جمعه, ۴ اسفند , ۱۴۰۲
Friday, 23 February , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
پ
پ

۱-۱ تعریف و هدف رشته

درباره تربیت تعاریف فراوانی ارائه کرده اند برخی آن را شکوفا کردن استعدادهای آدمی دانسته اند.

اما درباره علوم تربیتی می توان گفت که مجموعه ای از علوم است که از طریق شناخت و استفاده دقیق از آن ها می توان به رموز شناخت استعدادها و هدایت استعداد ها پی برده و مسیر تعالی و سعادت انسان را هموار نمود.

۱-۲ رسالت و توانایی فارغ التحصیلان

به نحوی که اگر مربی آزادانه و با اراده خویش در این مسیر گام نهد، و به دعوت مربی لبیک گوید، به سعادت دنیوی و اخروی و به تعبیر قرآن به حیات طیبه دست یابد.

یادگیری و کسب مهارت در قلمرو علوم تربیتی و « زمینه های چهارگانه» آن است (که البته هر دانشجو می تواند به فراخور انگیزه و علاقه خود، یکی از «چهار زمینه » مطرح شده را انتخاب نماید که دانشگاه محل تحصیل وی امکان ارائه آن را داشته باشد)

به نحوی که به توانمندی دانشجو در حیطه های دانشی، یشی، و توانشی و کاربرد آن ها در زندگی فردی و اجتماعی منجر شود.

۱- فراگیری مفاهیم و مبانی اساسی علوم تربیتی در این رشته و یکی از زمینه های چهارگانه آن

۲- آشنائی با پارادایم ها، مکاتب، نظریه ها، رویکردها و دیدگاه های مختلف در حوزه علوم تربیتی و مقایسه آن ها با یک دیگر و فراگیری امکان و نحوه نقد آن ها در حد توان.

۳- آشنائی با رشته ها، زمینه های مختلف علوم تربیتی و حرفه های مربوط

۴- آشنائی با علوم تربیتی

۵- آشنائی با فلسفه علوم تربیتی همراه با رشد نگاه و تفکر انتقادی

۶- تعمیق بینش و اعتقادات دینی و پرورش تفکر و مهارت های اندیشیدن بر اساس فرهنگ اسلامی و استفاده از آن ها در سراسر زندگی

۷- ارتقای شناخت و پرورش ارزش ها و اخلاقیات اسلامی

۸- ارتقا و تعمیق خودشناسی دانشجویان بر اساس میانی و صنایع و متون دینی و علوم تربیتی

۹- آشنائی دانشجویان با آموزه های اسلامی و فرهنگ بومی در حوزه آموزش و پرورش

۱۰- پرورش توانایی های لازم برای فرضیه پردازی و پژوهش در حوزه آموزش و پرورش بر اساس آموزه های اسلامی و فرهنگ بومی

۱۱- افزایش توانمندی و رشد تفکر انتقادی و تطبیقی و عقایه ای در مباحث علوم تربیتی بر اساس آموزه های مندرج در صنایع اسلام

۱۲- آشنائی با تاریخچه و اندیشه های مربوط به آموزش و پرورش در فرهنگ اسلامی

۱۳- آشنائی و کسب مهارت در روش های مطالعه و پژوهش و نحوه استفاده از کتابخانه و فضای مجازی ۱۴- آشنائی و کسب مهارت در استفاده از روش های پژوهش کمی و کیفی
۱۴- آشنائی و کسب مهارت در استفاده از نرم افزارها و ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

۱۵- آشنائی و کسب مهارت برای طراحی، انجام، تدوین گزارش و ارائه پروژه تحقیقی انفرادی حرفه ای

۱۶- آشنائی و کسب مهارت در سنجش و اندازه گیری به منظور تهیه آزمون های لازم برای امتحانات دانش آموزان و ارزشیابی دقیق آن ها و نیز آشنائی با آزمون های روانی در حد لازم

۱۷- آشنائی و کسب مهارت برای به کار بشن روش های تربیتی و روش های اصلاح رفتارهای آسیب زا

۱۸- آشنائی و کسب مهارت در درک و تبیین مائل بومی بر اساس علوم تربیتی

۱۹- توانائی بهره برداری از متون و منابع مربوط به علوم تربیتی به زبان اصلی.

۱-۳ تعداد و نوع واحدهای درسی

طول دوره کارشناسی علوم تربیتی چهار سال است نظام آموزشی واحدی بوده و کلیه دروس نظری و عملی در طی مدت حداکثر هشت نیمسال تحصیلی ارائه می گردد.

طول هر نیمسال تحصیلی ۱۶ هفته بوده و حداقل زمان لازم برای هر واحد درسی یک ساعت در هفته می باشد.

نیمسال اول

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ مبانی و اصول تعلیم و تربیت ۲ پایه
۲ جامعه‌شناسی آموزش و پرورش ۲ پایه
۳ روان شناسی عمومی ۲ اصلی
۴ مدیریت عمومی ۲ اصلی
۵ مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی ۲ پایه
۶ روانشناسی تربیتی ۲ اصلی
۷ فارسی عمومی ۳ عمومی
۸ زبان خارجه ۳ عمومی
۹ اندیشه اسلامی۱ ۲ عمومی
جمع واحدهای ترم ۱۸
نیمسال اول

نیمسال دوم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسلام ۲ پایه
۲ تعلیم و تربیت اسلامی ۲ پایه
۳ روانشناسی رشد ۲ اصلی
۴ مبانی و اصول برنامه ریزی درسی ۲ اصلی
۵ تکنولوژی آموزشی ۲ اصلی
۶ مبانی و اصول مدیریت آموزشی ۲ اصلی
۷ آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان ۲ اصلی
۸ بهداشت و ایمنی مدارس ۲ اختیاری
۹ تفسیر موضوعی قرآن کریم ۲ عمومی
جمع واحدهای ترم ۱۸
نیمسال دوم

نیمسال سوم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی ۲ پایه
۲ خانواده در اسلام ۲ پایه
۳ آموزه های تربیتی آیات قرآن ۲ پایه
۴ آموزش و تربیت تطبیقی ۲ پایه
۵ آموزش و پرورش پیش دبستان و دبستان و متوسط در ایران ۲ اصلی
۶ روانشناسی سلامت ۲ اصلی
۷ آشنایی با آزمون های روانشناسی ۲ اختیاری
۸ ادبیات کودکان ۲ اختیاری
۹ آمار توصیفی ۲ اصلی
جمع واحدهای ترم ۲۰
نیمسال سوم

نیمسال چهارم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ آشنایی با کتابخانه و مهارت های سواد اطلاعاتی ۲ اصلی
۲ منطق ۲ اصلی
۳ عمومی اسلامی ۲ عمومی
۴ تربیت بدنی ۱ ۱ عمومی
۵ سنجش و اندازه گیری ۲ اصلی
۶ کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت ۲ اصلی
۷ آمار استباطی ۲ اصلی
۸ اخلاق اسلامی ۲ عمومی
۹ مهارت های زندگی دانشجویی ۲ اختیاری
جمع واحدهای ترم ۱۸
نیمسال چهارم

نیمسال پنجم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ ارتباط انسانی ۲ اصلی
۲ تربیت بدنی ۲ ۲ عمومی
۳ سازمان و قوانین آموزش و پرورش ۲ اصلی
۴ مقدمات و روش های تحقیق کمی و کیفی ۳ اصلی
۵ تربیت اخلاقی ۲ عمومی
۶ اصول حسابداری ۲ تخصصی
۷ اقتصاد تعلیم و تربیت ۲ تخصصی
جمع واحدهای ترم ۱۸
نیمسال پنجم

نیمسال ششم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ رفتار سازمانی و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی ۲ تخصصی
۲ الگوها و روش روش های تدریس ۳ اصلی
۳ مسایل آموزش و پرورش ۲ اختیاری
۴ آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان ۲ پایه
۵ تدوین و نگارش متون گزارش های علمی ۲ اصلی
۶ اختلال های رفتاری و هیجانی ۲ اصلی
۷ نظارت و راهنمایی آموزشی ۲ اصلی
۸ روان شناسی اجتماعی ۲ اختیاری
جمع واحدهای ترم ۱۷
نیمسال ششم

نیمسال هفتم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ متون تخصصی علوم تربیتی ۲ تخصصی
۲ مبانی راهنمایی و مشاوره ۲ اصلی
۳ تولید محتوای الکترونیکی ۲ اصلی
۴ تربیت رسانه ای ۲ اصلی
۵ ارزشیابی آموزشی ۲ اصلی
۶ متون تخصصی ۲ اصلی
۷ پروژه ۲ اصلی
۸ روانشناسی و آموزشی کودکان با نیاز های ویژه ۲ اصلی
۹ مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش ۲ اختیاری
جمع واحدهای ترم ۱۸
نیمسال هفتم

نیمسال هشتم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ دانش خانواده و جمعیت ۱ عمومی
۲ برنامه ریزی درسی دوره تحصیلی متوسطه ۲ تخصصی
۳ اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت ۲ اصلی
۴ مبانی مدیریت اسلامی ۲ تخصصی
۵ کارآفرینی آموزشی ۲ تخصصی
۶ مشاوره تحصیلی و شغلی ۲ اصلی
۷ آموزش در سازمان ها ۲ تخصصی
۸ طراحی آموزشی ۲ اصلی
۹ کارورزی ۳ تخصصی
جمع واحدهای ترم ۱۸
نیمسال هشتم

شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه بین المللی چابهار سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

گروه آموزشی شهریه ثابت(ریال) شهریه متغیر عمومی(ریال) شهریه متغیر پایه نظری(ریال) شهریه متغیر اصلی تخصصی نظری(ریال) شهریه دروس عملی (ریال) شهریه هر واحد پروژه (ریال)
علوم انسانی ۸٫۷۲۷٫۸۱۲ ۴۷۰۲۵۰ ۶۷۱٫۲۷۵ ۷۰۴٫۳۴۴ ۵۷۰٫۶۲۵ ۱٫۶۷۸٫۳۵۹