شنبه, ۵ اسفند , ۱۴۰۲
Saturday, 24 February , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
پ
پ

۱-۱ تعریف و هدف رشته

آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی به مدیریت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راه حلهای مختلف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای تصمیمات متخذه فارغ التحصیلان این رشته با آگاهی و شناختی که از ساخت سازمان، تئوری های مدیریت و سازماندهی و تکنیک های مختلف تصمیم گیری دارند قدرت حل مشکلات را پیدا می کنند و همچنین علاوه بر دانش نظری با کاربردهای این رشته نیز آشنا می شوند.

۱-۲ رسالت و توانایی فارغ التحصیلان

نقش و توانایی شرکت کنندگان در این دوره علاوه بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت بازرگانی، با زمینه های نوین مدیریت بازرگانی و جایگاه آن در عمل آشنا خواهند شد. همچنین در این دوره سعی خواهد شد قدرت تحلیل دانشجویان در زمینه امور کاربردی با استفاده از ابزار های کاربردی افزایش داده شود.


ضرورت و اهمیت این دوره در آشناسازی دانشجویان با نقش مدیریت بازرگانی در بهبود کارایی واحدهای تجاری و بازرگانی است. همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص با توانایی تحقیق در عرصه بازرگانی و بازاریابی بر اهمیت دوره می افزاید.

۱-۳ طول دوره و شکل نظام

برنامه درسی دوره برای ۴ نیمسال طرح‌ریزی شده است و طول آن حداکثر ۳ سال می باشد(طبق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) طول هر ترم ۱۶ هفته آموزشی کامل، مدت هر واحد درسی نظری ۱۶ ساعت می باشد.

۱-۴ تعداد و نوع واحدهای درسی

در این دوره علاوه بر درس های نظری، دانشجویان موظف هستند قابلیت و مهارت های خود را در چارچوبه تحقیق در مورد یکی از معضلات کاربردی و علمی مدیریت بازرگانی نشان دهند.

تعداد کل واحدهای درسی در دوره مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ۳۲ واحد به شرح زیر هست:
دروس پایه ۱۰ واحد
دروس اصلی ۱۰ واحد
دروس تخصصی ۸ واحد
پایان نامه ۴ واحد

نیمسال اول

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیش‌نیاز
۱ تحلیل آماری ۲ پایه
۲ نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته ۲ پایه
۳ روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت ۲ اصلی
۴ مدیریت استراتژیک پیشرفته ۲ پایه
۵ تحقیق در عملیات ۲ جبرانی دانشجویان غیر مرتبط
۶ مبانی سازمان و مدیریت ۲ جبرانی دانشجویان غیر مرتبط
۷ مدیریت مالی ۲ جبرانی دانشجویان غیر مرتبط
جمع واحدهای ترم ۸
نیمسال اول

نیمسال دوم

 

ردیفنام درستعداد واحدنوع درسپیش‌نیاز
۱کاربرد تئوری تصمیم گیری۲پایه
۲بازاریابی و مدیریت بازاریابی پیشرفته۲پایه
۳مدیریت ارتباط مشتری و عملکرد بازاریابی۲تخصصی
۴اصول مذاکرات مکاتبات و قراردادهای تجاری۲تخصصی
۵اخلاق و احکام کسب و کار۲پایه
 جمع واحدهای ترم۱۰  
نیمسال دوم

نیمسال سوم

 

ردیفنام درستعداد واحدنوع درسپیش‌نیاز
۱مدیریت منابع انسانی۲پایه
۲مدیریت رفتار مصرف کننده۲اصلی
۳مدیریت تبلیغات و برند۲اصلی
۴مدیریت استراتژیک بازاریابی۲تخصصی
۵بازاریابی صنعتی و خدمات۲تخصصی
 جمع واحدهای ترم۱۰  
نیمسال سوم

نیمسال چهارم

 

ردیفنام درستعداد واحدنوع درسپیش‌نیاز
۱پایان نامه۴تخصصی
 جمع واحدهای ترم۴  
نیمسال چهارم

شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی چابهار سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

گروه آموزشی شهریه ثابت(ریال) شهریه متغیر(ریال) پایان نامه (نظری) آزمایشگاهی
علوم انسانی ۱۸,۷۴۵,۳۷۵ ۳,۳۵۷,۷۵۰ ۸,۳۴۰,۲۰۰ ۱۰,۴۲۵,۲۵۰