شنبه, ۲۶ خرداد , ۱۴۰۳
Saturday, 15 June , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
پ
پ

۱-۱ تعریف رشته

تعریف و هدف دوره کارشناسی مدیریت صنعتی یکی از دوره های آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز صنایع تولیدی و خدماتی، موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی و همچنین آشنایی دانشجویان با کاربرد روش های علمی مدیریت است.

۱-۲ هدف رشته

شرکت کنندگان در این دوره، علاوه بر آشنائی با مسائل نظری دانش مدیریت مالی با زمینه های نوین در این رشته و جایگاه آن در عرصه عمل آشنا خواهند شد. افزایش قدرت تحلیل امور کاربردی با استفاده از افته های کاربردی از ویژگیهای این دوره می باشد.

۱-۳ رسالت و توانایی فارغ التحصیلان

نقش و توانایی شرکت کنندگان در این دوره علاوه بر آشنایی با مسایل نظری دانش مدیریت صنعت، با کاربرد های این رشته و همچنین بکارگیری نرم افزار های مرتبط و موثر مدیریت آشنا می شوند. بدین ترتیب خلا ارتباطی بین کادر کارشناسی ماهر و مدیریت موسسه ها در حداقل ممکن خواهد بود ضرورت و اهمیت ضرورت و اهمیت این دوره در آشنا سازی کارشناسان رده های گوناگون با نقشی رشته مدیریت صنعتی در سازمان و موارد استفاده از این دانش و همچنین تربیت نیروی متخمی به عنوان رابط بین مدیران و کارمندان اداری و فنی که بطور معمول مسئولیت اجرایی و سرپرستی واحد ها را عهده دار خواهند شد، می باشد

۱-۴ طول دوره و شکل نظام

طول دوره کارشناسی مدیریت صنعتی ۴ سال است و تمامی درس های آن در مدت ۸ نیمسال ارائه و برگزار می شود. طول هر نیمسال تحصیلی ۱۶ هفته می باشد.

در این مورد علاوه بر درس های نظریه و جنبه های کاربردی درس ها ترکیب شده است.

تعداد کل واحد های درسی در دوره کارشناسی مدیریت صنعتی ۱۳۹ واحد به شرح زیر می باشد
دروس عمومی دروس ۲۲ واحد
پایه دروس ۳۸ واحد
تخصصی ۷۱ واحد
دروس اختیاری ۸ واحد