سه شنبه, ۲۸ فروردین , ۱۴۰۳
Tuesday, 16 April , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
پ
پ

فرایند دریافت حق التشویق مقالات

توسط محقق

تکمیل اطلاعات مقاله در فرم پژوهشیار تحت وب
توسط محقق

توسط محقق

چک کردن اعتبار مجله و پرینت فرم تشویقی مقاله
توسط محقق

توسط محقق

تهیه مستندات اعتبار مجله و کپی صفحه اول مقاله
توسط محقق

توسط محقق

امضای مدیر گروه
توسط محقق

توسط محقق

تحویل فرم به همراه مستندات به کارشناس پژوهش
توسط محقق

توسط کارشناس پژوهش

بررسی مدارک و مستندات و تکمیل فرم های مربوطه
توسط کارشناس پژوهش

توسط کارشناس پژوهش

امضای مدیر پژوهش
توسط کارشناس پژوهش

توسط کارشناس پژوهش

امضای معاون پژوهشی
توسط کارشناس پژوهش

توسط کارشناس پژوهش

ثبت در دبیرخانه
توسط کارشناس پژوهش

توسط کارشناس پژوهش

ارسال فرم به واحد مالی
توسط کارشناس پژوهش