لوگو چابهار
سه شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ , ۱۵:۵۲:۰۸

۱-۱ تعریف و هدف رشته

مدیریت بازرگانی از مهمترین بخش های مدیریت شرکت های تجاری است زمانی یک شرکت می تواند بین خود مشتریان و خریدارانش ارتباط تجاری خوبی برقرار کند که یک مدیر بازرگانی موفق داشته باشد.

فردی که مدیریت بازرگانی یک بنگاه اقتصادی را به عهده می گیرد در جذب مشتریان و عرضه و معرفی صحیح و اصول محصول یا خدمات یک شرکت تلاش می کند و به طور طبیعی مدیر بازرگانی فردی است که نقش اساسی در سود و زیان شرکتها دارد.

دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، اداره ها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه بازرگانی با وظایف و هدفهای گوناگون در سطوح کارشناسی می باشد. هدف از این رشته عبارت است از : آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی به مدیریت ، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راه حلهای مختلف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای تصممیمات متخذه فارغ التحصیلان این رشته با آگاهی و شناختی که از ساخت سازمان، تئوریهای مدیریت و سازماندهی و تکنیکهای مختلف تصمیم گیری دارند قدرت حل مشکلات را پیدا می کنند و همچنین علاوه بر دانش نظری با کاربردهای این رشته نیز آشنا می شوند.

فارغ التحصیلان مدیریت بازرگانی می توانند در مؤسسات بازرگانی، امور دفتری مانند: تدارکات، اداره امور کارگزینی، امور مالی، بازاریابی مشغول به کار شوند.

آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی به مدیریت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راه حلهای مختلف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای تصممیمات متخذه فارغ التحصیلان این رشته با آگاهی و شناختی که از ساخت سازمان، تئوریهای مدیریت و سازماندهی و تکنیکهای مختلف تصمیم گیری دارند قدرت حل مشکلات را پیدا می کنند و همچنین علاوه بر دانش نظری با کاربردهای این رشته نیز آشنا می شوند.

فارغ التحصیلان مدیریت بازرگانی می توانند در مؤسسات بازرگانی، امور دفتری مانند: تدارکات، اداره امور کارگزینی، امور مالی، بازاریابی مشغول به کار شوند.

۱-۲ رسالت و توانایی فارغ التحصیلان

شرکت کنندگان در این دوره علاوه بر آشنایی با مسایل نظری دانش مدیریت بازرگانی، با کاربردهای این رشته آشنا می شوند. بدین ترتیب خلا ارتباطی بین کادر کارشناسی ماهر و مدیریت موسسه به حداقل ممکن خواهد رسید .
ضرورت و اخمیت این دوره در آشناسازی کارشناسان رده های گوناگون با نقش رشته های مدیریت بازرگانی در سازمان و موارد استفاده از این دانش و همچنین تربیت نیروی متخصص به عنوان رابط بین مدیران و کارمندان اداری و فنی که به طور معمول مسولیت اجرایی و سرپرستی واحد های را عهده دار خواهد شد می باشد.

۱-۳ طول دوره و شکل نظام

طول دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی کاربردی ۴ سال است و تمامی درس های آن در مدت ۸ نیمسال ارائه و برگزار می شود.

طول هر نیمسال تحصیلی ۱۶ هفته می باشد در این دور علاوه بر درس های نظری، بر جنبه های کاربردی درس ها تاکید ویژه ای شده است.

۱-۴ تعداد و نوع واحدهای درسی

تعداد کل واحد های درسی در دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی ۱۳۸ واحد بشرح ذیل است
دروس عمومی: ۲۲ واحد
دروس پایه: ۳۸ واحد
دروس اصلی: ۳۷ واحد
دروس تخصصی: ۳۶ واحد
دروس اختیاری: ۵ واحد

شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه بین المللی چابهار سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹