لوگو چابهار
سه شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ , ۱۵:۴۷:۵۵

شرح وظایف :

 • اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص فعالیت های ورزشی.
 • ایجاد تسهیلات لازم و همچنین تشویق و ترغیب دانشجویان و کارکنان دانشگاه جهت شرکت فعالیت های ورزشی.
 • برگزاری مسابقات ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها.
 • فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم رشته های مختلف ورزشی در دانشگاه.
 • پیشنهاد برنامه های لازم به شورای ورزشی و تنطیم صورتجلسات آن و اجرای برنامه های مربوط.
 • برنامه ریزی برای برگزاری المپیاد های ورزشی و جشنواره های ورزشی درون دانشگاهی
 • اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص فعالیت های ورزشی.
 • برنامه ریزی و تنظیم برنامه های ورزشی دانشجویان و کارکنان و نظارت برحسن اجرای آنها.
 • همکاری در انتخاب مربیان ورزش برای رشته های مختلف ورزشی فعال در طول سال تحصیلی.
 • برنامه ریزی برای برگزاری المپیاد های ورزشی و جشنواره های ورزشی درون دانشگاهی
 • اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص فعالیت های ورزشی.
 • برنامه ریزی و تنظیم برنامه های ورزشی دانشجویان و کارکنان و نظارت برحسن اجرای آنها.
 • همکاری در انتخاب مربیان ورزش برای رشته های مختلف ورزشی فعال در طول سال تحصیلی.
 • ثبت نامه های وارده و صادره و داخلی در سیستم اتوماسیون اداری
 • قرائت نامه های وارده و صادره و تلخیص مطالب آنها
 • کمک در بایگانی پرونده ها و نامه های اداری
 • نظارت بر ثبت نامه ها و ارسال آنها به سایر واحد ها
 • همکاری در انتخاب مربیان ورزش برای رشته های مختلف ورزشی فعال در طول سال تحصیلی
 • اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص فعالیت های ورزشی.
 • نظارت بر کار مربیان ورزشی و ثبت ساعات ورود و خروج آنها.
 • نظارت بر تجهیزات ورزشی و گزارش خرابی آنها.
 • کار با دستگاه کفشوی سالن ورزشی
 • نظافت تمام سالن ورزشی
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.