لوگو چابهار
دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ , ۰۷:۳۵:۵۴

۱-۱ تعریف و هدف رشته

دوره کارشناسی ارشد مدیریت مالی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص شرکتهای دولتی و خصوصی است. در این دوره دانشجویان با تئوریهای نوین مدیریت مالی و کاربرد آن آشنا خواهند شد.

شرکت کنندگان در این دوره، علاوه بر آشنائی با مسائل نظری دانش مدیریت مالی با زمینه های نوین در این رشته و جایگاه آن در عرصه عمل آشنا خواهند شد. افزایش قدرت تحلیل امور کاربردی با استفاده از افته های کاربردی از ویژگیهای این دوره می باشد.

۱-۲ طول دوره و شکل نظام

طول دوره و شکل نظام طول دوره حداکثر ۶ نیمسال است که شامل واحدهای نظری و پایان نامه خواهد بود. طول هر نیمسال تحصیلی ۱۶ هفته است.

۱-۳ تعداد و نوع واحدهای درسی

تعداد کل واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد مدیریت مالی ۳۲ واحد می باشد علاوه بر دروس تخصصی و پایان نامه، دانشجویان موظفند دروس کمبود و پیش نیاز را نیز تکمیل نمایند بطور کلی دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت مالی در سه بخشی به شرح ذیل پیشنهاد می شود:
الف – دروس کمبود:
این دروس بر حسب نوع مدرک کارشناسی و فاصله زمانی اخذ مدرک توسط گروه آموزشی برای هر یک از دانشجویان بطور جداگانه تعیین می شود.

ب – دروس پیشنیاز: ۱۲ واحد
ج – دروس اصلی و تخصصی: این دروس شامل ۲۸ واحد دروس نظری و ۴ واحد پایان نامه

شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی چابهار سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹