لوگو چابهار
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ , ۱۶:۵۰:۵۴

۱-۱ تعریف و هدف رشته

دوره کارشناسی مهندسی معماری، به منظور کارایی و نگرش عمومی، کسب دانش و توانایی لازم برای تولید اثر معماری و نقد و بررسی آثار معماری در حوزه های گسترده شامل فن ساختمان، اصول نگهداری و مرمت کابینه، تئوری های موجود در زمینه ی ایجاد فضاهای انسان ساخت تعریف شده است. دروس پیشنهادی برای این رشته بر پایه چنین نگرشی در خدمت دروس طراحی قرار می¬گیرند تا بدین وسیله کارشناس معماری به هنگام ایفای نقش در عرصه های حرفه ای و یا پژوهشی آتی، به دانش و مهارتی عمومی و قابل کاربرد در زمینه های مختلف این رشته دست یابد. کارشناس معماری باید بطور آگاهانه، اطلاعات مورد نیاز برای یک پروژه را جمع آوری، اولویت بندی و جمع بندی نموده و با کاربرد هریک از آنها در جای خود و دانش پایه کسب شده، یک پروژه معماری مبتنی بر سامانه منسجم ارائه دهد.

به منظور ایجاد ساختار منسجم برای برنامه دروس که بتواند کیفیت محصول دوره های آموزشی را که در واقع به میزان کارآیی دانش آموختگان معماری در جامعه سنجیده می شود تضمین کند و نیز نظامی باشد که بر اساس ان بتوان میزان فرآیندهای اموزشی را مورد ارزیابی قرارداد، اهداف زیر مطرح می گردد:
۱- پاسخگویی به نیازهای کشور
۲- توجه به هویت ایرانی اسلامی معماری
۳- هماهنگی با نظام آموزشی بین المللی

۱-۲ رسالت و توانایی فارغ التحصیلان

در ساختار جدید رشته معماری که به صورت کارشناسی ارشد ناپیوسته درآمده است، سطح کارشناسی به تربیت معمارانی با کارایی عمومی حرفه ای اختصاص دارد. دانش آموختگان این دوره براساس توانایی هایی که در روند آموزش کسب نموده اند می توانند در زمینه های زیر ایفای نقش کنند:
۱- طراحی (تک بنا یا مجموعه زیستی کوچک)، از طرح های اولیه تا مراحل اجرایی کار و طراحی اجزاء و عناصر تشکیل دهنده بنا، این زمینه از کار معمار در حقیقت وظیفه محوری او را تشکیل می¬دهد.
۲- همکاری با گروه مهندسان مشاور معماری در جهت توسعه طرح ها و تهیه نقشه های معماری مراحل یک و دو.
۳- نظارت بر صحت انجام کار در عملیات اجرایی ساختمانی
۴- عضویت در کادر فنی شهرداری ها و سازمان های مشابه
۵- تدریس در دوره های کاردانی و همین طور دبیرستان های فنی حرفه ای و کاردانش آموزش و پرورش.

۱-۳ طول دوره و شکل نظام

طول دوره کارشناسی مهندسی معماری حداقل ۸ نیمسال تحصیلی تعریف شده است. این طول دوره با توجه به اهمیت طرح مباحث بین رشته ای در اموزش معماری و به منظور ایجاد زمانی متناسب با محتوای این رشته و با در نظر گرفتن تعداد واحدهایی که جنبه عملی آن ها به میزان زیادی از وقت دانشجو را در طول هر نیمسال به خود اختصاص می دهد، پیشنهاد گردیده است در انتهای نیمسال هشتم، دس طرح نهایی باید به طریقی اخذ شود که مدت حداقل چهار ماه از زمان تصویب پیشنهاد موضوع (پروپوزال) برای پیشبرد آن در نظر گرفته شده است.
جهت کمک به فرآیند آموزش معماری، در طول مدت تحصیل دو سفر درسی جهت بازدید دانشجویان برنامه ریزی می گردد.

۱-۴ تعداد و نوع واحدهای درسی

تعداد کل واحدهای دوره در حال حاضر ۱۴۰ واحد می باشد که با در نظر گرفتن ۲۴ واحد دروس پایه، ۸۱ واحد دروس اصلی، ۲۲ واحد دروس عمومی و ۱۳ واحد دروس اختیاری تعریف شده است.

شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه بین المللی چابهار سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹