لوگو چابهار
چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ , ۰۶:۳۱:۵۳

راه اندازی شهرک فرودگاهی چابهارتوسعه آینده کاری دانشجویان دانشگاه بین المللی چابهاررابه همراه دارد

در مسیر دانشگاه نسل چهارم

راه اندازی شهرک فرودگاهی چابهارتوسعه آینده کاری دانشجویان دانشگاه بین المللی چابهاررابه همراه دارد

سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار بااعلام اینکه راه اندازی شهرک فرودگاهی چابهارتوسعه آینده کاری دانشجویان دانشگاه بین المللی چابهاررابه همراه دارد، گفت:باتشکیل هاب بین المللی دانشگاهی متشکل از کشورهای همسایه درچشم اندازپنج ساله جذب۲۵۰۰نفردانشجوازکشورهای همجواررپیش بینی شده است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بین المللی چابهار ناصرآبروش افزود:بااین رویه امکان استخدام فارغ التحصیلان رشته های مختلف باتوجه به نیازمنطقه وجوددارد.

آبروش اضافه کرد:همچنین باتوسعه روابط بین الملل دانشجویان دانشگاه بین المللی چابهارمی تواننددردانشگاههای همکارمشغول به تحصیل شوند.

وی اظهار داشت:امکان برگزاری تورهای علمی وتخصصی بین المللی نیزوجوددارد.

راه اندازی شهرک فرودگاهی چابهارتوسعه آینده کاری دانشجویان دانشگاه بین المللی چابهاررابه همراه دارد

می توانید در خبرنامه دانشگاه عضو شوید

اطلاع از تمامی اخبار و اطلاعیه های آموزشی

اخبار مرتبط

دانشگاه بین المللی چابهار

در مسیر دانشگاه نسل چهارم

دانشگاه بین المللی چابهار