لوگو چابهار
سه شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ , ۱۶:۱۹:۰۵

ناصر آبروِش روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: نخستین شرکت زایشیِ دانشگاه بین‌المللی چابهار با عنوان “مهارت و صنایع خلاقِ امید مکُران فردا” در این دیار آغاز به کار کرد. این شرکت در راستای تحقق اهداف نوآوری اتصال به فناوری و بازار و خلق ثروت و همچنین حمایت از کسب و کارهای نو در حوزه مشاغل بومی بلوچستان و همچنین برگزاری دوره‌های کارآموزی مشاوره و ارزیابی در بخش صنایع خلاق آغازبه‌کار کرد.

وی اضافه کرد: شرکت‌های زایشی در دانشگاه‌ها یکی از پایگاه‌هایی هستند که می‌توانند در حوزه‌های نوآوری و فناوری، یاور اکوسیستم در آمدزایی و توسعه کارآفرینی در دانشگاه‌ها به شمار می‌روند.

به گفته سرپرست دانشگاه بین‌المللی چابهار، شکل‌گیری مناسب هسته‌های کارآفرینی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی، پایه‌های موفقیت شرکت‌های زایشی را تحکیم خواهد کرد و کارآفرینان و موسسان شرکت‌ها با تشکیل شرایط سازمانی مناسب در شرکت باعث تقویت و افزایش میزان درآمد و استخدام در شرکت‌های زایشی خواهند بود که این خود باعث افزایش توجه به کارآفرینی در دانشگاه‌ها خواهد شد.

آبروِش گفت: این شرکت در مرحله نخست تحت نظر “مدرسه کسب و کار مکُران فردا” به مدت ۶ ماه با آموزش کادر اداری و هدایت‌کننده‌ها در حوزه صنایع خلاق آغاز به کار می‌کند و خروجی این آموزش‌ها منتج به رویداد صنایع خلاق و جذب استارتاپ‌های این حوزه خواهد شد. همچنین تمامی عوامل اجرایی از بانوان خبره در حوزه این صنعت هستند.

توجه به کارآفرینی در ایران و نقش پررنگ شرکت‌های زایشی در انتقال دانش و فناوری اهمیت روز افزون شرکت‌های زایشی را نمودار می‌کند، توجه به تشکیل و رشد شرکت‌های زایشی یا انشعابی در آینده توسعه صنعتی و افزایش درآمدزایی دانشگاه‌ها در ایران موضوع حائز اهمیتی است.

در ایران رو به پیشرفت امروز با توجه روز افزون به فرهنگ کارآفرینی و آموزش کارآفرینی در جوامع و دانشگاه‌ها، ایجاد شرکت‌های زایشی دانشگاهی به عنوان یک عامل بسیار مفید در پیشرفت اقتصادی بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. آشنایی مدیران صنایع و اساتید دانشگاهی با کارکرد و روند شکل‌گیری و رشد شرکت‌های زایشی در تشکیل و اثربخشی این شرکت‌ها نقش بسزایی خواهد داشت.

بررسی نقش عوامل کارآفرینی و چگونگی ایجاد و موفقیت شرکت های زایشی نمایانگر یک رابطه دو سویه بین عوامل فرهنگی و آموزشی و تشکیل شرکت‌های اینچنینی از وقتی که در دانشگاه فرهنگ کارآفرینی و آموزش کارآفرینی به صورت درست و موثر وجود داشته باشد و در این صورت دانشگاه‌ها شاهد رشد کارآفرینی و تشکیل هسته‌های کارآفرینی خواهند بود.

این موضوع، خود به همراه ایجاد شرایط محیطی مناسب باعث تشکیل شرکت‌های زایشی خواهد شد از طرف دیگر اگر شرکت‌های زایشیِ موفق در اطراف دانشگاه شکل بگیرند و به طور موثر کار کنند موفقیت و رشد این شرکت‌ها فضای کارآفرینی را در دانشگاه تقویت کرده و باعث رشد فرهنگ و آموزش کارآفرینی در فضای دانشگاه خواهد شد. در کشور ما نیز نبودِ توجه به نقش پررنگ شرکت‌های زایشی در پیشرفت اقتصادی به همراه توجه کمتر به فرهنگ و آموزش کارآفرینی باعث کاهش رشد مناسب این شرکت‌ها شده است.

روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه

ورود به کانال اطلاع رسانی واتساپ

وب سایت 

☎️ تماس با ما :
۰۵۴۳۵۳۱۴۳۵۵

ورود به صفحه اینستاگرام دانشگاه

کانال تلگرام