جمعه, ۴ اسفند , ۱۴۰۲
Friday, 23 February , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
پ
پ

۱-۱ تعریف و هدف رشته

دوره کارشناسی ارشد مدیریت مالی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص شرکتهای دولتی و خصوصی است. در این دوره دانشجویان با تئوریهای نوین مدیریت مالی و کاربرد آن آشنا خواهند شد.

شرکت کنندگان در این دوره، علاوه بر آشنائی با مسائل نظری دانش مدیریت مالی با زمینه های نوین در این رشته و جایگاه آن در عرصه عمل آشنا خواهند شد. افزایش قدرت تحلیل امور کاربردی با استفاده از افته های کاربردی از ویژگیهای این دوره می باشد.

۱-۲ طول دوره و شکل نظام

طول دوره و شکل نظام طول دوره حداکثر ۶ نیمسال است که شامل واحدهای نظری و پایان نامه خواهد بود. طول هر نیمسال تحصیلی ۱۶ هفته است.

۱-۳ تعداد و نوع واحدهای درسی

تعداد کل واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد مدیریت مالی ۳۲ واحد می باشد علاوه بر دروس تخصصی و پایان نامه، دانشجویان موظفند دروس کمبود و پیش نیاز را نیز تکمیل نمایند بطور کلی دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت مالی در سه بخشی به شرح ذیل پیشنهاد می شود:
الف – دروس کمبود:
این دروس بر حسب نوع مدرک کارشناسی و فاصله زمانی اخذ مدرک توسط گروه آموزشی برای هر یک از دانشجویان بطور جداگانه تعیین می شود.

ب – دروس پیشنیاز: ۱۲ واحد
ج – دروس اصلی و تخصصی: این دروس شامل ۲۸ واحد دروس نظری و ۴ واحد پایان نامه

نیمسال اول

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ آمار کاربردی پیشرفته ۲ پیش نیاز
۲ زبان تخصصی پیشرفته ۳ پیش نیاز
۳ کاربرد کامپیوتر در مدیریت ۲ پیش نیاز
۴ روش تحقیق پیشرفته ۲ جبرانی-۲واحدعملی
۴ تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ۳ اصلی
جمع واحدهای ترم ۱۲
نیمسال اول

نیمسال دوم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ مدیریت مالی پیشرفته ۲ اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
۲ مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادر ۲ اصلی
۳ بازار پول و سرمایه ۲ اصلی
۴ تئوری های مدیریت پیشرفته ۲ اصلی
۴ پژوهش عملیاتی پیشرفته ۲ اصلی
۴ مدیریت رفتار سازمانی ۳ پیش نیاز
جمع واحدهای ترم ۱۳
نیمسال دوم

نیمسال سوم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ بررسی موارد خاص در مدیریت مالی ۲ اصلی مدیریت مالی پیشرفته
۲ مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته ۲ اصلی مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادر
۳ سازمان های پولی و مالی ۲ اصلی مدیریت مالی پیشرفته بازار پول و سرمایه
۴ اقتصاد مدیریت ۳ اصلی
۵ حسابداری مدیریت ۲ اصلی
جمع واحدهای ترم ۱۱
نیمسال سوم

نیمسال چهارم

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ پایان نامه ۲ تخصصی
۲ سمینار مالی ۲ اصلی
جمع واحدهای ترم ۶
نیمسال چهارم

شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی چابهار سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

گروه آموزشی شهریه ثابت(ریال) شهریه متغیر(ریال) پایان نامه (نظری) آزمایشگاهی
علوم انسانی ۱۸,۷۴۵,۳۷۵ ۳,۳۵۷,۷۵۰ ۸,۳۴۰,۲۰۰ ۱۰,۴۲۵,۲۵۰