یکشنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۳
Sunday, 16 June , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
پ
پ

راهبردها

  • تدوین مشوق مناسب برای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی
  • هدفمند نمودن پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در جهت حل مسائل جامعه و صنعت
  • سازماندهی، پایش و ارزیابی همکاری ها با جامعه و صنعت
  • بهبود و اصلاح ساختار ، فرآیند و آیین نامه های اجرایی
  • سازماندهی جهت حضور موثر دانش آموختگان در پاسخگویی به نیازهای بازار کار و بهبود بهره وری
  • شناسایی و بهره گیری از ظرفیت ها، اختیارات، امکانات وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی در جهت تسهیل و توسعه همکاری های مشترک
  • ارتقاء مهارت افزایی و توانمندی دانشجویان و دانش آموختگان متناسب با نیاز های جامعه و صنعت در راستای توسعه اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاه ها
  • فرهنگ سازی، شناسایی، مستند سازی و ترویج دستاوردها