لوگو چابهار
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ , ۱۶:۴۴:۳۴

۱-۱ تعریف و هدف رشته

آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی به مدیریت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راه حلهای مختلف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای تصمیمات متخذه فارغ التحصیلان این رشته با آگاهی و شناختی که از ساخت سازمان، تئوری های مدیریت و سازماندهی و تکنیک های مختلف تصمیم گیری دارند قدرت حل مشکلات را پیدا می کنند و همچنین علاوه بر دانش نظری با کاربردهای این رشته نیز آشنا می شوند.

۱-۲ رسالت و توانایی فارغ التحصیلان

نقش و توانایی شرکت کنندگان در این دوره علاوه بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت بازرگانی، با زمینه های نوین مدیریت بازرگانی و جایگاه آن در عمل آشنا خواهند شد. همچنین در این دوره سعی خواهد شد قدرت تحلیل دانشجویان در زمینه امور کاربردی با استفاده از ابزار های کاربردی افزایش داده شود.


ضرورت و اهمیت این دوره در آشناسازی دانشجویان با نقش مدیریت بازرگانی در بهبود کارایی واحدهای تجاری و بازرگانی است. همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص با توانایی تحقیق در عرصه بازرگانی و بازاریابی بر اهمیت دوره می افزاید.

۱-۳ طول دوره و شکل نظام

برنامه درسی دوره برای ۴ نیمسال طرح‌ریزی شده است و طول آن حداکثر ۳ سال می باشد(طبق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) طول هر ترم ۱۶ هفته آموزشی کامل، مدت هر واحد درسی نظری ۱۶ ساعت می باشد.

۱-۴ تعداد و نوع واحدهای درسی

در این دوره علاوه بر درس های نظری، دانشجویان موظف هستند قابلیت و مهارت های خود را در چارچوبه تحقیق در مورد یکی از معضلات کاربردی و علمی مدیریت بازرگانی نشان دهند.

تعداد کل واحدهای درسی در دوره مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ۳۲ واحد به شرح زیر هست:
دروس پایه ۱۰ واحد
دروس اصلی ۱۰ واحد
دروس تخصصی ۸ واحد
پایان نامه ۴ واحد

شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی چابهار سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹