دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۳
Monday, 27 May , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
پ
پ

۱-۱ تعریف و هدف رشته

این مجموعه یکی از مجموعه های آموزش عالی است و هدف آن تربیت افراد مستعدی است که بتوانند با آگاهی فنی و اجرایی کافی از عهده انجام وظایف نظارت و اجرای پروژه های عمرانی در زمینه های مرتبط بر آیند و نیازهای عمرانی جامعه را در این زمینه ها برآورده سازند.

۱-۲ اهمیت و ضرورت

اهمیت این مجموعه با توجه به موارد زیر روشن می شود:
 – سیاستهای عمرانی دولت و توجه به سرمایه گذاری دولتی برای ایجاد و ساختن ساختمان های مسکونی، بزرگ راه ها، راه آهن، راه های اصلی و فرعی، شبکه های آبرسانی.
 – اولویت رفع نیازهای عمرانی در زمینه های مسکن، راه و تامین آب آشامیدنی روستاها و شهرهای کوچک.

اخذ دروس اصلی و تخصصی و همینطور دروس اختیاری باید بصورت زیر انجام گیرد:
اخذ ۴۳ واحد دروس اصلی به صورت الزامی.
اخذ ۱۵ واحد از دروس اختیاری که حداقل ۸ واحد آن یکی از جداول ۵ تا ۷ باشد.
دانشجویان موظفند از بین دروس جبررانی(مطابق جدول شماره ۳) حداقل ۶ واحد را اخذ نموده و نمرات قبولی دانشجویان در معدل کل محسوب نمی شود.

۱-۳ رسالت و توانایی فارغ التحصیلان

فارغ التحصیلان این مجموعه دارای قابلیت و توانایی های زیر خواهند بود:

– مهندس کارگاه به منظور پیاده کردن و اجرای طرح های ساختمانی و راهسازی و تاسیسات آبی در ملیه کارگاههای ساختمانی و راهسازی به عنوان همکار در شرکتهای پیمانکاری
 – مهندس ناظر کارگاه به منظور نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی در زمینه های فوق.

۱-۴ طول دوره و شکل نظام

طول این مجموعه ۲ سال است، طول هر نیمسال تحصیلی ۱۶ هفته آموزش کامل می باشد.
هر واحد درسی نظری به مدت ۱۶ ساعت و عملی به مدت ۳۲ ساعت و کارگاهی به مدت ۴۸ ساعت در طول هر نیمسال تحصیلی می باشد. (به ازاء هر ۸ تا ۱۲ واحد درسی جبرانی یک نیمسال به طول دوره اضافه می شود)

۱-۵ تعداد و نوع واحدهای درسی

تعداد کل واحدهای درسی این مجموعه ۷۲ واحد به شرح زیر می باشد:
– دروس عمومی: ۹ واحد
– دروس پایه : ۵ واحد
– دروس اصلی و تخصصی الزامی: ۴۳ واحد
– دروس جبرانی غیرمرتبط: ۱۲ واحد
– دروس اختیاری: ۱۵ واحد

شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه بین المللی چابهار سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹