لوگو چابهار
سه شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ , ۱۴:۲۳:۲۶

دومین جلسه توانمندسازی منابع انسانی و جوامع محلی ستاد توسعه سواحل مکران

در مسیر دانشگاه نسل چهارم

دردومین جلسه توانمندسازی منابع انسانی و جوامع محلی ستاد توسعه سواحل مکران مطرح شد؛
انجام آموزشهای نظری توسط دانشگاه بین المللی چابهارجهت تربیت نیروی انسانی موردنیازمنطقه سرپرست دانشگاه بین المللی چابهارگفت:دردومین جلسه توانمندسازی منابع انسانی و جوامع محلی ستاد توسعه سواحل مکران به منظور تربیت منابع انسانی مورد نیاز منطقه، مقرر گردید آموزش های کوتاه مدت (مهارتی) توسط سازمان فنی و حرفه ای و آموزشهای نظری (بلند مدت) از طریق کد رشته توسط دانشگاه بین المللی چابهار بر اساس تفاهم نامه فی ما بین دانشگاه بین المللی و سازمان فنی وحرفه ای و با پیگیری ستاد توسعه سواحل مکران برقرار گردد.به گزارش روابط عمومی دانشگاه بین المللی چابهارناصرآبروش افزود: همچنیم موافقت گردید شورای مهارت در شهرستان چابهار توسط سازمان فنی و حرفه ای و با همکاری ستاد توسعه سواحل مکران ، سازمان منطقه آزاد ،فرمانداری و دستگاه های اداری تابعه و دانشگاه بین المللی چابهار تشکیل و جلسه اول آن در پایان مهرماه با حضور ریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار شود.شایان ذکراست است دومین جلسه توانمندسازی منابع انسانی و جوامع محلی با حضور مشاور استاندار و دبیر ستاد توسعه سواحل مکران ، مدیر کل سازمان فنی وحرفه ای ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهاربرگزار گردید.

می توانید در خبرنامه دانشگاه عضو شوید

اطلاع از تمامی اخبار و اطلاعیه های آموزشی

اخبار مرتبط

دانشگاه بین المللی چابهار

در مسیر دانشگاه نسل چهارم

دانشگاه بین المللی چابهار