شنبه, ۵ اسفند , ۱۴۰۲
Saturday, 24 February , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
پ
پ

برای تماس با واحدهای دانشگاه بین المللی چابهار با شماره های زیر ارتباط باشید، و در صورت نیاز با تکمیل فرم زیر در اسرع وقت کارشناسان دانشگاه پیگیر موارد مطرح شما خواهند بود.

 

 • ریاست دانشگاه بین المللی چابهار

  ۰۵۴۳۵۳۱۴۳۰۳ - ۰۵۴۳۴۲۸۸۰۱۴

 • مشاورآموزشی و پژوهشی

  ۰۵۴۳۴۲۸۸۰۱۸

 • امور آموزش و تحصیلات تکمیلی

  ۰۵۴۳۴۲۸۸۰۰۵

 • کارشناسان امور آموزشی

  ۰۵۴۳۵۳۱۴۳۳۰ - ۰۵۴۳۵۳۱۴۳۱۰

 • پارک و فناوری مکران

  ۰۵۴۳۴۲۸۸۰۱۷

 • کارشناسان پارک علم و فناوری مکران

  ۰۵۴۳۵۳۱۴۷۳۳

 • اداره حقوقی و امور قراردادها

  ۰۵۴۳۵۳۱۴۳۰۴

 • امور پژوهشی و فناوری

  ۰۵۴۳۵۳۴۴۳۴۹

 • پشتیبانی

  ۰۵۴۳۴۲۸۸۰۱۵

 • کارشناسان پشتیبانی (مخابرات و تاسیسات) (فنی)

  ۰۵۴۳۵۳۱۴۳۴۳

 • اداره ارتباط با صنعت و مرکز آموزشهای آزاد

  ۰۵۴۳۴۲۸۸۰۰۶

 • دانشگاه جامع علمی و کاربردی

  ۰۵۴۳۴۲۸۸۰۱۰

 • کارشناسان دانشگاه جامع علمی و کاربردی

  ۰۵۴۳۴۲۸۸۰۱۱

 • مالی و حسابداری

  ۰۵۴۳۴۲۸۸۰۰۷

 • امور دانشجویی و فرهنگی

  ۰۵۴۳۴۲۸۸۰۰۹

 • امور کلاسها

  ۰۵۴۳۵۳۱۴۴۰۵

 • مرکز زبان تلتا

  ۳۵۳۱۴۳۵۳

 • کارشناسان مرکز زبان تلتا

  ۰۵۴۳۴۲۸۸۰۱۳

 • کتابخانه

  ۰۵۴۳۴۲۸۸۰۰۸

 • آی تی

  ۳۵۳۱۴۳۳۶

 • دبیرستان دانا و توانا

  ۰۵۴۳۵۳۱۴۴۰۱ - ۰۵۴۳۵۳۱۴۴۰۲

 • مجتمع اقامتی امام علی (ع)

  ۰۵۴۳۵۳۱۴۳۳۴

 • دبیرخانه

  ۰۵۴۳۵۳۱۴۳۰۰

 • روابط عمومی

  ۰۵۴۳۵۳۱۴۳۵۵