شنبه, ۵ اسفند , ۱۴۰۲
Saturday, 24 February , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
پ
پ

۱-۱ تعریف و هدف رشته

مدیریت بازرگانی از مهمترین بخش های مدیریت شرکت های تجاری است زمانی یک شرکت می تواند بین خود مشتریان و خریدارانش ارتباط تجاری خوبی برقرار کند که یک مدیر بازرگانی موفق داشته باشد.

فردی که مدیریت بازرگانی یک بنگاه اقتصادی را به عهده می گیرد در جذب مشتریان و عرضه و معرفی صحیح و اصول محصول یا خدمات یک شرکت تلاش می کند و به طور طبیعی مدیر بازرگانی فردی است که نقش اساسی در سود و زیان شرکتها دارد.

دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، اداره ها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه بازرگانی با وظایف و هدفهای گوناگون در سطوح کارشناسی می باشد. هدف از این رشته عبارت است از : آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی به مدیریت ، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راه حلهای مختلف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای تصممیمات متخذه فارغ التحصیلان این رشته با آگاهی و شناختی که از ساخت سازمان، تئوریهای مدیریت و سازماندهی و تکنیکهای مختلف تصمیم گیری دارند قدرت حل مشکلات را پیدا می کنند و همچنین علاوه بر دانش نظری با کاربردهای این رشته نیز آشنا می شوند.

فارغ التحصیلان مدیریت بازرگانی می توانند در مؤسسات بازرگانی، امور دفتری مانند: تدارکات، اداره امور کارگزینی، امور مالی، بازاریابی مشغول به کار شوند.

آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی به مدیریت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راه حلهای مختلف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای تصممیمات متخذه فارغ التحصیلان این رشته با آگاهی و شناختی که از ساخت سازمان، تئوریهای مدیریت و سازماندهی و تکنیکهای مختلف تصمیم گیری دارند قدرت حل مشکلات را پیدا می کنند و همچنین علاوه بر دانش نظری با کاربردهای این رشته نیز آشنا می شوند.

فارغ التحصیلان مدیریت بازرگانی می توانند در مؤسسات بازرگانی، امور دفتری مانند: تدارکات، اداره امور کارگزینی، امور مالی، بازاریابی مشغول به کار شوند.

۱-۲ رسالت و توانایی فارغ التحصیلان

شرکت کنندگان در این دوره علاوه بر آشنایی با مسایل نظری دانش مدیریت بازرگانی، با کاربردهای این رشته آشنا می شوند. بدین ترتیب خلا ارتباطی بین کادر کارشناسی ماهر و مدیریت موسسه به حداقل ممکن خواهد رسید .
ضرورت و اخمیت این دوره در آشناسازی کارشناسان رده های گوناگون با نقش رشته های مدیریت بازرگانی در سازمان و موارد استفاده از این دانش و همچنین تربیت نیروی متخصص به عنوان رابط بین مدیران و کارمندان اداری و فنی که به طور معمول مسولیت اجرایی و سرپرستی واحد های را عهده دار خواهد شد می باشد.

۱-۳ طول دوره و شکل نظام

طول دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی کاربردی ۴ سال است و تمامی درس های آن در مدت ۸ نیمسال ارائه و برگزار می شود.

طول هر نیمسال تحصیلی ۱۶ هفته می باشد در این دور علاوه بر درس های نظری، بر جنبه های کاربردی درس ها تاکید ویژه ای شده است.

۱-۴ تعداد و نوع واحدهای درسی

تعداد کل واحد های درسی در دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی ۱۳۸ واحد بشرح ذیل است
دروس عمومی: ۲۲ واحد
دروس پایه: ۳۸ واحد
دروس اصلی: ۳۷ واحد
دروس تخصصی: ۳۶ واحد
دروس اختیاری: ۵ واحد

نیمسال اول

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ روانشناسی سازمانی ۲ پایه
۲ اصول حسابداری (۱) ۳ پایه
۳ اقتصاد خرد ۳ پایه ریاضیات پایه
۴ فارسی عمومی ۲ عمومی
۵ مبانی سازمان و مدیریت ۳ اصلی
۶ ریاضیات پایه ۳ پایه
۷ معارف اسلامی (۱) ۲ عمومی
جمع واحدهای ترم ۱۸
نیمسال اول

نیمسال دوم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۳ پایه ریاضیات پایه
۲ اصول حسابداری (۲) ۳ پایه اصول حسابداری (۱)
۳ مدیریت رفتار سازمانی ۳ اصلی مبانی سازمان و مدیریت
۴ اقتصاد کلان ۳ پایه اقتصاد خرد
۵ کاربرد کامپیوتر در مدیریت ۳ پایه
۶ زبان خارجی عمومی ۲ عمومی
۷ تربیت‌بدنی (۱) ۱ عمومی
جمع واحدهای ترم ۱۸
نیمسال دوم

نیمسال سوم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (۱) ۳ پایه ریاضیات پایه
۲ احکام کسب‌وکار ۳ پایه
۳ مدیریت منابع انسانی ۳ اصلی مدیریت رفتار سازمانی
۴ اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام ۳ پایه
۵ مدیریت مالی (۱) از منظر اسلام ۳ اصلی اصول حسابداری (۱) و اقتصاد کلان
۶ آموزش مهارت‌های حرفه‌ای ۲ اصلی مدیریت رفتار سازمانی و مبانی سازمان و مدیریت
۷ معارف اسلامی (۲) ۲ عمومی معارف اسلامی (۱)
جمع واحدهای ترم ۱۹
نیمسال سوم

نیمسال چهارم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ بازاریابی و مدیریت بازار با رویکرد اسلامی ۳ اصلی اقتصاد کلان و مبانی سازمان و مدیریت
۲ حسابداری صنعتی (۱) ۳ پایه اصول حسابداری (۲)
۳ روش تحقیق در مدیریت ۳ پایه آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (۱)
۴ سازمان‌های پولی و مالی اسلامی و بین‌المللی ۳ تخصصی اقتصاد کلان
۵ آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (۲) ۳ پایه آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (۱)
۶ تفسیر موضوعی قرآن کریم ۲ عمومی
۷ روخوانی قرآن کریم ۱ عمومی
جمع واحدهای ترم ۱۸
نیمسال چهارم

نیمسال پنجم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ زبان تخصصی (۱) ۲ تخصصی زبان خارجی عمومی
۲ اخلاق حرفه‌ای در مدیریت با رویکرد اسلامی ۲ پایه
۳ تحقیق در عملیات (۱) ۲ پایه ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
۴ بازرگانی بین‌المللی ۳ تخصصی اقتصاد کلان
۵ فنون تجزیه‌وتحلیل و طراحی سیستم‌ها ۳ پایه مبانی سازمان و مدیریت
۶ مدیریت مالی (۲) ۳ تخصصی مدیریت مالی (۱) از منظر اسلام
۷ انقلاب اسلامی ۲ عمومی
جمع واحدهای ترم ۱۸
نیمسال پنجم

نیمسال ششم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲ عمومی
۲ سیستم‌های اطلاعاتی در مدیریت ۳ تخصصی فنون تجزیه‌وتحلیل و طراحی سیستم‌ها
۳ زبان تخصصی (۲) ۲ تخصصی زبان تخصصی (۱)
۴ حسابرسی (۱) ۳ تخصصی اصول حسابداری (۲)
۵ بازاریابی بین‌المللی ۳ تخصصی بازرگانی بین‌المللی
۶ تحقیق در عملیات (۲) ۳ اصلی تحقیق در عملیات (۱)
۷ مبانی بانکداری و مدیریت بانک ۲ تخصصی اقتصاد کلان
جمع واحدهای ترم ۱۸
نیمسال ششم

نیمسال هفتم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ سیستم‌های خرید و انبارداری و توزیع ۳ تخصصی تحقیق در عملیات (۲)
۲ حقوق بازرگانی (تطبیقی و اسلامی) ۳ تخصصی بازاریابی و مدیریت بازار با رویکرد اسلامی
۳ مدیریت استراتژیک ۳ تخصصی سال چهارم
۴ آشنایی با قوانین کسب‌وکار ۳ اصلی
۵ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ۲ عمومی
۶ تربیت‌بدنی (۲) ۱ عمومی تربیت‌بدنی (۱)
جمع واحدهای ترم ۱۵
نیمسال هفتم

نیمسال هشتم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ تجارت الکترونیک ۳ تخصصی سیستم‌های اطلاعاتی در مدیریت
۲ مدیریت تولید و عملیات ۳ اختیاری تحقیق در عملیات (۱)
۳ سمینار در مسائل بازاریابی و بازاریابی اسلامی ۲ اختیاری بازاریابی بین‌المللی
۴ مبانی برنامه‌ریزی پیشرفت و عدالت ۳ اصلی اقتصاد خرد و اقتصاد کلان
۵ وصایای امام (ره) ۱ عمومی
۶ آشنایی با دفاع مقدس ۱ عمومی
جمع واحدهای ترم ۱۴
نیمسال هشتم

شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه بین المللی چابهار سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

گروه آموزشی شهریه ثابت(ریال) شهریه متغیر عمومی(ریال) شهریه متغیر پایه نظری(ریال) شهریه متغیر اصلی تخصصی نظری(ریال) شهریه دروس عملی (ریال) شهریه هر واحد پروژه (ریال)
علوم انسانی ۸٫۷۲۷٫۸۱۲ ۴۷۰۲۵۰ ۶۷۱٫۲۷۵ ۷۰۴٫۳۴۴ ۵۷۰٫۶۲۵ ۱٫۶۷۸٫۳۵۹