جمعه, ۸ بهمن , ۱۴۰۰
Friday, 28 January , 2022
«تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»
جستجو
پ
پ

معرفی کتابخانه

در سال های اخير مبحث توسعه و گسترش ساختار فيزيکی و محتوايی کتابخانه مرکزی و نزديک کردن آن با استانداردهای روز دنيا مورد توجه مسئولان موسسه قرارداشته و گام های متعدد در اين راستا برداشته شده استبا توجه به افزايش رشته ها و مقاطع تحصيلی در دانشگاه و گسترش فعاليت های تحقيقاتی در تمامی زمينه ها ايجاد تحول در کتابخانه و به روز نمودن خدمات، فضا و منابع ضرورتی اجتناب ناپذير می نمود.

کتابخانه دانشگاه بین المللی چابهار با تعداد ۸۲۷۸ جلد کتاب و پایان نامه در ساختمان اصلی در طبقه همکف استقرار یافته است.

کارشناس کتابخانه: آقای عبدالحق جدگال

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس :۳۴۲۸۸۰۰۸