حقوق تجارت۳ اسناد تجاری ۲ تخصصی حقوق تجارت ۲
۹ حقوق فناوری های نوین ۱ اختیاری- اجباری مقدمه علم حقوق
۱۰ تربیت بدنی ۲ ۱ عمومی تربیت بدنی ۱
جمع واحدهای ترم ۱۹
نیمسال سوم

نیمسال چهارم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ حقوق جزای عمومی ۳ ۲ تخصصی حقوق جزای عمومی ۲
۲ حقوق مدنی۴ الزامات خارج از قرارداد ۲ تخصصی حقوق مدنی ۳
۳ متون حقوقی۱ حقوق خصوصی ۱ تخصصی
۴ قواعد فقه ۱ مدنی ۱ تخصصی
۵ جامعه شناسی حقوق ۲ اختیاری- اجباری مقدمه علم حقوق
۶ حقوق تجارت۴ ورشکستگی ۲ تخصصی حقوق تجارت ۳
۷ آیین دادرسی مدنی ۲ ۲ تخصصی آیین دادرسی مدنی ۱
۸ حقوق بین الملل خصوصی ۱ ۲ تخصصی مقدمه علم حقوق حقوق مدنی ۱
۹ حقوق قراردادهای نوین ۱ اختیاری- اجباری حقوق مدنی ۳
۱۰ متون فقه ۱ فقه معاملات ۲ تخصصی حقوق مدنی ۳
۱۱ اندیشه اسلامی ۲ ۲ عمومی اندیشه اسلامی ۱
جمع واحدهای ترم ۱۸
نیمسال چهارم

نیمسال پنجم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ حقوق مدنی (۵) حقوق خانواده ۲ تخصصی حقوق مدنی ۳
۲ حقوق جزای اختصاصی(۱) جرایم علیه اموال و مالکیت ۲ تخصصی حقوق جزای عمومی ۳
۳ متون حقوقی (۲) حقوق جزایی ۱ تخصصی
۴ آیین دادرسی کیفری ۱ ۲ تخصصی حقوق جزای عمومی ۳
۵ اصول فقه ۲ ۲ تخصصی اصول فقه ۱
۶ حقوق ثبت ۱ اختیاری- اجباری حقوق مدنی ۲-حقوق تجارت ۲
۷ حقوق بیمه ۱ ا اختیاری- اجباری حقوق مدنی ۲-حقوق تجارت ۲
۸ حقوق بین الملل خصوصی ۲ ۲ تخصصی حقوق بین الملل خصوصی ۱
۹ قواعد فقه (۲) جزایی ۱ پایه
۱۰ حقوق سازمانهای بین الملل ۲ تخصصی حقوق بین الملل عمومی ۲
۱۱ انقلاب اسلامی و ریشه های آن ۲ عمومی
۱۲ آیین دادرسی مدنی ۳ ۲ تخصصی آیین دادرسی مدنی۲
جمع واحدهای ترم ۲۰
نیمسال پنجم

نیمسال ششم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ حقوق مدنی(۶) عقود معین ۳ تخصصی حقوق مدنی ۳
۲ حقوق جزای اختصاصی(۲) جرایم علیه مصالح عمومی کشور ۲ تخصصی حقوق جزای عمومی ۳
۳ متون حقوقی(۳) حقوق عمومی ۱ تخصصی
۴ متون فقه(۲) فقه خانواده ۲ تخصصی حقوق مدنی ۵
۵ آیین دادرسی کیفری ۲ ۱ تخصصی آیین دادرسی کیفری ۱
۶ حقوق تطبیقی ۲ تخصصی حقوق مدنی ۴
۷ حقوق رسانه ۱ ا اختیاری- اجباری
۸ جرم شناسی ۲ تخصصی حقوق جزای عمومی ۳
۹ اخلاق اسلامی ۲ عمومی
جمع واحدهای ترم ۱۸
نیمسال ششم

نیمسال هفتم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ حقوق مدنی(۷) عقود معین ۳ تخصصی حقوق مدنی ۶
۲ حقوق جزای اختصاصی(۳) جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص ۲ تخصصی حقوق جزای عمومی ۳
۳ متون حقوقی(۴) حقوق بین الملل ۱ تخصصی
۴ روش تحقیق ۲ تخصصی
۵ متون فقه(۳) حقوق عمومی و بین الملل ۲ تخصصی حقوق اساسی ۱-حقوق بین الملل عمومی ۱
۶ حقوق کار ۲ تخصصی مقدمه علم حقوق
۷ اجرای احکام مدنی ۱ ا اختیاری- اجباری آیین دادرسی مدنی۳
۸ جرم شناسی کودکان و نوجوانان ۱ اختیاری- اجباری جرم شناسی
۹ پیشگیری از جرم ۱ پایه کلیات حقوق جزا جرم شناسی
۱۰ انسان در اسلام ۲ عمومی
جمع واحدهای ترم ۱۷
نیمسال هفتم

نیمسال هشتم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ حقوق مدنی(۸) شفعه و وصیت وارث ۲ تخصصی حقوق مدنی ۵-حقوق مدنی ۶
۲ حقوق جزای اختصاصی(۴) جرایم علیه شخصیت معنوی افراد ۱ تخصصی حقوق جزای عمومی ۳
۳ پزشکی قانونی ۱ تخصصی حقوق جزای اختصاصی ۳
۴ حقوق تجارت الکترونیک ۱ اختیاری- اجباری حقوق مدنی ۳-حقوق تجارت ۳
۵ اجرای احکام جزایی ۱ اختیاری- اجباری آیین دادرسی کیفری ۲تمامی دروس جزای عمومی و اختصاصی
۶ ادله اثبات دعوی ۲ تخصصی آیین دادرسی مدنی ۲-آیین دادرسی کیفری ۲
۷ متون فقه(۴) فقه جزایی ۲ تخصصی حقوق جزای عمومی ۳
۸ تفسیر موضوعی قرآن ۲ عمومی
۹ متون اسلامی ۲ عمومی
جمع واحدهای ترم ۱۴
نیمسال هشتم

شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه بین المللی چابهار سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

گروه آموزشی شهریه ثابت(ریال) شهریه متغیرعمومی(ریال) شهریه متغیرپایه نظری(ریال) شهریه متغیر اصلی تخصصی نظری(ریال) شهریه دروس عملی (ریال) شهریه هر واحد پروژه (ریال)
علوم انسانی ۸,۷۲۷,۸۱۲ ۴۷۰,۲۵۰ ۶۷۱,۲۷۵ ۷۰۴,۳۴۴ ۵۷۰,۶۲۵ ۱,۶۷۸,۳۵۹