یکشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۳
Sunday, 23 June , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
پ
پ

۱-۱ تعریف و هدف رشته

اداره اقتصاد يک کشور از طريق کنترل مالي و پولي آن امکان پذير است و بايد طبق برنامه ريزي هاي مشخص و هدف دار جلو رفته، با کنترل و نظارت بسيار دقيق خاتمه يابد.برنامه ريزي هاي مالي و پولي باعث مي شود که منابع مختلف و نيروي انساني موجود بطوره ماهنگ به طريقه سالم در جامعه به کار افتد و ضمن ارائه حداکثر کارائی، نتايج ازپيش تعيين شده نيز حاصل شود.

بانکداری در هر کشور يکی از ابزارهای مهم در اجرای سياست های پولی بوده و در عين حال بهترين منبع آمار و اطلاعات جهت سياستگذاری های مذکور است.

تجزيه و تحليل دقيق عملکرد بانک ها، چگونگي اجراي سياست هاي پولي را نشانداده، علل عدم کاربرد بعضي از خط مشي ها را بخوبي کشف مي کند و در اختيار قرار می دهد.

رشته مديريت امور بانکی بر حسب مشاغل بسيار متنوعي که فارغ التحصيلان آن در بانک ها عهده دار مي شوند به حوزه هاي وسيع بانکداري داخلي (سازماندهي مديريت شعب، اعتبارات، اطلاعات، سرمايه گذاری، روابط عمومی، خدمات و …) و بانکداري بين المللی (واردات،صادرات، اعتبار، اسناد و …) تقسيم می شود که براي هر يک از اين حوزه ها اطلاعات ومعلومات مشترک و اختصاصی مورد نياز است.

۱-۲ رسالت و توانایی فارغ التحصیلان

بانکداری در هر کشور يکی از ابزارهاي مهم در اجراي سياست هاي پولي بوده و در عين حال بهترين منبع آمار و اطلاعات جهت سياستگذاري هاي مذکور است. تجزيه و تحليل دقيق عملکرد بانک ها، چگونگي اجراي سياست هاي پولی را نشان داده، علل عدم کاربرد بعضي از خط مشي ها را بخوبي کشف مي کند و در اختيار قرار ميدهد.

رشته مديريت امور بانکی بر حسب مشاغل بسيار متنوعی که فارغ التحصيلان آن در بانک ها عهده دار مي شوند به حوزه هاي وسيع بانکداري داخلی (سازماندهي مديريت شعب، اعتبارات، اطلاعات، سرمايه گذاری، روابط عمومي، خدمات و …) و بانکداري بين المللي (واردات،صادرات، اعتبار، اسناد و …) تقسيم مي شود که براي هر يک از اين حوزه ها اطلاعات ومعلومات مشترک و اختصاصي مورد نياز است.

۱-۳ تعداد و نوع واحدهای درسی

طول دوره کارشناسی مدیریت امور بانکی ۴ سال است و تمامی درس های آن در مدت ۸ نیمسال ارائه و برگزار می شود . طول هر نیمسال تحصیلی ۱۶ هفته می باشد .

کارآموز صرفا در قسمت های مختلف بانکها با نظر گروه آموزش در تمام طول تحصیل صبحت های انجام پذیرفته و دانشجویان عصرها به تحصیل انجام خواهد شد.

تعداد کل واحد های درسی در دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی ۱۳۳ واحد بشرح ذیل است
دروس عمومی: ۲۰ واحد
دروس پایه: ۷۹ واحد
دروس تخصصی: ۳۴ واحد
دروس پیش نیاز: ۷ واحد (بدون احتساب در واحد)

شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه بین المللی چابهار سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹